• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja tilojen käyttöä koskeva määräys tulee voimaan Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla 23.1.2022 alkaen21.1.2022 14:05:44 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirasto määrää asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Samalla alueiden kokoontumisrajoitukset kiristyvät. Päätökset ovat voimassa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella 23.1. - 20.2.2022.
Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Åbo cellotävling flyttas till sensommaren21.1.2022 14:05:00 EET | Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Åbo cellotävling flyttas från februari till slutet av sommaren. Ny tidpunkt är 26.8.–2.9.2022. Orsaken är det pågående coronavirusläget. De restriktioner Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fastställt för offentliga tillställningar är för tillfället i kraft till 29.1 och just nu är offentliga tillställningar förbjudna. Med tanke på tävlingsarrangemangen måste beslutet om att flytta tävlingen fattas nu, då under en månad återstår till planerad tävlingsstart. Dessutom är publikens medverkan av yttersta vikt för att arrangera tävlingen. Därför finns inga planer på att förverkliga tävlingen i strömmad form utan publik. ”Det är förstås tråkigt att flytta tävlingen, men vi är glada och tacksamma gentemot alla våra samarbetspartners över att vi lyckats hitta en ny tidpunkt för tävlingen. De tävlande får nu förbereda sig i lugn och ro”, konstaterar Erkki Lahesmaa, ordförande för Åbo cellotävlings tävlingskommitté. Ytterligare information: Liisa Ketomäki, tävlingssekreterar, Åbo cellot
Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Turun sellokilpailut siirtyvät loppukesään21.1.2022 14:05:00 EET | Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Turun sellokilpailut siirretään helmikuulta loppukesään. Uusi ajankohta on 26.8.–2.9.2022. Syynä on jatkuva koronavirustilanne. Lounais-Suomen AVI:n yleisötilaisuusrajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 29.1. asti. Tällä hetkellä yleisötilaisuudet on kielletty. Kilpailun järjestämisen kannalta päätös siirtämisestä on tehtävä kuitenkin nyt, alle kuukausi ennen kilpailun suunniteltua alkamisajankohtaa. Lisäksi yleisön mukana oleminen on kilpailun järjestämiselle ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä kilpailua ei suunnitella toteutettavaksi ilman yleisöä striimaustoteutuksena. ”Kilpailun siirtäminen on tietysti ikävää, mutta olemme iloisia ja kiitollisia kaikille yhteistyökumppaneillemme siitä, että uusi ajankohta pystyttiin löytämään. Kilpailijat pääsevät nyt rauhassa valmistautumaan”, toteaa Turun sellokilpailujen kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Erkki Lahesmaa. Lisätietoja: Liisa Ketomäki, kilpailusihteeri, Turun sellokilpailut 040 740 6200, liisa.ketomaki@tmj.fi Erkki Lahesmaa, kilpai
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Poissaolot luovat haasteita myymälöiden henkilöstön saatavuuteen tulevina viikkoina21.1.2022 13:39:09 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui vuoden 2022 ensimmäiseen verkkokokoukseen 21.1.2022 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Tällä hetkellä sairastumiset ja karanteenit vaikeuttavat henkilöstön riittävyyttä päivittäistavaraverkostossa.¬ Yleiskatsauksessaan ylijohtaja Savolainen kertoi vaikeutuvasta Kainuun ja vaikeasta Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanteesta.

President Niinistö spoke with Russian President Putin21.1.2022 13:16:57 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic Press release 2/2022 21 January 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö had a long and thorough phone call with President of Russia Vladimir Putin on Friday, 21 January 2022. The Presidents spoke about geopolitics, including European security and the situation in Ukraine. President Niinistö expressed his serious concern over the current situation and emphasized that it is imperative to preserve peace in Europe. In the discussion, the need to find solutions by means of the ongoing dialogue was emphasized. President Niinistö pointed out in the discussion that Finland exercises full sovereignty over its security policy. The Presidents noted the 30th anniversary of the treaty on relations between Finland and Russia, 20 January 2022. The phone call was initiated by Finland.

President Niinistö diskuterade med Rysslands president Putin21.1.2022 12:54:21 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 2/2022 21.1.2022 Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett långt och ingående telefonsamtal fredagen den 21 januari 2022. Presidenterna diskuterade geopolitik, inklusive Europas säkerhet och situationen i Ukraina. President Niinistö uttryckte sin allvarliga oro för situationen och framhöll nödvändigheten av att bevara freden i Europa. I diskussionen betonades behovet av att finna lösningar genom den pågående dialogen. President Niinistö förde fram att Finland nyttjar sin fulla självbestämmanderätt i säkerhetspolitiken. Presidenterna noterade trettioårsdagen för statsfördraget mellan Finland och Ryssland den 20 januari 2022. Telefonsamtalet fördes på Finlands initiativ.
Digi- ja väestötietovirasto

Kainuun terveysasemilla voi antaa luottohenkilölleen valtuuden asioida puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa – tavoitteena valtakunnallinen toimintamalli21.1.2022 12:37:37 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Kainuussa aloitetaan puolesta-asioinnin mallin kokeilu henkilöille, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Valtuuden voi tehdä 1. maaliskuuta alkaen Kainuun soten terveysasemilla, jossa se rekisteröidään Suomi.fi-valtuuksiin. Kokeilun toteuttavat Kainuun sote ja Digi- ja väestötietovirasto. Tavoitteena on valtakunnallinen toimintamalli, jolla voidaan tarjota myös digitaidottomille henkilöille mahdollisuus valtuuttaa luottohenkilöitään asioimaan puolestaan sähköisissä asiointipalveluissa.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvidgar inte stängningsbesluten för motions- och rekreationsutrymmen till att omfatta hobbyverksamhet för barn och unga21.1.2022 12:10:17 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller för närvarande inte på att inkludera handledd hobbyverksamhet för barn och unga i stängningsbesluten som gäller motions-, rekreations- och hobbyutrymmen. Barn och unga födda 2003 och senare får alltså fortsätta med handledd hobbyverksamhet i utrymmen som annars är stängda. Vid användning av utrymmen ska hälsosäkerheten fortfarande beaktas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>