• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL utmanar arbetsgivarna i förhindrandet av en andra våg av coronaviruset - ansiktsskydd åt arbetstagarna också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen12.8.2020 11:31:53 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utmanar arbetsgivarna att bekosta sina arbetstagares ansiktsskydd också för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Resorna mellan hemmet och arbetsplatsen har en central inverkan också på säkerheten på arbetsplatsen.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Läsåret i Esbos grundskolor och gymnasier inleds med närundervisning12.8.2020 10:01:36 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Finskspråkiga grundskolor och alla gymnasier i Esbo inleder läsåret på torsdag 13.8. Eleverna i de svenskspråkiga grundskolorna börjar skolarbetet nästa veckas tisdag 18.8. Undervisningen inleds i form av närundervisning. Skolorna och gymnasierna följer Utbildningsstyrelses anvisningar om ordnande av utbildning. Utbildningsstyrelsen och övriga myndigheter uppdaterar sina anvisningar kontinuerligt. Vi följer coronavirussituationen och uppdaterar Esbo stads anvisningar enligt behov. Vårdnadshavare och studerande får mer information från skolan eller gymnasiet via Wilma.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Lukuvuosi alkaa lähiopetuksena Espoon peruskouluissa ja lukioissa12.8.2020 09:36:03 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Lukuvuosi käynnistyy lähiopetuksena suomenkielisissä peruskouluissa ja kaikissa lukioissa 13.8. ja ruotsinkielisissä kouluissa 18.8. Kouluissa ja lukioissa noudatetaan Opetushallituksen määräyksiä opetuksen järjestämisestä. Opetushallituksen ja muiden viranomaisten ohjeita päivitetään jatkuvasti, kun koronatilanne muuttuu. Seuraamme tilannetta ja päivitämme kaupungin ohjeita tarpeen mukaan. Huoltajat ja opiskelijat saavat lisää tietoa koululta tai lukiolta Wilman kautta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>