• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Espoon kaupunki - Esbo stad

En ny bok med temat Esbo skapas i ett färggrant samarbete mellan en konstnär och förskolebarn – under arbetet bollar barnen också med idéer kring framtidens Esbo30.10.2020 10:01:18 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Grupperna i förskoleundervisningen har bjudits in för att delta i illustrationsarbetet för bilderboken Kika in i Esbo. Syftet med boken är att beskriva staden på ett mångsidigt sätt och att inspirera barnen att själva berätta berättelser med Esbotema. Barnens tankar hörs även i samband med uppdateringen av Berättelsen om Esbo, stadens strategi.
Ilmarinen

Ilmarinen’s Interim Report 1 January–30 September 2020: Return on investments turned positive, cost-effectiveness of operations continued to improve30.10.2020 09:07:54 EET | Ilmarinen

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was 1.1 (8.2 per cent), i.e. EUR 0.6 (3.7) billion. The third-quarter investment portfolio return was 3.2 per cent, driven by the continued positive development in the investment markets. At the end of September, the market value of investments stood at EUR 50.3 billion (31 Dec 2019: EUR 50.5 billion).
Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare30.10.2020 09:05:07 EET | Ilmarinen

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>