• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto: Elintarvikeketju tuottajalta kuluttajalle varmistetaan yhdessä9.6.2023 15:08:31 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Alueellisen päivittäistavarahuollon verkoston vuoden kolmas kokoontuminen pidettiin 9.6.2023. Puheenjohtaja Terttu Savolainen kertoi aluehallintoviraston valmiusharjoituksesta Pohjoinen23, sekä Rokualla pidetystä viraston historian suurimmasta alueellisesta maanpuolustuskurssista. Hän toivotti MMM:n ylijohtaja Pentti Lähteenojan tervetulleeksi kertomaan maa- ja metsätalousministeriön varautumisesta päivittäistavarahuollon alalla. ”Aivan välttämätöntä on turvata jokaiselle ruoka, vesi ja energia, sekä varmistaa alkutuotannon, jalostuksen ja jakelun toiminta kaikissa häiriötilanteissa, puheenjohtaja Savolainen linjasi.
Valtiokonttori

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukea haki ensimmäisen viikon aikana noin 3000 yritystä9.6.2023 13:18:26 EEST | Valtiokonttori

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki tuli haettavaksi Valtiokonttorista 1. kesäkuuta. Tuki koostuu ammattimaisille maanviljelijöille ja ammattimaisille vesiviljelijöille maksettavasta sähkön kustannustuesta sekä ammattimaisille maanviljelijöille maksettavasta lannoitteiden kustannustuesta. Valtiokonttori on nyt julkaissut verkkosivuillaan julkisen raportin saapuneista hakemuksista ja maksetuista tuista.
Valtiokonttori

Cirka 3000 företag ansökte jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd under första veckan9.6.2023 13:18:22 EEST | Valtiokonttori

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd började på Statskontoret den 1 juni. Stödet består av kostnadsstöd för el som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare och yrkesmässiga vattenbrukare samt av kostnadsstöd för gödselmedel som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare. Statskontoret har nu publicerat en offentlig rapport på sin webbsida över inkomna ansökningar och utbetalade stöd.
Institutet för hälsa och välfärd THL

Europeiska badvattenrapporten: Vattnet vid Finlands allmänna badstränder är i huvudsak rent9.6.2023 13:00:00 EEST | Institutet för hälsa och välfärd THL

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, nästan 95 procent, klassificerades vara av utmärkt eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden. Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2022 fanns det sammanlagt 303 allmänna badstränder i Finland, varav 225 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten. Fem stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är 1,7 procent av badstränderna. Dessutom klassificerades kvaliteten på badvattnet på sju badstränder (2,3 %) som dåligt, vilket är tre badstränder fler än under föregående uppföljningsperiod. Av badvattnen i inlandet klassificerades över 96 procent till utmärkt eller god kvalitet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Euroopan uimavesiraportti: Suomen yleisten uimarantojen vedet pääosin puhtaita9.6.2023 13:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Yleisten uimarantojen vesissä on Suomessa turvallista uida, selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta uimavesiraportista. Suurin osa Suomen uimavesistä, lähes 95 prosenttia, luokiteltiin laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi, mikä vastaa edellisen seurantakauden tilannetta. Raportti sisältää uimaveden laadun tiedot kaikilta yleisiltä uimarannoilta. Kesällä 2022 Suomessa oli yhteensä 303 yleistä uimarantaa, joista 225 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 78 rannikolla. Tyydyttävään eli alimpaan hyväksyttävään uimavesiluokkaan kuului viisi rantaa, mikä on 1,7 prosenttia uimarannoista. Lisäksi seitsemällä uimarannalla (2,3 %) uimaveden laatu luokiteltiin huonoksi, mikä on kolme uimarantaa enemmän kuin edellisenä seurantakautena. Sisämaan uimavesistä yli 96 prosenttia luokiteltiin erinomaisen tai hyvän laadun luokkaan. Rannikolla erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin lähes 90 prosenttia kaikista uimavesistä. Seitsemästä huonoksi luokitellusta uimavedestä neljä oli sisämaan

Den regionala beredskapskommittén behandlade riskbedömningar och beredskapen inför den kommande semesterperioden9.6.2023 12:30:00 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den regionala beredskapskommittén som sammanträdde under Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ledning fick en sammanfattning av de regionala riskbedömningarna. Identifierade gemensamma risker i regionen är elavbrott, datakommunikationsstörningar, vattendistributionen och extrema väderfenomen.
Suomen Pankki

Aikaansa seuraten - Suomen Pankin taidekokoelmateos on julkaistu9.6.2023 12:00:00 EEST | Suomen Pankki

”Kokoelmateos on ensimmäinen laatuaan. Se vie lukijansa taidematkalle läpi vuosikymmenten ja tyylisuuntien Markku Valkosen johdattelemana. Teoksessa huomioidaan Suomen Pankin vaikuttava päärakennus, jonka 140-vuotisjuhlavuotta vietämme kuluvana vuonna. Renessanssiajasta muistuttava rakennus valmistui vuonna 1883,” Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja. Aikaansa seuraten – Suomen Pankin taidekokoelmateos esittelee valikoiman noin 1 200 teosta käsittävästä Suomen Pankin kokoelmasta. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Samalla kun ne heijastavat aikansa taiteellisia pyrkimyksiä, ne kuvastavat Suomen historiaa ja yhteiskunnallisia arvoja. Taideteosten ohella kirja luo katsauksen Suomen Pankin päärakennuksen värikkääseen historiaan ja arkkitehtoniseen merkitykseen. ”Suomen pankin taidekokoelma kuvastaa maamme keskeisten vaiheiden taiteellista tulkintaa erityisesti merkittävien monumentaaliteosten ansiosta Juho Rissanen lasimaalauksista ja Lennart Segerstrålen freskoista Ev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>