• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajaksi Irma Pahlman26.5.2023 18:02:25 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 25.5.23 myöntää aluevaltuuston puheenjohtajalle Eemeli Peltoselle eron puheenjohtajan luottamustoimesta. Eemeli Peltonen jätti eronpyynnön aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä tultuaan valituksi eduskuntaan huhtikuun vaaleissa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Keusoten valtuutettuna pitkään toiminut Irma Pahlman (sd.).
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hastighetsbegränsningen på Rävsundsbron sänks till 30 km/h26.5.2023 16:41:09 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rävsundsbron har redan länge varit i dåligt skick och under specialövervakning. I den fortlöpande övervakningen av brons skick har det under vintern och våren tidvis framkommit exceptionella mätresultat. Bron har inspekterats idag och man konstaterade att bron är i behov av en mer omfattande inspektion. Utifrån de inspektioner som görs nästa vecka fastställs fortsatta åtgärder för att trygga användningen av bron tills den nya bron blir färdig 2025. I det första skedet sänks hastighetsbegränsningen på bron till 30 km/h idag kl. 16.
Tampereen yliopisto

Monipuoliset mielenterveyspalvelut auttavat ehkäisemään masennuksesta johtuvaa eläköitymistä26.5.2023 16:11:58 EEST | Tampereen yliopisto

Mielenterveyden häiriöt vievät ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa ja muualla maailmassa. Mielenterveydessä suurin yksittäinen eläkeperuste on masennus, jonka vuoksi arviolta jopa 10 ihmistä siirtyy päivittäin Suomessa varhaiseläkkeelle. Aiempi tutkimus on havainnut masennusperusteisessa eläköitymisessä eroja ammattiryhmien ja alueiden välillä. Uuden tutkimuksen mukaan tapa järjestää julkisia mielenterveyspalveluita on olennaisessa roolissa, kun halutaan ehkäistä masennuseläköitymistä.

President Niinistö to visit Brazil26.5.2023 16:05:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic of Finland Press release 20/2023 26 May 2023 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will make an official visit to Brazil on 1–2 June 2023. The visit will begin on Thursday 1 June with a meeting with President of Brazil Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília. In their discussions, the Presidents will address as the geopolitical situation, common global challenges, topical regional questions and the bilateral relations between Finland and Brazil. President Niinistö's programme will also include discussions with, among others, Veneziano Vital do Rêgo, First Vice President of the Federal Senate, and Arthur Lira, President of the Chamber of Deputies. On Friday 2 June, President Niinistö will visit São Paulo, where he will meet Tarcísio de Freitas, Governor of the State of São Paulo, and participate in a business event organised by the Federation of Industries of the State of São Paulo. The event will also be attended by representatives of

President Niinistö på besök till Brasilien26.5.2023 16:04:24 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 20/2023 26.5.2023 Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett officiellt besök i Brasilien den 1–2 juni 2023. Besöket inleds torsdagen den 1 juni med ett möte med Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva i Brasília. Presidenterna kommer att diskutera den geopolitiska situationen, gemensamma globala utmaningar, aktuella regionala frågor och de bilaterala relationerna mellan Finland och Brasilien. I president Niinistös program ingår också diskussioner med den federala senatens vice talman Veneziano Vital do Rêgo och representanthusets talman Arthur Lira. Fredagen den 2 juni besöker president Niinistö São Paulo, där han träffar delstatens guvernör Tarcísio de Freitas samt deltar i ett företagsevenemang arrangerat av delstaten São Paulos industriförbund. I evenemanget deltar också representanter för det finländska och brasilianska näringslivet. President Niinistö åtföljs under besöket i Brasilien av en finländsk företagsdelegation m

Presidentti Niinistö vierailee Brasiliassa26.5.2023 16:03:44 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 20/2023 26.5.2023 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee virallisen vierailun Brasiliaan 1.–2. kesäkuuta 2023. Vierailu alkaa torstaina 1. kesäkuuta Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan tapaamisella Brasíliassa. Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ovat geopoliittinen tilanne, yhteiset globaalit haasteet, ajankohtaiset alueelliset kysymykset sekä Suomen ja Brasilian kahdenväliset suhteet. Presidentti Niinistön ohjelmassa on myös keskustelut muun muassa liittovaltion senaatin varapuhemies Veneziano Vital do Rêgon ja edustajainhuoneen puhemies Arthur Liran kanssa. Perjantaina 2. kesäkuuta presidentti Niinistö vierailee São Paulossa, jossa hän tapaa osavaltion kuvernööri Tarcísio de Freitasin sekä osallistuu São Paulon osavaltion teollisuusliiton järjestämään yritystilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistuu myös suomalaisen ja brasilialaisen elinkeinoelämän edustajia. Presidentti Niinistön seurueeseen Brasiliassa kuuluu yritysval
Pirkanmaan hyvinvointialue

Kokemusasiantuntijat pitivät uutta psykiatrista sairaalaa toimivana26.5.2023 15:48:48 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue

Taysin uuden psykiatrisen sairaalan rakennustyöt ovat loppusuoralla. Omaiskokemusasiantuntijat tutustuivat ensi vuoden alussa käyttöön otettaviin tiloihin. Vaikutelmat olivat positiivisia. Sekä rakennuksen valoisa arkkitehtuuri että toiminnan kannalta tarkasti harkitut tilat saivat kiitosta. Kokemusasiantuntijoiden mukaan rakennus luo toiminnalle puitteet, vaikka henkilökunta onkin tärkein.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>