• STT Info
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Pihlajamäen nuorisopuiston skeitti- ja dirttiradat suljetaan26.9.2018 10:34 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Skeittipuiston kunto on syyskuun aikana tehdyssä kuntotarkastuksessa todettu niin huonoksi, että Helsingin kaupungin nuorisopalvelut asetti Pihlajamäen nuorisopuiston skeitti- ja dirttiradat käyttökieltoon 24.9.2018 alkaen siihen asti, kunnes turvallisuuspuutteet saadaan korjattua. Samalla aloitetaan selvitys jatkotoimista, joilla puisto saadaan turvalliseen käyttöön.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

STTK: Työehtosopimukset ja yleissitovuus turvaavat vähimmäisehdot ja ansiokehityksen26.9.2018 10:32 | Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

Sopimusjärjestelmään kohdistuva kritiikki työmarkkinajärjestöjen ulkopuolisilta tahoilta osoittaa valitettavan usein ymmärtämättömyyttä järjestelmää ja piittaamattomuutta työntekijöiden vähimmäisturvaa kohtaan, STTK:n johtaja Katarina Murto arvioi. STTK on selvittänyt näkemyksiä siihen, että palkoista neuvoteltaisiin jatkossa enemmän paikallisella tasolla vain työntekijän ja työantajan välillä. 23 prosenttia vastaajista ei usko saavansa palkankorotusta tällöin lainkaan. Kymmenen prosenttia uskoisi saavansa työehtosopimuksia matalammat korotukset. Vain 19 prosenttia uskoisi saavansa työehtosopimusten kanssa yhtä suuret palkankorotukset. 19 prosenttia ei osannut vastata. - Ansiokehityksen, tuloerojen hillitsemisen ja palkkojen polkemisen estämisen kannalta työehtosopimuksilla ja yleissitovuudella on tärkeä merkitys työelämässä, yhteiskunnallisena arvona ja palkansaajien vähimmäisehtojen turvaajana. Ne takaavat sopimusten piirissä oleville työntekijöille vähimmäisehdot riippumatta siitä,
Vanhustyön keskusliitto ry

Hyvä Ikä 2018 ja Hyvän Iän Foorumi: Vanhenemiseen varautuminen on suurta viisautta26.9.2018 09:37 | Vanhustyön keskusliitto ry

Vanhustyön keskusliitto muistuttaa, että oman vanhuusiän suunnittelu kaikilla elämän osa-alueilla on viisasta – ja että ikääntymisen mukanaan tuomiin tilanteisiin kannattaa paneutua ajoissa. Vanhuusiän suunnittelu on normaali osa elämänkulun suunnittelua, johon kannattaa suunnata ajatuksia jo viisikymppisenä. Eväitä hyvän vanhuuden suunnitteluun tarjoaa Vanhustyön keskusliiton seminaari Hyvän Iän Foorumi, joka järjestetään osana Hyvä Ikä -tapahtumaa Helsingin messukeskuksessa 3.–4.10.2018. Hyvän Iän Foorumin torstaipäivän 4.10. teema on vanhuuden suunnittelu ja omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen.
Hartela

Vihreän toimistorakentamisen lippulaiva Ilmalassa sai tunnustuksen26.9.2018 09:30 | Hartela

Ilmalan Asema -toimitilakiinteistön ekologiset ratkaisut ovat saaneet merkittävän kansainvälisen tunnustuksen. Hartelan kehittämälle ja rakentamalle toimitilarakennukselle on myönnetty LEED-ympäristösertifikaatin korkein ja harvinaisin Platina-luokitus. LEED-sertifikaatti on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

Forensic Risk Alliance laajentaa Euroopan toimintojaan avaamalla uuden toimiston Helsinkiin26.9.2018 08:49 | Forensic Risk Alliance

Forensic Risk Alliance (FRA) – johtava maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimialaa ovat taloudelliset tutkinnat, väärinkäytösten ennaltaehkäisy, avustaminen riita-asioissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä sekä data-analytiikka – on nimittänyt Tytti Saarisen ja Viivi Lajusen yhtiön uusiksi johtajiksi taloudellisiin tutkintoihin erikoistuneeseen tiimiinsä. Nimityksillä FRA vahvistaa kasvuaan Pohjoismaihin ja avaa samassa yhteydessä uuden toimiston Helsinkiin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>