• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Mastercard

Mastercardin selvitys: Yli neljäsosa pohjoismaisista pienyrityksistä on nopeuttanut digitalisaatiotaan selviytyäkseen koronapandemiasta15.4.2021 16:37:36 EEST | Mastercard

Yli neljäsosa (27 prosenttia) yksinyrittäjistä, mikro- ja pienyrityksistä sekä keskisuurista yrityksistä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on lisännyt toimintojensa digitalisaatiota sekä kasvattanut verkkopalvelujaan vastatakseen muuttuneeseen asiakaskysyntään ja alentaakseen kustannuksia. Vuonna 2021 yritykset keskittyvät asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä verkkopalvelujen turvallisuuden parantamiseen. Tämä käy ilmi Mastercardin kyselytutkimuksesta, jossa tarkastellaan pohjoismaisten pienyritysten korona-ajan tilannetta. Puolet yrityksistä aikoo jatkaa digitalisaatioon panostamista vuonna 2021. Selvityksen mukaan 30 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä on sitä mieltä, että kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen oli vuoden 2020 suurin haaste. Siten pienyrityksille on entistä tärkeämpää löytää uusia digitaalisia ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi, kuten kassavirran hallinnan tehostaminen (48 prosenttia), maksujen vastaanottamisen (35 prosenttia) ja maksamisen sujuvoittaminen
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä toteuttaa rajoitusten purkamisessa lapset ja nuoret ensin -periaatetta ja avaa ensin alle 20-vuotiaiden ulkoharrastustoiminnan15.4.2021 16:33:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä keskusteli kokouksessaan torstaina 15.4.2021 hallituksen suunnitelmasta koronarajoitusten purkamiseen liittyen, sekä nykyisten rajoitusten purkamisesta alueellaan. Koordinaatioryhmä näkee tärkeänä, ettei avautumisvaiheessa keskitytä vain rajoitusten purkamiseen, vaan palvelujen palautumisen edellytysten turvaamiseen. Lisäksi kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien ryhmien hyvinvoinnista tulisi huolehtia. Koronakoordinaatioryhmä pitää ensisijaisen tärkeänä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Tuula Väätäinen: Rajoituksia lievennetään Pohjois-Savossa15.4.2021 16:09:18 EEST | SDP EDUSKUNTA

Perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) iloitsee Pohjois-Savon parantuneesta koronatilanteesta, jonka johdosta rajoituksia voidaan lieventää maakunnassa. Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa 18.4. saakka voimassa olevan ravintolasulun alueelliseen soveltamisalaan. Valiokunnan käsiteltävänä oli asetusmuutos, jossa sulun piiristä poistettiin Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Kittilän kunta. Perustuslakivaliokunta edellyttää lisäksi, että soveltamisalasta poistetaan Pohjois-Savon maakunta. - Ravintolasulku perustuu oikeudellisesti perustuslain 23 §:ään. Sulun tulee olla välttämätön, jotta sitä voidaan pitää yllä. Perustuslakivaliokunnan mielestä epidemiatilanne on viime aikoina muuttunut niin, ettei Pohjois-Savon maakunnassa ravitsemisliikkeiden suljettuina asiakkailta pitäminen enää täytä välttämättömyysedellytystä, Väätäinen toteaa. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin ravintolasulkua tarkastellessaan pitänyt tärkeänä, että alueellista soveltamisalaa arvioi

Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina15.4.2021 15:00:00 EEST | RAKLI ry

Rakentamisen volyymit kasvoivat Turussa vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta. Uusia asuntoaloituksia tilastoitiin 2000-luvun ennätysmäärä ja merkittäviä toimitilahankkeita sekä käynnistyi että valmistui. Turun seudun kiinteistökauppavolyymi pysyi melko korkealla tasolla, ja prime-toimistojen tuottovaatimukset laskivat hieman. Toimitilavuokramarkkinoilla eletään kuitenkin muiden suurten kaupunkien tavoin haasteellisia aikoja ja näkymät ovat monin osin negatiivisia.

