• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Pankki

Considerably higher new drawdowns of unsecured consumer credit in May than before1.7.2022 10:00:00 EEST | Suomen Pankki

The amount of unsecured consumer credit drawn from credit institutions in May 2022 was EUR 368 million, which is 15% more than a year earlier and the highest number ever recorded in any single month. The majority (EUR 237 million) of the new unsecured consumer credit consisted of non-vehicle loans[1]. The year-on-year growth in May was mainly due to these loans. The average interest on new unsecured consumer credit[2] declined from April to stand at 8.2% in May. A little more than half of new consumer credit was linked to Euribor rates. The most frequently used Euribor was the 3-month rate. Fixed interest rates and other reference rates are more common as reference rates on unsecured consumer credit in comparison to other household loans. The use of card credit has also increased in recent months. At the end of May 2022, the households’ stock of card credit amounted to EUR 3.4 billion, having grown almost 10% from a year earlier. In May, 81% of card credit was extended credit card cred
Suomen Pankki

I maj utbetalades betydligt mer konsumtionskrediter utan säkerhet än tidigare1.7.2022 10:00:00 EEST | Suomen Pankki

I maj 2022 betalade kreditinstituten ut konsumtionskrediter utan säkerhet för 368 miljoner euro, vilket är 15 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Merparten av de nya konsumtionskrediterna utan säkerhet (237 miljoner euro) var andra konsumtionskrediter än fordonslån[1]. Ökningen i maj jämfört med maj föregående år kan huvudsakligen tillskrivas dem. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet[2] sjönk från april och var 8,2 % i maj. Av de nya konsumtionskrediterna var drygt hälften bundna till euribor. Den mest använda euriborräntan var 3 månaders euribor. I konsumtionskrediter utan säkerhet används också i större utsträckning fasta räntor och andra referensräntor som referensränta än i övriga hushållslån. Också användningen av kortkrediter har ökat under de senaste månaderna. Vid utgången av maj 2022 uppgick hushållens utestående kortkrediter till 3,4 miljarder euro och årsökningen var nästan 10 %. I maj var 81 % av k
Suomen Pankki

Toukokuussa vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin huomattavasti aiempaa enemmän1.7.2022 10:00:00 EEST | Suomen Pankki

Toukokuussa 2022 luottolaitoksista nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 368 milj. euron edestä, mikä on 15 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Uusista vakuudettomista kulutusluotoista suurin osa (237 milj. euroa) oli muita kulutusluottoja kuin ajoneuvolainoja[1]. Kasvu toukokuussa edellisvuoden toukokuuhun verrattuna johtui pääosin niistä. Uusien vakuudettomien kulutusluottojen[2] keskikorko laski huhtikuusta ja oli 8,2 % toukokuussa. Uusista kulutusluotoista hieman yli puolet oli sidottu euriboreihin. Euriborkoroista käytetyin oli 3 kk:n euribor. Vakuudettomissa kulutusluotoissa käytetään myös kiinteitä korkoja ja muita viitekorkoja enemmän viitekorkoina kuin muissa kotitalouslainoissa. Myös korttiluottojen käyttö on lisääntynyt viime kuukausina. Toukokuun 2022 lopussa kotitalouksien korttiluottokanta oli 3,4 mrd. euroa ja sen vuosikasvu lähes 10 %. Toukokuussa korttiluotoista 81 % oli pidennettyjä korttiluottoja ja l
Naantalin kaupunki

Naantalin asuntomessualueen pohjoispuolelta ja Viialanmäestä avautuu tontteja haettavaksi – tarjolla omakoti- ja asuinpientalorakentamisen tontteja1.7.2022 09:43:25 EEST | Naantalin kaupunki

Naantalin kaupunki avaa tänään perjantaina 1.7.2022 haettavaksi yhdeksän omakotitonttia ja neljä asuinpientalorakentamisen tonttia Naantalin asuntomessualueen Lounatuulen pohjoispuolelta. Lisäksi haettavaksi avautuu Viialanmäen kaksi asuinrakentamisen tonttikokonaisuutta, jotka on suunnattu erityisesti ammattirakentajille.
Suomen Vuokranantajat ry

Kuopio Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin viides – kaupungin kasvu kiihtynyt pandemian aikana1.7.2022 09:04:26 EEST | Suomen Vuokranantajat ry

Kuopio sijoittui 27 kaupungin joukosta viidenneksi Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa, jossa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla. Koronapandemian aikana kaupungin väkiluvun kasvu on kiihtynyt ja rikkoi viime vuonna aiemmat ennätykset. Nopeasta kasvusta huolimatta vuokrien nousu on hidastunut kaupungissa runsaan rakentamisen seurauksena.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>