• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Psykologiliitto

Kuraattorin ja koulupsykologin ennaltaehkäisevän työn johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa on turvattava22.10.2020 13:41:38 EEST | Suomen Psykologiliitto

Hallitus on tarkentanut sote-uudistuksen lakiesitysluonnosta lausuntokierroksen perusteella. Nyt esitetään, että psykologit ja kuraattorit työskentelevät ensisijaisesti koulujen ja oppilaitosten tiloissa. Tämä on tärkeä linjaus, joka mahdollistaa aiempaa muotoilua paremmin psykologien ja kuraattorien tärkeän työn jatkumisen fyysisesti osana kouluyhteisöjä ja lähellä lasten ja nuorten arkea, helposti saatavilla.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Vastaamon tietomurto voi koskea myös Taysin asiakkaita22.10.2020 13:24:07 EEST | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Yksityinen Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Tässä yhteydessä osa asiakkaiden tiedoista on vuodettu julkisuuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Vastaamon välillä on ollut sopimus perhepsykoterapiapalvelujen ja muiden psykoterapiapalvelujen hankinnasta ajalla 1.1.2016-31.12.2018. Sopimus on koskenut vain Taysin lasten ja nuorten psykoterapiapalveluita.
Pirkanmaan ELY-keskus

Ympäristön pilaamisesta rikostuomio ja iso lasku - pilaantuneen alueen puhdistaminen tulee kalliiksi (Pirkanmaa)22.10.2020 13:14:05 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus

Ympäristön pilaaminen ja turmeleminen ovat rikoksia, joista voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa myös kustannuksista, jotka syntyvät pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Tuoreimmassa tapauksessa Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi akaalaisen henkilön törkeästä ympäristön turmelemisesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä menettämään valtiolle rikoshyötynä 155 340,00 euroa. Pilaantuneen alueen ennallistamiskustannusten on arvioitu nousevan jopa miljoonaan euroon.
Vasa Elektriska Ab

Svagare energiår gnager på resultatet – Undersökning visar på förtroende hos konsumenterna22.10.2020 11:55:00 EEST | Vasa Elektriska Ab

År 2020 har varit utmanande för energibolaget. En mild vinter ledde till nedgång i energiförbrukningen, vilket tillsammans med en regnig och blåsig inledning på året pressade ner elens marknadspris. Också coronavåren och -sommaren hade en negativ inverkan på energiförbrukningen. En färsk undersökning visar dock på att konsumenternas förtroende för bolaget är på god nivå.
Vaasan Sähkö Oy

Heikentynyt energiavuosi syö tulosta – Tutkimus kertoo kuluttajien luottamuksesta22.10.2020 11:55:00 EEST | Vaasan Sähkö Oy

Vuosi 2020 on ollut energiayhtiön näkökulmasta haastava. Talvikuukausien leudon sään aikaansaama matala energiankulutus yhdistyi alkuvuodesta sateiseen ja tuuliseen säätyyppiin, ja yhdessä nämä painoivat sähkön markkinahintaa alas. Myös koronakevät ja -kesä vaikuttivat energiankulutukseen. Tuoreet mainetutkimuksen tulokset kuitenkin kertovat, että kuluttajien luottamus yhtiöön on hyvä.
ELY-keskukset

Metsäteollisuuden muuttuva oikeudellinen toimintaympäristö vaatii syvällistä tietoa sen vesistö- ja ilmastovaikutuksista sekä huolellista hankesuunnittelua22.10.2020 11:36:37 EEST | ELY-keskukset

Ilmastoasiat ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat vahvoja painopisteitä uuden komission vihreän kehityksen ohjelmassa. Myös uuteen kansalliseen ilmastolakiin ollaan sisällyttämässä hiilineutraalius- ja edelleen hiilinegatiivisuustavoite. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on tässä avainasemassa ja kiertotalouden ratkaisut tulisi ottaa täysimääräisinä käyttöön myös metsäteollisuudessa. Kemiallisen metsäteollisuuden toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan, mikä lisää tiedontarvetta erilaisista tuotantoratkaisuista ja päästötasoista niin toiminnanharjoittajan, luvittajan kuin valvojan näkökulmasta.
Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluehallintoviraston rajoittamispäätös ennallaan marraskuussa (Pohjois-Suomi)22.10.2020 11:10:01 EEST | Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto säilytti ennallaan tartuntatautilain mukaisen päätöksensä kokoontumisrajoituksista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Marraskuussa yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää kuten syys- ja lokakuussakin, kunhan THL:n ja OKM:n 21.9.2020 annettua ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä noudatetaan.
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Pandemin förändrar arbetet, ekonomin och makten: Städerna och kommunerna pejlar framtiden efter coronakrisen i ny rapport22.10.2020 10:08:19 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Vad händer med arbetet, ekonomin, makten och städerna till följd av coronapandemin? Hur inverkar pandemin på våra sociala relationer eller den teknologiska omställningen? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor mitt under den pågående coronapandemin. Det resulterade i en rapport där pandemins konsekvenser bedöms med siktet på den närmaste framtiden fram till slutet av årtiondet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>