• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
HSY

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 22.1.202119.1.2021 16:15:28 EET | HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 22.1.2021 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa Kaivoksela - Myyrmäki päävesijohdon ja paineenkorotusaseman hankesuunnitelmasta sekä maa-alueen vuokraamisesta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelta Stena Recycling Oy:lle metalliromun vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä varten. Hallitus päättää seuraavista hankinnoista: - urakoitsijan valinta tyhjentämään kotitalouksille tarkoitettujen vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet ja kuljettamaan vaaralliset jätteet Kivikon jätepalvelukeskukseen - urakoitsijan valinta sekajätteiden keräys- ja kuljetustöihin Helsingin kantakaupunkiin ja Länsi-Helsinkiin - vedenpuhdistuslaitoksilla saostuskemikaalina käytettävän nestemäisen ferrisulfaatin hankinta - Laajalahti - Pohjois-Tapiola ja Riimukallio -urakan urakoitsijan valinta parantamaan jätevesi
Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EET | Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lumityöt jatkuvat täydellä teholla Helsingissä19.1.2021 15:00:50 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lumityöt jatkuvat täydellä teholla Helsingissä. Pääkadut ja joukkoliikennekadut ovat pääosin saatu aurattua. Tärkeimmätkin kadut ovat joissakin paikoissa normaalia kapeampia lumen vuoksi. Niitä aukaistaan parhaillaan täyteen leveyteen. Lisäksi lumenajo on käynnissä. Pienemmillä asuntokaduilla lumitöitä jatketaan, ja osa asuntokaduista odottaa edelleen aurausta.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ikääntyneiden helsinkiläisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan 1,4 miljoonalla eurolla - avustusmäärärahan haku alkaa 1.2.202119.1.2021 14:51:53 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uusi 1,4 miljoonan euron avustusmääräraha kohdennetaan ikääntyneiden helsinkiläisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Sillä halutaan tukea ikäihmisten mahdol-lisuuksia elää aktiivista ja kokemusrikasta elämää. Avustusmäärärahan haku alkaa 1.2.2021.
Salon kaupunki

MEDIAKUTSU: Salo Cyber Talks 202119.1.2021 13:58:18 EET | Salon kaupunki

Arvoisa median edustaja, Salossa vuosittain järjestettävä kyberturvallisuuden asiantuntijatapahtuma, Salo Cyber Talks, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Syksyllä laajasti uutisoitu Vastaamon tietomurto viimeistään osoitti, että kyberturvallisuus tai sen puute voi oikeasti koskettaa jokaista. Tänä vuonna kutsuvierastapahtuma toteutetaan verkossa 26. tammikuuta klo 12 – 16 ja siihen voi osallistua oheisen linkin kautta: Salo Cyber Talks 2021 - Zoom Medialle on myös varattu mahdollisuus osallistua tapahtumaan paikan päällä Salo IoT Campuksella (Joensuunkatu 7, 24100 Salo) koronarajoituksia noudattaen. Paikan päälle tulevilta toivomme ennakoilmoittautumista. Tapahtumaan osallistuvia asiantuntijoita on mahdollista haastatella joko etänä tai paikan päällä kampuksella. Salo Cyber Talks 2021:n puheenjohtajana toimii Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry:n toiminnanjohtaja Mika Susi ja tapahtuman suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ohjelma: 12:00 Tasavallan president
HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n hallituksen päätöksiä 19.1.202119.1.2021 13:54:33 EET | HSL Helsingin seudun liikenne

Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021–2022 Hallitus päätti hyväksyä liikennöintisuunnitelman vuosille 2021–2022 ja valtuutti toimitusjohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia. Liikennöintisuunnitelma sisältää joukkoliikenteeseen kesäkuun 2021 ja kesäkuun 2022 välille suunnitellut muutokset. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki pöytäkirjaan Markkinointikampanjoiden mediasuunnittelun ja -ostamisen hankinta Hallitus päätti valita palveluntarjoajaksi Oy Dagmar Ab:n, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Sopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2022 loppuun asti ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Linkki pöytäkirjaan Bussiliikenteen ympäristöbonus Y11 -tarjouskilpailun ratkaisu Hallitus päätti, että HSL maksaa päästöjä alentavista biodieselin bioetanolin ja biokaasun käytöstä hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti 1 864 323 euroa kolmelle bussiliikennöitsijälle. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki pöytäkirjaan Lähijunal
Diakonissalaitos

Työtaitoja nuorille ja työnantajille19.1.2021 13:44:31 EET | Diakonissalaitos

Poikkeusaika on asettanut syrjäytymisvaarassa olevat nuoret entistä haavoittuvampaan asemaan. Työ- tai työkokeilupaikkojen tarjoaminen nuorille tilanteessa, jossa vakituista henkilöstöä on lomautettu, ei ole helposti toteutuva vaihtoehto. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten moninaisiin haasteisiin vastaa Työtaidot -hanke Rovaniemen alueella. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin TE-palveluiden sekä eri työnantajien kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>