• STT Info
  • Business Wire
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

/// Liite lisätty /// Jytyn jäsentutkimus: Henkilöstövähennyksistä kärsitään monilla ammattialoilla21.4.2018 09:00 | Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Suurimpana säästötoimena Jytyn jäsenten työpaikoilla kunnissa, kuntayhtymissä, yksityisillä aloilla, järjestöissä ja seurakunnissa pidetään henkilöstöresurssien vähenemistä (36 %), joka aiheuttaa työmäärän lisääntymistä. Jyty selvitti jäsentensä näkemyksiä työelämän muutoksiin kyselyllä, johon vastasi liki 10 000 jäsentä. Kyselyn vastausprosentti oli 32,5.
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Jytys medlemsundersökning: Många branscher lider av personalnedskärningar21.4.2018 09:00 | Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Den största sparåtgärden på Jyty-medlemmarnas arbetsplatser i kommuner, samkommuner, privata branscher, organisationer och församlingar anser man vara minskningen av personalresurser (36 %), vilket orsakar en ökning av arbetsbördan. Jyty utredde sina medlemmars syn på arbetslivets förändringar genom en enkät som besvarades av nästan 10 000 medlemmar. Enkätens svarsprocent var 32,5.
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Jytyn jäsentutkimus: Henkilöstövähennyksistä kärsitään monilla ammattialoilla21.4.2018 09:00 | Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Suurimpana säästötoimena Jytyn jäsenten työpaikoilla kunnissa, kuntayhtymissä, yksityisillä aloilla, järjestöissä ja seurakunnissa pidetään henkilöstöresurssien vähenemistä (36 %), joka aiheuttaa työmäärän lisääntymistä. Jyty selvitti jäsentensä näkemyksiä työelämän muutoksiin kyselyllä, johon vastasi liki 10 000 jäsentä. Kyselyn vastausprosentti oli 32,5.
Agronomiliitto ry

Agronomiliitto jakoi ensimmäiset gradustipendit20.4.2018 19:00 | Agronomiliitto ry

Agronomiliitto jakoi historian ensimmäiset gradustipendit liiton vastavalmistuneiden juhlassa perjantaina 20.4. Agronomitalossa. Gradustipendit ovat osa Agronomiliiton ja sen yhteydessä toimivien säätiöiden keväällä 2017 julkistettua SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit kokonaisuutta. Gradustipendi on samalla Agronomiliitto-yhteisön onnittelu ja valmistumislahja ruoka-alan tulevaisuuden tekijöille.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Personalen är bästa grundvalen för god småbarnspedagogik20.4.2018 14:31 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingfors stad prövar nya sätt att avhjälpa bristen på barnträdgårdslärare. Sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors har gått in för två slag av sporrande arvode för att sätta fart på rekryteringen av barnträdgårdslärare. Staden har också andra avlönings- och belöningsformer samt ett resultatpremiesystem som omfattar alla personalgrupper.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Henkilöstö on laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkein tekijä20.4.2018 14:30 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki kokeilee tänä vuonna uudenlaisia keinoja lastentarhanopettajapulan helpottamiseksi. Lastentarhanopettajien rekrytoinnin vauhdittamiseksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on otettu käyttöön kaksi kannustuspalkkiota. Kaupungilla on käytössä myös kaikkia henkilöstöryhmiä koskeva tulospalkkiojärjestelmä ja muita palkkauksen ja palkitsemisen muotoja.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Varhaiskasvatuksen lakiesitys ei korjaa alan ongelmia – Osa varhaiskasvatuksen työntekijäliitoista järjestää mielenilmauksen 25.4.20.4.2018 14:25 | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer järjestää yhdessä Jytyn, JHL:n, Tehyn ja Talentian kanssa keskiviikkona 25.4. poliittisen mielenilmauksen Eduskuntatalon edessä valmisteilla olevaa varhaiskasvatuslakia vastaan. SuPerin mukaan varhaiskasvatuksen suurin ongelma ovat liian suuret hoitoryhmät. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa varhaiskasvatuslaissa esitetty henkilöstörakenteen muutos ei tule korjaamaan tätä, vaan se päinvastoin johtaa ryhmäkokojen kasvuun.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>