• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Suomen Pankki

Bank of Finland to draw up national plan to improve financial literacy29.1.2020 11:00:00 EET | Suomen Pankki

In recent years, household financial problems, payment defaults and indebtedness have increased in Finland. This has raised concern about whether Finns have sufficient skills to make economically sustainable decisions. In accordance with the Government Programme, several ministries will launch measures to reduce over-indebtedness and improve the ability of citizens to manage their personal finances. Furthermore, the Bank of Finland is now launching a project for the coordination of activities to improve national financial literacy. When it comes to the overall picture of the national economy, household debt in relation to income is higher than ever before. New forms of loans, operators outside the traditional banking sector and new practices have entered the market, which has increased the availability and attractiveness of loans. "This development creates risks for individuals and the national economy alike. We need both regulation and financial literacy to solve the problems. In fact
Suomen Pankki

Finlands Bank utarbetar en nationell plan för att främja ekonomiskt kunnande29.1.2020 11:00:00 EET | Suomen Pankki

Under de senaste åren har de finländska hushållens ekonomiska problem, betalningsstörningar och skulder ökat. Därför har man börjat fråga sig om finländarna har ett tillräckligt bra kunnande för att fatta beslut som är ekonomiskt hållbara. Ministerierna inleder nu i enlighet med regeringsprogrammet åtgärder för att minska överskuldsättningen och förbättra ekonomihanteringen. Samtidigt inleder också Finlands Bank ett projekt för att främja ekonomiskt kunnande. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är hushållens skulder i förhållande till deras inkomster större än någonsin tidigare. På marknaden finns nu både nya låneformer och nya aktörer och förfaranden som inte hör till banksektorn, vilket har gjort lånen mer lätt tillgängliga och attraktiva. - Den här utvecklingen ökar riskerna både för den enskilda människan och för samhällsekonomin. För att kunna lösa problemen behöver vi både reglering och ekonomiskt kunnande. Därför har justitieministeriet planerat flera åtgärder för att ingripa i
Suomen Pankki

Suomen Pankki laatii kansallisen suunnitelman talousosaamisen edistämiseksi29.1.2020 11:00:00 EET | Suomen Pankki

https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/puheet-ja-haastattelut/2020/paajohtaja-olli-rehn-suomalaisten-talousosaamisen-edistaminen Kotitalouksien talousongelmat, maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Tämä on herättänyt huolta siitä, onko suomalaisten osaaminen riittävää taloudellisesti kestävien päätösten tekemiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti ministeriöt käynnistävät toimia ylivelkaantumisen vähentämiseksi ja taloudenhallinnan parantamiseksi. Näiden lisäksi Suomen Pankki käynnistää nyt hankkeen talousosaamistyön koordinoinnista. Kansantalouden kokonaiskuvassa kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Markkinoille on tullut uusia lainamuotoja, perinteisen pankkisektorin ulkopuolisia toimijoita ja toimintatapoja, mikä on lisännyt lainojen saatavuutta ja houkuttelevuutta. ”Tämä kehitys luo riskejä niin yksittäisille ihmisille kuin kansantaloudelle. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan sekä sääntelyä että ta

Kuopion Portin A-vaihe valmistuu - asemanseudun pysäköinti helpottuu29.1.2020 10:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy

Kuopion Portin A-vaihe otetaan käyttöön tammikuun lopussa. Tällöin Asemanseudun pysäköintiin on luvassa helpotusta 30.1., kun Kuopion Portin pysäköintitalo P-Matkakeskus avataan. Valmistumisen myötä myös Matkahuolto muuttaa helmikuun alussa Kuopioin Porttiin Puutarhakadulla sijainneista väistötiloistaan. Samassa yhteydessä linja-autojen tulo- ja lähtölaitureihin tulee muutoksia. Uudet järjestelyt otetaan käyttöön 3.2.
Hämeen kauppakamari

Hämäläisyritysten odotukset varsin varovaisia29.1.2020 10:00:00 EET | Hämeen kauppakamari

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat tammikuussa lähellä koko maan keskiarvoa, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeessä yritysten suhdanneodotukset kuvastavat markkinoiden epävakautta ja tulevaisuuden osalta yritysten odotukset ovat epävarmoja. Tulokset ovat aika lailla linjassa Suomen yleisen tason kanssa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Fujitsu

Fujitsu ja Qumulo aloittavat yhteistyön suuryritysten tallennusratkaisuissa29.1.2020 09:30:00 EET | Fujitsu

Rakenteettoman datan määrän kasvu on suurimpia digitaalisen ajan ongelmia yrityksille. Jatkuvasti karttuva tieto täytyy varastoida, ja sitä pitää pystyä käyttämään eri paikoista ja eri sovelluksilla. Fujitsu ryhtyy yhteistyöhön Qumulon kanssa yhdistääkseen saumattomasti omaan datakeskukseen tallentamisen luotettavuuden ja turvallisuuden pilvitallennuksen joustavuuteen sekä edullisuuteen. Qumulo on johtava hybridipilvien tallennussovellusyhtiö. Uusi kumppanuus auttaa organisaatioita hallitsemaan ennätysvauhdilla kasvavia datamääriä. Fujitsu yhdistää Qumulon hybridipilvien tallennusohjelmiston omaan tallennuslaitemallistoonsa. Näin syntyy nykyaikainen tallennusratkaisu, joka helpottaa rakenteettoman datan konsolidointia, löytämistä, käsittelyä ja säilytystä. Rikastetut mediatiedostot (rich media), valvontakameroiden tallenteet, lidar-laitteiden ja diagnostisen kuvantamisen tiedostot sekä esineiden internetin laitteiden keräämä data ovat keskeisiä syitä datamäärän kasvuun. Tällainen raken
Oulun yliopisto

Erakkomehiläiset oppivat naapureiltaan29.1.2020 08:30:00 EET | Oulun yliopisto

Erakkomehiläisiin kuuluvat muurarimehiläiset käyttävät lajienvälistä sosiaalista informaatiota valitessaan pesäkoloa, osoittaa uusi tutkimus. Muurarimehiläiset tarkkailevat ja painavat mieleensä aikaisemmin pesivän lajin pesäpaikkamieltymyksen ja pesimämenestyksen. Ne kopioivat aikaisemmin pesiviä lajeja, jos näiden pesät ilmentävät onnistunutta pesintää. Jos aikaisemmin pesivän lajin pesä ilmentää epäonnistunutta pesintää, muurarimehiläisnaaraat valitsivat muun pesäkolon.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>