Three discussions, three topics, three universities – Kultaranta discussion tour of the President of the Republic to be held in April15.4.2021 14:07:58 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic of Finland Press release 5/2021 15.4.2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will pave the way for the upcoming Kultaranta Talks by exchanging thoughts with students on great power politics, climate change and the international economy. The university tour under the Kultaranta title will be organised jointly with the University of Lapland, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT and Aalto University. “We’ll talk about human responsibilities; the future must be secured,” says President Niinistö, summing up the basic idea of the discussion series. The Kultaranta tour starts on Wednesday, 21 April at the University of Lapland with the title “Great power politics is intensifying: How do we safeguard Finland?” The discussion topic at LUT University on Monday, 26 April will be “Combating climate change is a human responsibility”. The final discussion of the tour will take place at Aalto University on 28 April on the topic “Mone

Tre diskussioner, tre teman, tre universitet – republikens president ordnar en Gullrandarunda i april15.4.2021 14:07:09 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 5/2021 15.4.2021 Republikens president Sauli Niinistö förbereder årets Gullrandadiskussioner genom att utbyta tankar om stormaktspolitiken, klimatförändringen och den internationella ekonomin med studerande. Den så kallade Gullrandarundan ordnas tillsammans med Lapplands universitet, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT och Aalto-universitetet. ”Vi talar om mänskliga skyldigheter; framtiden måste tryggas", sammanfattar president Niinistö grundtanken i diskussionsserien. Gullrandarundan inleds onsdagen den 21 april vid Lapplands universitet med rubriken ”Spänningen ökar i stormaktspolitiken: hur ska vi trygga Finland?”. Vid LUT-universitet måndagen den 26 april bygger diskussionen på premissen ”Att bekämpa klimatförändringar är en del av de mänskliga skyldigheterna”. Den sista diskussionen hålls onsdagen den 28 april vid Aalto-universitetet, där temat är ”Mer pengar sätts i omlopp och tekniken förändras i grunden: ändras ekonomins
HUS

HUS styrelse: Social- och hälsovårdsreformen förtjänar bättre beredning15.4.2021 14:06:20 EEST | HUS

Coronaviruspandemin har redan i ett drygt år sysselsatt olika ministerier med sådant lagberednings-arbete som inte kunde planeras på förhand. HUS styrelse och HUS är mycket oroliga över att tjänstemännen under den fortsatta pandemin samtidigt måste bereda även social- och hälsovårdsreformen. HUS styrelse har skickat ett utlåtande till riksdagsgrupperna för att understryka att social- och hälsovårdsreformen har en betydande inverkan på patienternas och medborgarnas liv och förtjänar både bättre beredning och en offentlig diskussion om reformens innehåll och följder.

Kolme keskustelua, kolme aihetta, kolme yliopistoa – tasavallan presidentin Kultaranta-keskustelukierros huhtikuussa15.4.2021 14:06:01 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 5/2021 15.4.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohjustaa tulevia Kultaranta-keskusteluja vaihtamalla ajatuksia opiskelijoiden kanssa suurvaltapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä taloudesta. Kultaranta-otsikon alla kulkeva yliopistokierros järjestetään yhdessä Lapin yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin ja Aalto-yliopiston kanssa. ”Puhutaan ihmisvelvollisuuksista; tulevaisuus on turvattava”, presidentti Niinistö tiivistää keskustelusarjan perusajatusta. Kultaranta-kierros alkaa keskiviikkona 21. huhtikuuta Lapin yliopistosta otsikolla ”Suurvaltapolitiikka kiristyy: miten turvaamme Suomen?”. LUT-yliopistossa maanantaina 26. huhtikuuta teemana on ”Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu ihmisvelvollisuuksiin”. Kierroksen viimeinen keskustelu käydään keskiviikkona 28. huhtikuuta Aalto-yliopistossa aiheesta ”Raha lisääntyy ja teknologia mullistuu: muuttuvatko talouden lainalaisuudet?” Etäyhteydellä järjestett
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>