• STT Info
  • Business Wire
Finanssiala ry

Hallitus parantamassa viljelijöiden mahdollisuuksia varautua satovahinkoihin17.1.2019 15:12 | Finanssiala ry

Hallitus esittää satovahinkovakuutusten vapauttamista vakuutusmaksuverosta vuoden 2027 loppuun asti. Näin yhä useammat viljelijät saavat mahdollisuuden vakuuttaa satonsa vaikeiden vuosien varalta. Esimerkiksi vuoden 2017 sateisen ja kolean kesän takia jopa viidennes sadosta jäi korjaamatta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n arvion mukaan huono sää aiheutti yli 100 miljoonan euron tappiot viljelijöille.
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Esillä seitsemän ratkaisumallia kävelykeskustan laajentamisesta ja maanalaisesta kokoojakadusta17.1.2019 12:55 | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Oodissa on mahdollista tutustua Helsingin 3D-kaupunkitietomallin avulla seitsemään eri ratkaisumalliin Helsingin kävelykeskustan laajentamiseksi ja maanalaisen kokoojakadun linjaukseksi. Kussakin vaihtoehdossa näytetään katutasolla, miten kävelykeskustaa voitaisiin laajentaa sekä maanalaisen kokoojakadun reitti ja yhteydet esimerkiksi satamiin sekä katuverkkoon.
Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö to attend Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg17.1.2019 11:48 | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic Press Release 2/2019 17 January 2019 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will attend the Winter Session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, France on Wednesday, 23 January 2019. President Niinistö will address the Assembly, after which the representatives of the Council of Europe member states will have an opportunity to ask questions. Finland currently holds the Presidency of the Council of Europe from 21 November 2018 to 17 May 2019. During his visit to Strasbourg, President Niinistö is scheduled to meet with Secretary General of the Council of Europe Thorbjørn Jagland, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Liliane Maury Pasquier, Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović and President of the European Court of Human Rights Guido Raimondi. President Niinistö will also attend a ceremony to mark the International Day of Commemoration in Memory of the
Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö till Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg17.1.2019 11:47 | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 2/2019 17.1.2019 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Europarådets parlamentariska församlings session onsdagen den 23 januari 2019 i Strasbourg i Frankrike. Vid sessionen håller president Niinistö ett anförande varefter ledamöterna från Europarådets medlemsländer har möjlighet att ställa frågor till honom. Finland är ordförande i Europarådet från den 21 november 2018 till den 17 maj 2019. I Strasbourg träffar president Niinistö också Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland, ordföranden för Europarådets parlamentariska församling Liliane Maury Pasquier, Europarådets människorättskommissarie Dunja Mijatović och presidenten för Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Guido Raimondi. Utöver detta deltar president Niinistö i ceremonin för den internationella minnesdagen för Förintelsens offer.
Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistö Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen Strasbourgiin17.1.2019 11:47 | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 2/2019 17.1.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen täysistuntoon keskiviikkona 23. tammikuuta 2019 Strasbourgissa, Ranskassa. Presidentti Niinistö pitää yleiskokouksessa puheen, jonka jälkeen Euroopan neuvoston jäsenmaiden edustajilla on mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä. Suomi toimii Euroopan neuvoston puheenjohtajana 21.11.2018‒17.5.2019 välisen ajan. Presidentti Niinistö tapaa Strasbourgissa myös Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin, parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Liliane Maury Pasquierin, ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovićin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Guido Raimondin. Lisäksi presidentti Niinistö osallistuu kansainvälisen holokaustin uhrien muistopäivän seremoniatilaisuuteen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>