• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Tampereen yliopisto

Osallistaminen vaikuttaa Itämeren ympäristö- ja luonnonvarojen hallintaan20.9.2021 11:30:00 EEST | Tampereen yliopisto

Ympäristö- ja luonnonvarojen hallinta on keskeisessä roolissa, kun ratkaistaan Itämeren ympäristöongelmien torjunnan ja luonnonvarojen kestävän käytön haasteita. HTM Mia Pihlajamäki tutki väitöskirjassaan hallintajärjestelmien tehokkuutta. Tutkimus esittää kriteerejä tehokkaammalle hallinnalle ja osoittaa, miten osallistaminen vaikuttaa kriteerien saavuttamiseen.
Sitra

Vad händer med demokratin när toppförfattarna har ett finger med i spelet?20.9.2021 11:19:30 EEST | Sitra

När det kom till boken Tarinoita demokratian tulevaisuudesta (Historier om demokratins framtid) vässade de främsta inhemska författarna sina pennor. Det uppstod fascinerande, överraskande och till och med skrämmande texter om demokratins möjliga riktningar. Verket som utkommer i oktober har skapats i samarbete med tio finländska författare, förlagsaktiebolaget Teos och framtidshuset Sitra.
Justice Initiative

Lasten hyväksikäyttö Euroopassa: 17 maan uhriryhmät käynnistävät aloitteen lasten hyväksikäyttötapausten käsittelemiseksi Euroopassa20.9.2021 11:12:10 EEST | Justice Initiative

Sveitsissä pidetyssä kansainvälisessä kokouksessa uhrien ryhmät eri puolilta Eurooppaa käynnistivät laajamittaisen "Justice Initiative" ("oikeusaloitteen"). Tämän poliittisen aloitteen myötä lasten hyväksikäyttöä erityisesti valtion ja kirkon laitoksissa käsitellään ensimmäistä kertaa kattavasti kaikissa Euroopan maissa. Syyskuussa Strasbourgissa kokoontuvalle Euroopan neuvostolle esitetään esitys hyväksikäyttötapausten käsittelyn saattamisesta yleiseurooppalaiselle tasolle.
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uusi Helsinki Education Hub tekee oppimisen ja koulutuksen ideoista innovaatioita20.9.2021 11:10:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki avaa 23. syyskuuta uuden Helsinki Education Hubin. Oppimis- ja koulutusala on kasvussa maailmanlaajuisesti ja Helsinki Education Hub haluaa edistää oppimis- ja koulutusteknologian kasvuyrittäjyyttä. Tavoitteena on yhdistää oppimisen ja koulutuksen start up -yritykset, suomalainen pedagoginen osaaminen ja akateeminen tutkimus, jotta voidaan synnyttää uusia innovaatiota, edistää opetusteknologia-alan yrittäjyyttä ja luoda uutta liiketoimintaa. Samalla Helsingistä halutaan tehdä oppimisen pääkaupunki.
Lapin ELY-keskus

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke käynnistyi Lapin ELY-keskuksessa20.9.2021 10:45:42 EEST | Lapin ELY-keskus

Hankkeessa rakennetaan Lapin alueen toimijoille elinvoimaa ja työllisyyttä edistävä yhteistyön toimintamalli. Mallissa hyödynnetään monipuolista tietoaineistoa ja tiedolla johtamista. Lisäksi kokeillaan erilaisia toimintamalleja ja pilotoidaan ketteriä kehittämistoimenpiteitä eri työnhakijakohderyhmille ja erilaisiin rakennemuutostilanteisiin sekä kehitetään seurantamalleja vaikutusten seurantaan.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etla ennustaa: palveluvienti ampaisee ensi vuonna - suurimmat riskit talouskasvulle piilevät pandemian hallinnassa20.9.2021 10:00:00 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Suomen talous koronakriisin toipilaana kasvaa kohisten. Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvavan 3,5 prosenttia tänä vuonna ja 3 prosenttia ensi vuonna. Vienti lähtee jälleen vetämään, ja palveluiden viennin ennustetaan kasvavan jopa yli 20 prosenttia ensi vuonna. Paljon on kuitenkin kiinni myös yksityisestä kulutuksesta sekä maailmantalouden imusta. Suurimmat riskit Etlan ennusteessa liittyvätkin koronaviruspandemian hallintaan, jos esimerkiksi uudet virusmuunnokset kiertävät rokotteen antamaa suojaa. Uutena huolena ovat myös maailmankaupan logistiikan jatkuvat pullonkaulat.
Tampereen yliopisto

Vanhemmat eivät aina saa riittävästi tukea lapseen kohdistunutta väkivaltarikosta tutkittaessa20.9.2021 09:51:17 EEST | Tampereen yliopisto

Suomessa tutkitaan hyvin monimuotoisia lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä rikoksena. Tietyissä tilanteissa poliisi voi pyytää virka-apua terveydenhuollosta epäilyn selvittämiseksi ja myös lapsen suojelulliset tarpeet on huomioitava selvittämisen aikana. YTM Essi Julinin väitöstutkimus osoittaa, että monialainen viranomaistoiminta aiheuttaa vanhemmille monenlaisia seurauksia, kun heidän lapseensa kohdistunutta väkivaltaa tutkitaan.
Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttoasiain toimikunnan uusi toimikausi käynnistyi20.9.2021 09:49:01 EEST | Lapin ELY-keskus

Lapin alueellisen maahanmuuttoasiain toimikunta aloitti uuden toimikautensa maanantaina 13.9. pidetyn järjestämiskokouksen myötä. Lapin ELY-keskuksen asettaman toimikunnan tehtävänä on vahvistaa toimialarajat ylittävää tiedonvaihtoa ja mahdollistaa keskustelua ajankohtaisista maahanmuuttokysymyksistä. Järjestäytymiskokouksessa vilkasta keskustelua herätti työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto.
ZKM Karlsruhe

CONNECTED FUTURE - The Media Art Festival Seasons of Media Arts is back again in the city! 17 September to 17 October, 202120.9.2021 09:46:27 EEST | ZKM Karlsruhe

The urban Festival of Media Art Seasons of Media Arts is presenting a new edition for the Karlsruhe Summer of Culture 2021. Video, sound, and light installations, projections on facades and on streets, art interventions, and interactive projects with a special focus on local media artists will be on view from 17 September to 17 October 2021 in Karlsruhe’s public spaces.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>