• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Heinäluoma: Poliisin virka-apu kuntien sosiaalitoimelle säilytettävä maksuttomana30.9.2020 17:44:18 EEST | SDP EDUSKUNTA

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee muuttunutta linjausta poliisin virka-avun maksullisuudesta kuntien sosiaalitoimelle. Poliisihallituksen tuoreen ohjeistuksen mukaan poliisin virka-apu muuttuu maksulliseksi lokakuun alusta. - On ymmärrettävää, että virka-apu kuormittaa poliisia paljon. Tehtäviä on useita kymmeniä tuhansia vuosittain. Virka-avun maksullisuus ei kuitenkaan vähentäisi tehtävien määrää vaan johtaisi melkoiseen laskutusviidakkoon, sanoo kansanedustaja Heinäluoma. Poliisin virka-apu on keskeisessä roolissa esimerkiksi lastensuojelussa. Uudistus kuormittaisi kuntien sosiaaliviranomaisia paitsi rahallisesti, myös lisääntyvän byrokratian kannalta. - Tämä ei ole tarkoituksenmukaista. Toivonkin, että ministeri Ohisalo korjaa epäkohdan, jotta poliisin virka-apu pysyisi jatkossakin maksuttomana.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Useita koronatartuntoja eri puolella Suomea, tarkkaile oireita jos olet oleskellut Ylläksellä 14.–25.9.30.9.2020 15:50:01 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Eri puolilla Suomea on todettu tähän mennessä yhteensä 26 koronatartuntaa, jotka on saatu Ylläkseltä 14.–25. syyskuuta. Tartunnat ovat levinneet ravintola Pirtukirkossa, Äkäshotellissa ja Jounin kaupassa. Tartunnan saaneet asuvat 14 eri kunnassa. ​​Jos olet oleillut Ylläksellä 14.–25. syyskuuta ja sinulle ilmaantuu koronaan sopivia oireita, hakeudu testiin. Jos Koronavilkku on ilmoittanut mahdollisesta altistumisesta, tee oirearvio Omaolossa tai ole yhteydessä terveydenhuollon toimipisteeseen testaustarpeen arvioimiseksi "Tartuntojen estämiseksi on nyt tärkeää huolehtia hygieniasta ja pitää turvavälejä. Jos turvaväliä ei voi pitää, on tärkeää käyttää kasvomaskia sisätiloissa ja julkisissa kulkuneuvoissa", sanoo infektiolääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä. Lisätietoja Markku Broas infektioylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Taneli Puumalainen ylilääkäri THL
Finanssivalvonta

Makrotillsynsbeslut: Det kontracykliska buffertkravet och bolånetaket hålls oförändrade, riskviktsgolvet för kreditinstitut slopas30.9.2020 15:00:09 EEST | Finanssivalvonta

Finansinspektionens direktion ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Den maximala belåningsgraden, dvs. det s.k. lånetaket, ligger kvar på den lagstadgade grundnivån 90 % (95 % för förstagångsköpare), som återställdes sommaren 2020. Besluten syftar till att stödja förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Direktionen förlänger inte giltighetstiden för det riskviktsgolv som trädde i kraft 2018.
Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Muuttuva lisäpääomavaatimus ja asuntolainakatto säilyvät ennallaan, luottolaitosten riskipainolattiasta luovutaan30.9.2020 15:00:07 EEST | Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille. Enimmäisluototussuhde eli ns. lainakatto säilytetään lakimääräisellä perustasollaan 90 prosentissa (ensiasunnon ostajille 95 %), jolle se palautettiin kesällä 2020. Päätöksillä tuetaan talouskasvun edellytyksiä. Johtokunta ei pidennä vuonna 2018 voimaan tulleen riskipainolattian voimassaoloa.
Finanssivalvonta

Macroprudential decision: Countercyclical capital buffer requirement and housing loan cap remain unchanged, credit institutions’ risk weight floor discontinued30.9.2020 15:00:06 EEST | Finanssivalvonta

The Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions. The maximum LTC ratio, i.e. loan cap, will be maintained at its statutory standard level of 90% (first-home loans 95 %), to which it was restored in summer 2020. The decisions support conditions for economic growth. The FIN-FSA Board will not extend the validity of the risk weight floor, which entered into force in 2018.
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

