• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Herea Oy

VALOREM vahvistaa asemansa merkittävänä tuulivoimatoimijana Suomessa – projektiportfolio kasvaa 600 MW:lla30.3.2023 06:00:00 EEST | Herea Oy

Vaasa Energy Weekille osallistunut VALOREM tiedottaa kasvattaneensa projektiportfoliotaan Suomessa neljällä uudella tuulivoimaprojektilla. Jo käynnissä olevat Yli-Olhava-projekti ja Viiatti-projektit, joita VALOREM kehittää yhdessä kumppaninsa Enersense Windin kanssa, tulevat valmistuttuaan tuottamaan yhteensä 2 TWh sähköä. Tuotto kattaa 2,5 % koko Suomen energiantarpeesta.
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Teknisen alan työvoimapula haittaa investointeja ja uhkaa kuntien elinvoimaa: Joka viides kuntien teknisen toimialan työpaikka jää täyttämättä30.3.2023 06:00:00 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntien teknisen toimialan osaajapula on huutava: alan työpaikoista 22 prosenttia jäi täyttämättä vuonna 2022. Tilanne on heikentynyt hyvin nopeasti viimeisten muutaman vuoden aikana. Tiedot selviävät Kuntaliiton tilaamasta, pian julkaistavasta kuntien teknisen toimialan työvoiman saatavuuden selvityksestä.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.3.202329.3.2023 20:43:27 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste -hankkeesta koulun ja päiväkodin osalta sekä tarveselvityksen Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeesta. Lautakunta antoi lausunnon ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaamiseksi. Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Sunan koulun hankesuunnitelmasta. Lautakunta päätti lisäksi lukuvuoden 2023–2024 oppilaspaikoista vuosiluokille 7–9.
Tampereen yliopisto

Essi Raatikainen: Viivästynyt aivoiskemia on yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen29.3.2023 15:45:13 EEST | Tampereen yliopisto

Aivovaltimon pullistuman repeäminen voi aiheuttaa lukinkalvonalaisen verenvuodon eli SA-vuodon. SA-vuotoon sairastuneiden kuolleisuus on suuri, ja eloon jääneiden potilaiden toipumista voi vaikeuttaa potilaalle ilmaantuva viivästynyt aivoiskemia (DCI). LL Essi Raatikaisen väitöstutkimus osoitti, että viivästynyt aivoiskemia muodostaa vahvan ja itsenäisen riskitekijän huonolle neurologiselle toipumiselle sairaalasta kotiutumisen jälkeen. SA-potilailla esiintyvä lisääntynyt veren hyytyminen on tutkimuksen mukaan yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>