Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Tulvatilanne jatkuu vakavana pohjalaismaakunnissa – Perhonjoella tulvahuippu lähestyy (Pohjalaismaakunnat)12.4.2024 13:13:09 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Perhonjoella virtaamat ovat lisääntyneet nopeasti ja tulvahuippua ennustetaan lähipäiville. Tunkkarissa tulvahuipun on ennustettu olevan toistuvuudeltaan harvinaisempi kuin kerran 20 vuodessa toistuva. Virtaamien ennustetaan nousevan lähelle samaa tasoa kuin kevään 2000 tulvalla. Tulvahuippua pyritään hillitsemään johtamalla vesiä tekojärviin.
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Förslag: besparingarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen cirka 8,2 miljoner euro12.4.2024 12:31:13 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stads program för balanseringen av ekonomin för åren 2024–2027 inverkar också på småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens verksamhet. Nämnden för fostran och undervisning behandlar sparåtgärder vid sitt möte 17.4.2024. Efter behandlingen i nämnden går sparförslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde

Från och med 1.5 svarar hjälpmedelstjänsterna vid Östra Nylands välfärdsområde för tillhandahållandet av bashjälpmedel för kunder som skrivs ut från sjukhuset12.4.2024 11:37:02 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde

Östra Nylands välfärdsområde och HUS Borgå sjukhus har kommit överens om att lägga om hjälpmedelstjänsternas verksamhet. I fortsättningen svarar hjälpmedelstjänsterna vid Östra Nylands välfärdsområde för tillhandahållandet av bashjälpmedel för kunder som skrivs ut från sjukhuset. Förändringen träder i kraft 1.5.2024.
Ammattiliitto Pro ry

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla12.4.2024 11:30:00 EEST | Ammattiliitto Pro ry

Pro ei kannata hallituksen esitystä paikallisen sopimisen lisäämisestä vaan katsoo, että nyt esitetty lainsäädäntö vie sopimista väärään suuntaan. Paikallinen sopiminen on osa yhdessä työmarkkinaosapuolten kesken luotua ja kehitettyä työehtosopimusjärjestelmää, jonka hallitus aikoo nyt rikkoa elinkeinoelämän sekä Suomen Yrittäjien kannustaessa vieressä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye