• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Republikens president Sauli Niinistös uttalande den 28 juni 202228.6.2022 22:16:51 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 41/2022 28.6.2022 I dag i Madrid, innan Natomötet inleddes, hade vi ett ingående möte med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Sveriges statsminister Magdalena Andersson med stöd av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Som ett resultat av detta möte undertecknade våra utrikesministrar ett samförståndsavtal mellan våra länder. Avtalet bekräftar att Turkiet vid toppmötet i Madrid denna vecka kommer att stödja att Finland och Sverige kallas till medlemmar i Nato. De konkreta stegen för vår anslutning till Nato kommer att överenskommas mellan de Natoallierade under de kommande två dagarna, men beslutet är nu nära förestående. Vårt samförståndsavtal understryker att Finland, Sverige och Turkiet åtar sig att ge varandra sitt fulla stöd mot varandras säkerhetshot. När vi blir Natoallierade kommer detta engagemang att stärkas ytterligare. Under de senaste veckorna har Turkiet uttryckt sin oro över terrorhot. Finland har hela tiden tagi

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö on 28 June 202228.6.2022 21:59:25 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic of Finland Press release 41/2022 28 June 2022 Today in Madrid, before the beginning of the NATO Summit, we had a thorough meeting with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson, facilitated by Secretary General of NATO Jens Stoltenberg. As a result of that meeting, our foreign ministers signed a trilateral memorandum which confirms that Türkiye will at the Madrid Summit this week support the invitation of Finland and Sweden to become members of NATO. The concrete steps of our accession to NATO will be agreed by the NATO Allies during the next two days, but that decision is now imminent. Our joint memorandum underscores the commitment of Finland, Sweden and Türkiye to extend their full support against threats to each other’s security. Us becoming NATO Allies will further strengthen this commitment. Over the past weeks, Türkiye has raised its concerns over the threat of terrorism. Finland has constan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto 28.6.202228.6.2022 21:57:56 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 41/2022 28.6.2022 Tänään Madridissa, ennen Nato-huippukokouksen alkua, meillä oli perusteellinen tapaaminen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin tukemana. Tuon tapaamisen tuloksena ulkoministerimme allekirjoittivat maidemme välisen yhteisymmärrysasiakirjan, joka vahvistaa, että Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi. Natoon liittymisemme konkreettisista askelista sovitaan Nato-liittolaisten kesken seuraavan kahden päivän aikana, mutta tuo päätös on nyt välittömästi edessä. Yhteisymmärrysasiakirjamme korostaa, että Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan. Kun meistä tulee Nato-liittolaisia, tämä sitoumus vahvistuu entisestään. Menneiden viikkojen aikana Turkki on tuonut esiin huolensa terrorismin uhasta. Suomi on k
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen gav handlingsdirektiv till HUS-sammanslutningens stämma och nominerade kandidater till HUS-sammanslutningens organ28.6.2022 18:07:34 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg en representant till HUS-sammanslutningens stämma och nominerade kandidater till organen som beskrivs i grundavtalet, styrelsen för sammanslutningen, revisionsnämnden och nationalspråksnämnden. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också teckna aktier i DigiFinland Oy.
Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savossa on aktiivista vesistökunnostushanketoimintaa28.6.2022 14:51:26 EEST | Pohjois-Savon ELY-keskus

Valtion harkinnanvaraiset kunnostusavustukset vesistökunnostushankkeisiin olivat haettavissa vuoden 2021 loka-marraskuussa. Pohjois-Savon ELY-keskukselle tuli hakuaikana kaikkiaan 23 avustushakemusta, joista 21 hankkeelle myönnettiin avustusta. Avustuksia myönnettiin järvi- ja virtavesikunnostuskohteiden suunnitteluun sekä toteutukseen. Avustusta saaneissa hankkeissa toteutetaan hoitokalastusta, valuma-alueen toimenpiteitä, virtavesikunnostuksia, vesikasvillisuuden niittoja ja ruoppauksia sekä rakennetaan pohjapatoja vedenpinnan korkeuden nostamiseksi. Kohteiden koko vaihtelee ja jokaisen avustusta saaneen hankkeen taustalla on vesienhoitoon liittyvä tavoite vesien tilan parantamisesta. Vuosien 2021 ja 2022 avustusta saaneet ja parhaillaan käynnissä olevat kunnostushankkeet käyvät ilmi liitteenä olevasta kartasta sekä hankelistauksesta. Avustusta myönnettiin vuonna 2022 yhteensä n. 288 000 € sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön avustusmäärärahoista. Ympäristömi
DNA Oyj

A storm front is approaching Finland, should we unplug everything? Expert explains when such precautions are an overreaction and when not28.6.2022 14:20:00 EEST | DNA Oyj

Heavy rains, lightning and thunderstorms are expected to hit the western and southern parts of Finland during Tuesday and Wednesday. Many were taught as children that in the event of thunder, electrical equipment, phones and modems must be unplugged, but are the old instructions still valid? Sami Aavikko, CEO of DNA Store, says that in rural areas, you should still follow the advice, although in urban areas the measure is mainly useful as something that strengthens your sense of security.
DNA Oyj

Ukkosrintama lähestyy Suomea, täytyykö töpselit ottaa irti seinästä? Asiantuntija kertoo, milloin varotoimenpide on ylireagointia ja milloin ei28.6.2022 14:20:00 EEST | DNA Oyj

Rankkasateiden, salamoiden ja ukkospuuskien ennakoidaan iskevän Suomen länsi- ja eteläosiin vielä tiistain ja keskiviikon aikana. Monelle on lapsena opetettu, että ukkosella sähkölaitteet ja puhelin tai modeemi täytyy ottaa seinästä irti, mutta pitävätkö vanhat ohjeet yhä paikkansa? DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko kertoo, että maaseudulla neuvosta kannattaa yhä ottaa vaarin, joskin kaupunkialueilla toimenpiteestä on hyötyä lähinnä turvallisuudentunteen vahvistajana.
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Vuoden opiskelijapuutarhuri on Olivia Kuronen Lappeenrannasta28.6.2022 13:50:27 EEST | Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Vuoden opiskelijapuutarhuri 2022 löytyy Lappeenrannasta. Olivia Kuronen voitti opiskelija-asuntoyhteisöjen järjestämän Opiskelijapuutarhurit 2022 -kilpailun hienolla parvekepuutarhallaan. Kilpailun tuomarina toimineen puutarhatoimittaja Kati Jukaraisen vakuutti erityisesti, että pienessä tilassa oli lähdetty rohkeasti toteuttamaan hyötypuutarhaa: ”Kasveja oli yhdistelty monipuolisesti, esimerkiksi samettiruusut tomaattien kanssa olivat kiva idea. Kokonaisuus oli toteutettu tosi kauniisti. Pieni parveke on tarkoitettu myös oleskeluun, mutta sen yhteyteen oli rakennettu kaunis hyötypuutarha.” Kuroselle parvekepuutarhasta on sekä iloa että hyötyä: ”Puutarha merkitsee minulle ennen kaikkea viihtyisää parveketta. Parvekepuutarhan ei tarvitse olla heti täydellinen vaan sitä voi tuunata kesän mittaan. Tomaattien kasvua on piristävää seurata ja oman parvekkeen yrtit nostavat arkiruuan tasoa kummasti!" #Opiskelijapuutarhurit2022-kilpailussa etsittiin opiskelija-asuntojen asukkaiden hienoimpia k
Suomen Pankki

Reference rate and penalty interest rates for 1 July – 31 December 202228.6.2022 13:40:00 EEST | Suomen Pankki

In accordance with the Interest Rates Act (633/1982), the reference rate for the period 1 July – 31 December 2022 is 0.0 %. The penalty interest rate for the same period is thus 7.0% pa (under section 4 of the Act, the reference rate plus seven percentage points). The penalty interest rate applicable to commercial contracts is 8.0% pa (under section 4a of the Act, the reference rate plus eight percentage points). The higher penalty interest rate referred to in section 4a of the Act is applied to payments made by enterprises to other enterprises or by authorities to enterprises. Under the section 12 of Interest Rates Act, the reference rate used in defining the penalty rate is the interest rate that was applied by the European Central Bank to the last main refinancing operation prior to the first calendar day of the half-year in question and rounded up to the nearest one-half percentage point. Such reference rate is effective for the following six-month period.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>