• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Valtatien 8 Rauman ja Eurajoen välisen tieosuuden parantamishankkeessa on valittu vaihtoehto jatkosuunnitteluun4.10.2023 10:20:14 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus

Valtatien 8 parantamisen suunnittelua Rauman ja Eurajoen välillä jatketaan vaihtoehdon VE 2 pohjalta. Vaihtoehdossa valtatie levennetään 2+2-kaistaiseksi nykyiselle paikalleen. Hankkeesta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskus valitsi tämän vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja sidosryhmien kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta. Valittu vaihtoehto etenee yleissuunnitelmavaiheeseen ja myöhemmin tiesuunnitelmavaiheeseen.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Alihankkijan työntekijä putosi keskeneräisiltä telineiltä – sakkoja päätoteuttajan työnjohtajalle ja yksikönjohtajalle4.10.2023 10:10:51 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi 2.10.2023 kattoremontteja tekevän Vesivek Oy:n yksikönjohtajan ja telinetyönjohtajan molemmat 15 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiölle tuomittiin samassa yhteydessä 15 000 euron yhteisösakko. Tapahtumassa oli kyse yhteisestä rakennustyömaasta, jolla alihankkijalle työskennellyt henkilö putosi työtelineeltä maaliskuussa 2021. Työtelinettä käytettiin, vaikka se oli keskeneräinen.
Tampereen yliopisto

Väitös: Plasman suPAR on lupaava lisätyökalu haimasyövän havaitsemiseen4.10.2023 09:30:00 EEST | Tampereen yliopisto

Akuutin haimatulehduksen uusiutumisen ja kroonisen haimatulehduksen kehittymisen ennustaminen on tärkeää sekä potilaiden elämänlaadun että terveydenhuollon kustannusten optimoimiseksi. Samoin haimakasvaimen diagnostiikassa hyvän- ja pahanlaatuisen muutoksen toisistaan erottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Väitöskirjatutkimuksessaan LL Anu Aronen tutki suPAR-merkkiaineen käyttöä erilaisten haimasairauksien ennustetekijänä ja diagnostiikassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Suunnittelu käynnistyy kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen sillan kohdalla Haapajärvellä4.10.2023 09:27:49 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen ja suunnitelman vaatimat maastotyöt ja tutkimukset kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen sillan kohdalla Haapajärvellä. Uitonsalmen silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Suunnitteluun sisältyvät myös rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt siltapaikalla. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös kantatien 58 liikennejärjestelyjä sillan rakentamisen vaikutusalueella Karjalahdentien (maantie 7630) ja Rantakadun välillä. Suunnitelman tavoitteena on huonokuntoisen sillan uusiminen sekä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen suunnittelualueella. Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla lokakuussa 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2024. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua keväällä 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>