• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Ilmarinen

Ilmarinen’s Interim Report 1 January–30 September 2020: Return on investments turned positive, cost-effectiveness of operations continued to improve30.10.2020 09:07:54 EET | Ilmarinen

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was 1.1 (8.2 per cent), i.e. EUR 0.6 (3.7) billion. The third-quarter investment portfolio return was 3.2 per cent, driven by the continued positive development in the investment markets. At the end of September, the market value of investments stood at EUR 50.3 billion (31 Dec 2019: EUR 50.5 billion).
Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare30.10.2020 09:05:07 EET | Ilmarinen

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).
Oma Säästöpankki Oyj

Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöiltä 112 500 euroa avustuksia 207 joukkueelle30.10.2020 08:35:08 EET | Oma Säästöpankki Oyj

Kolme OmaSp Säätiötä päättivät yhdistää voimansa ja jakaa avustuksia toimialueidensa nuorten ja lasten urheiluseurojen joukkueille. Tempauksella haluttiin tehdä hyvää ja tukea talkootyöllä toimivia urheiluseurojen joukkueita sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja mahdollistamalla heille liikunnallisen lapsuuden ja nuoruuden. Avustuksia joukkueilla oli mahdollisuus hakea esimerkiksi kisamatkoihin, peliasuihin ja varusteisiin.
Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Konkurssilain koronapoikkeusten jatko suuri helpotus monelle yrittäjälle30.10.2020 07:56:42 EET | Suomen Yrittäjät

Koronapykälien voimassaoloaikaa jatketaan tammikuun 2021 loppuun saakka. - Päätös antaa työrauhaa monelle yrittäjälle ja on siksi tärkeä. Koronakriisin hätäratkaisujen jälkeen konkurssilakia pitäisi muuttaa pysyvästi niin, että vasta pidempi maksuviive antaisi mahdollisuuden hakea yritystä konkurssiin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä esittää.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

”Perhekahvila on henkireikä” – vanhemmat saavat energiaa ja voimavaroja arkeen toistensa seurasta ja vertaistuesta30.10.2020 06:03:00 EET | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Perhekahvila on tärkeä paikka lapsiperheiden arjessa ja yhteen saattamisessa. Iso syy perhekahvilassa käymiselle on vanhempien ja lasten halu tavata muita ja viettää aikaa yhdessä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toteuttamasta perhekahvilatutkimuksesta selviää, että monelle vanhemmalle perhekahvila on arjen henkireikä.
Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EET | Institutet för hälsa och välfärd THL

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>