MEDIAKUTSU: Helsinki haluaa panostaa kaupungin torien, kauppahallien ja muiden erityisalueiden kehitykseen uusin keinoin30.9.2020 15:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin vetovoimatekijöihin ja asukkaiden rakastamiin palveluihin kuuluu olennaisesti tori- ja kauppahallitoiminta, jota halutaan vaalia ja kehittää entistä määrätietoisemmin. Torstaina 1. lokakuuta kello 10 järjestettävässä infotilaisuudessa kaupunki antaa ennakkotietoa kehittämissuunnitelmista ja uudistuksen etenemisestä.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Paula Werning: Tyttöjen sukuelinten silpominen on tuomittavaa30.9.2020 13:48:54 EEST | SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että kansalaisaloite koskien tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä etenee. Lakivaliokunnasta valmistui juuri mietintö, jossa lakivaliokunta edellyttää, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta selkeytetään ja nämä selkeyttävät säännökset tulee sisällyttää rikoslakiin. - Silpominen on Suomessa jo nykyisinkin rangaistavaa, sillä se täyttää pahoinpitelyn kriteerit. Pidän silti tärkeänä, että asia arvioidaan uudelleen muun muassa vuosien varrella esiin tulleiden yhteiskunnallisten muutosten myötä. Rangaistavuutta on mahdollista selkeyttää nykyisestään Suomen rikoslaissa, Werning painottaa. Tarpeen ovat lisäksi muut tehokkaat käytännön toimenpiteet eri hallinnonaloilla, kuten terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, maahanmuuttoprosesseissa ja kotouttamisessa. - Nämä toimenpiteet pitää ottaa huomioon, sillä pelkät lainsäädännölliset toimenpiteet eivät yksin riitä ty
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Vattenöversikt för september: Vattenståndet steg efter regnen, som ställvis gjorde vattnet i åarna grumligt30.9.2020 13:18:54 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

I september var nederbörden i NTM-centralen i Södra Österbottens område ställvis mycket stor och regnen kraftiga. Som en följd av nederbörden steg vattenståndet i vattendragen, men verkningarna av den torra våren och sommaren syns fortsättningsvis i åarna och sjöarna. De kraftiga regnen har gjort att vattnet i åarna tidvis har varit tämligen grumligt. Grundvattennivåerna har börjat stiga.
Suomen Pankki

A high amount of student loans drawn down at record-low rates in August 202030.9.2020 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Drawdowns of student loans in August 2020 [1] totalled EUR 176 million, an increase of 6% on August a year earlier. The average interest rate on student loan drawdowns was record low in August, at 0.28%. Thanks to government guarantees, student loans pose a low risk for banks, which is reflected in the low margins on these loans. The impact of the coronavirus crisis was particularly evident in drawdowns of student loans in June 2020: the total amount taken out was EUR 59 million, almost twice the amount compared with June a year earlier. One of the factors explaining this increase could be that there have been fewer summer jobs available during the coronavirus crisis. In addition to the greater popularity on student financial aid for the summer, many students may also have taken out their student loan for the academic year 2019–2020 as late as June this year. This was also the first time when most of the summer aid recipients could take out their student loan instalment for the autumn
Suomen Pankki

Livlig efterfrågan på studielån med rekordlåg ränta i augusti 202030.9.2020 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

I augusti 2020 [1] utbetalades studielån för 176 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på de utbetalda studielånen i augusti var rekordlåg (0,28 %). På grund av statsborgen är studielånen för bankerna lån med låg risk, vilket återspeglas i låga marginaler på studielånen. Konsekvenserna av coronakrisen syntes framför allt i utbetalningarna av studielån i juni 2020. I juni 2020 utbetalades studielån för 59 miljoner euro, vilket är nästan det dubbla jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. En bidragande orsak som kan förklara ökningen i de utbetalda studielånen är bortfallet av sommararbetsplatser under undantagsförhållandena. Utöver det ökade intresset för sommarstudiestöd kan många studerande ha lyft sitt studielån för läsåret 2019–2020 ännu i juni. För första gången hade också de flesta som beviljats sommarstudiestöd möjlighet att lyfta låneposten för höstterminen redan i juni, vilket minskade utbetalningarna i augusti mer
Suomen Pankki

Elokuussa 2020 nostettiin runsaasti ennätyksellisen matalakorkoisia opintolainoja30.9.2020 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Elokuussa 2020 [1] opintolainoja nostettiin 176 milj. euron edestä, mikä on 6 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Elokuussa nostettujen opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,28 %). Opintolainat ovat valtiontakauksen takia vähäriskisiä pankeille, mikä näkyy opintolainojen pieninä marginaaleina. Koronakriisin vaikutukset näkyivät erityisesti kesäkuun 2020 opintolainanostoissa. Kesäkuussa 2020 opintolainoja nostettiin 59 milj. euron edestä, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yhtenä selittävänä tekijänä kesäkuussa kasvaneelle nostomäärälle saattaa olla poikkeusolojen aikana vähentyneet kesätyöpaikat. Sen lisäksi, että kesäopintotuen käyttö on kasvanut, moni opiskelija on saattanut nostaa lukuvuoden 2019–2020 opintolainansa vielä kesäkuussa. Myös syyslukukauden lainaerän nostaminen oli mahdollista ensimmäistä kertaa useimmille kesäopintotuen saajille jo kesäkuussa, mikä osaltaan pienensi elokuun nostomäärää enemmän kuin aik
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>