• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Oma Säästöpankki Oyj

Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöiltä 112 500 euroa avustuksia 207 joukkueelle30.10.2020 08:35:08 EET | Oma Säästöpankki Oyj

Kolme OmaSp Säätiötä päättivät yhdistää voimansa ja jakaa avustuksia toimialueidensa nuorten ja lasten urheiluseurojen joukkueille. Tempauksella haluttiin tehdä hyvää ja tukea talkootyöllä toimivia urheiluseurojen joukkueita sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja mahdollistamalla heille liikunnallisen lapsuuden ja nuoruuden. Avustuksia joukkueilla oli mahdollisuus hakea esimerkiksi kisamatkoihin, peliasuihin ja varusteisiin.
Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Konkurssilain koronapoikkeusten jatko suuri helpotus monelle yrittäjälle30.10.2020 07:56:42 EET | Suomen Yrittäjät

Koronapykälien voimassaoloaikaa jatketaan tammikuun 2021 loppuun saakka. - Päätös antaa työrauhaa monelle yrittäjälle ja on siksi tärkeä. Koronakriisin hätäratkaisujen jälkeen konkurssilakia pitäisi muuttaa pysyvästi niin, että vasta pidempi maksuviive antaisi mahdollisuuden hakea yritystä konkurssiin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä esittää.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

”Perhekahvila on henkireikä” – vanhemmat saavat energiaa ja voimavaroja arkeen toistensa seurasta ja vertaistuesta30.10.2020 06:03:00 EET | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Perhekahvila on tärkeä paikka lapsiperheiden arjessa ja yhteen saattamisessa. Iso syy perhekahvilassa käymiselle on vanhempien ja lasten halu tavata muita ja viettää aikaa yhdessä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toteuttamasta perhekahvilatutkimuksesta selviää, että monelle vanhemmalle perhekahvila on arjen henkireikä.
Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EET | Institutet för hälsa och välfärd THL

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tutkimus: Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan – sisäilmakyselyjen tulkintaa ja käyttöä tulisi tarkastella kriittisesti30.10.2020 06:00:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan, selviää tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten koululaisten kokemaan oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Oireilun vaihteluun vaikuttavat tekijät jaettiin kahteen luokkaan, yksittäiseen oppilaaseen ja kouluun liittyviin tekijöihin. Näistä selvästi tärkeämmäksi nousi yksittäiseen vastaajaan liittyvät tekijät. Koulujen välisiä eroja oireilussa selitti parhaiten erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa. ”Kuten kaikkeen oireiluun, myös sisäilmaan liitettyyn oireiluun vaikuttavat monet tekijät. Kun tarkastellaan oireilua eri rakennuksissa, erojen perusteella saadaan Suomessa nykyisin varsin vähän tietoa sisäilman laadusta. Oireita kartoittavien kyselyjen tuloksia on tämän takia syytä tulkita hyvin varovaisesti. Sen sijaan sisäilman laadun arvioinnin tulisi perustua rakennuksiin kohdistuvi
MTL ry - Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto

Kurion Zero Exclusionista vuoden viestintätyö ja Kuriosta vuoden viestintätoimisto29.10.2020 22:29:33 EET | MTL ry - Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto

Kurion Mantsiselle ja Nesteelle toteuttama Zero Exclusion valittiin Vuoden viestintätyöksi Finnish Comms Awards 2020 -kilpailussa. Vuoden viestintätoimistona palkittiin sosiaalisen median toimisto Kurio, Vuoden ajatusjohtajana Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala sekä parhaana pitchaajana Vilja Vehkaoja ja Vuoden viestintäkonsulttina Susanna Isohanni Viestintätoimisto Drumista.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 29.10.202029.10.2020 17:06:21 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 29.10.2020. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 12.11.2020.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Mayor Jukka Mäkelä’s budget proposal for 2021: Espoo will secure services for residents, in spite of major challenges posed by the coronavirus29.10.2020 17:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

The coronavirus pandemic has weakened the employment situation and the expected local income tax and corporation tax revenues, while especially the need for social and health services has increased. “The city will secure services for its residents even in these challenging times. Our personnel have developed new digital services, adopted new remote work methods and been able to respond quickly to the needs of our residents. The development and digitalisation of services will continue in the coming years,” says Jukka Mäkelä, Mayor of Espoo.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Stadsdirektör Jukka Mäkeläs budgetförslag 2021: Esbo säkrar tjänsterna för invånarna trots de utmaningar coronapandemin medför29.10.2020 17:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Sysselsättningsläget har försämrats på grund av coronaviruspandemin. Likaså försämras avkastningen av kommunal- och samfundsskatterna, samtidigt som behovet av tjänster ökar, speciellt inom social- och hälsovårdssektorn. ”Staden säkerställer att Esboborna har tillgång till tjänster också i svåra tider. Personalen har utvecklat nya digitala tjänster, tillägnat sig nya sätt att arbeta på distans och snabbt svarat på Esbobornas behov. Vi fortsätter att utveckla och digitalisera tjänster under de kommande åren”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän talousarvioehdotus 2021: Espoo turvaa palvelut kuntalaisille, vaikka korona tuo merkittäviä haasteita  29.10.2020 17:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Koronaviruspandemia on heikentänyt työllisyystilannetta sekä kunnallis- sekä yhteisöveron tuotto-odotuksia samalla, kun erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutarve on kasvanut. ”Kaupunki turvaa espoolaisten palvelut myös haastavana aikana. Henkilöstö on kehittänyt uusia digitaalisia palveluja, omaksunut uudet etätyötavat ja pystynyt nopeasti vastaamaan espoolaisten tarpeisiin. Palvelujen kehittämistä ja digitalisointia jatketaan tulevina vuosina”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>