• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Pohjolan Voima Oyj

Kaukaan Voiman voimalaitoksen vuosihuollolla varaudutaan seuraavaan lämmityskauteen6.7.2022 11:00:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj

Kaukaan Voiman bioenergiaa käyttävä lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos Lappeen-rannassa varautuu jo tulevaan talveen kesän vuosihuollossa sekä varastoimalla polttoaineita. Runsaan kymmenvuotiaan biovoimalaitoksen, teollisuuden ja kaupungin energiayhteistyöllä on ratkaiseva merkitys alueen energian toimitusvarmuudelle ja myös ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Perhon Ahvenlammen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)6.7.2022 11:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjan Voima Oy suunnittelee enintään 16 tuulivoimalan puistoa Perhon kuntaan Ahvenlammen alueelle. Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirron osalta arvioinnissa tarkastellaan kolmea eri sähkönsiirtovaihtoehtoa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Ennakkotieto THL:n suosituksesta: neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä6.7.2022 10:17:26 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL aikoo suositella koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista loppukesästä. Kyseessä on ennakkoarvio, ja tarkennettu lopullinen suositus valmistuu viimeistään elokuun alussa. Ennakkotiedon avulla kunnat ehtivät valmistautua rokotusten antamiseen. THL:n tämänhetkisen arvion mukaan kolmen rokotteen sarjan jälkeen tehosterokotuksia annettaisiin seuraavasti: 15.8. alkaen kaikille 65 vuotta täyttäneille 1.9. alkaen kaikille 60 vuotta täyttäneille 1.9. alkaen kaikille 12–59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Suositus tulee perustumaan ajantasaiseen lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon. ”Koronaepidemia hyvin todennäköisesti kiihtyy syksyllä. Lisäksi vanhempien ikäryhmien sekä riskiryhmiin kuuluvien suoja vakavaa koronatautia vastaa alkaa hitaasti hiipua. Tämänhetkisen tiedon valossa neljänsien annosten laajentaminen loppukesästä on perusteltua”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. ”Nuoremmilla vakava koronatauti on harvinainen, ja heillä k
Gofore Oyj

Onko digimaailmassa tilaa kaikille? Gofore ja Plan International Suomi mukana Porin SuomiAreenassa heinäkuussa6.7.2022 10:00:00 EEST | Gofore Oyj

Digitaalisen maailman pitäisi olla kaikille turvallinen paikka. Verkkohäirintä, uhkailu ja poissulkeminen voivat kuitenkin estää erilaisia ryhmiä osallistumasta keskusteluun. IT-palveluyhtiö Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Wendelin keskustelevat Porin SuomiAreenassa siitä, kuinka luodaan inklusiivista, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista maailmaa kaikille. Nylund ja Wendelin pohtivat myös, mitä on tehtävissä sille, että erityisesti tytöt kokevat häirintää ja eivät saa ääntänsä kuuluviin.
Lifa Air Oyj

Lifa Air Oyj:lle on myönnetty lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti6.7.2022 10:00:00 EEST | Lifa Air Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE | 06.07.2022 klo 10.00 Lifa Air Oyj:n laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu lääkinnällisten laitteiden standardin ISO 13485:2016 vaatimusten mukaisesti. Sertifiointi osoittaa, että organisaatio kykenee tarjoamaan lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä palveluita, jotka säännönmukaisesti täyttävät asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset. Yhtiön johtamisjärjestelmä sertifioitiin ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten standardin ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän myötä. Kolme vuotta myöhemmin sertifioitiin standardin ISO 9001 vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Nyt sertifioitu ISO 13485 -laadunhallintajärjestelmä on rakennettu täydentämään ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää, jotta varmistetaan terveydenhuollon vaatimusten täyttyminen kirurgisten suu-nenäsuojusten valmistuksen ja myynnin osalta. ISO 13485 -sertifiointi on osa yhtiön pidemmän tähtäimen strategiaa. "Yhtiömme on aloittanut kansainvälisen toiminnan Lifa Airin kirurgisten suu-nenäs
Taaleri Kiinteistöt

Taaleri completed an acquisition of a property for Aktia Commercial Properties special investment fund6.7.2022 09:15:00 EEST | Taaleri Kiinteistöt

TAALERI REAL ESTATE PRESS RELEASE 6 JULY 2022 AT 9:15 (EEST) Taaleri completed an acquisition of a property for Aktia Commercial Properties special investment fund Non‐UCITS Fund Aktia Commercial Properties, a special investment fund managed by Taaleri, completed an acquisition of a store building in Järvenpää on 30 June 2022. The Järvenpää property was built in 2018 and has a total leasable area of ​​approximately 2,200 square meters. The property is located near the city center of Järvenpää at Pykäläkatu 1. A geothermal system has been installed in the property. Power Finland Oy will continue as a tenant in the property with a long lease agreement. “This property supplements the portfolio of the fund very well. It’s great that in this market situation we are able to continue to implement the fund's strategy with targets also supporting the fund's climate and sustainability goals,” says the fund's portfolio manager Jukka Sjösten. The special investment fund Aktia Commercial Properties
Taaleri Kiinteistöt

Taaleri Kiinteistöt toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle toimitilakohteen kaupan6.7.2022 09:15:00 EEST | Taaleri Kiinteistöt

TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 6.7.2022 KLO 9.15 Taaleri Kiinteistöt toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle toimitilakohteen kaupan Taalerin salkunhoidossa oleva Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt toteutti kesäkuun lopussa toimitilakiinteistökaupan Järvenpäässä. Järvenpään keskustassa sijaitseva vuonna 2018 rakennettu liikekiinteistö on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella myymäläkäyttöön Power Finland Oy:lle. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 2 200 neliömetriä. Kiinteistöön on asennettu maalämpöjärjestelmä. ”Kohteen hankinta täydentää mainiosti rahaston kiinteistösalkkua. On hienoa, että pystymme tässä markkinatilanteessa jatkamaan rahaston strategian toteuttamista kohteella, joka samalla tukee myös rahaston ilmasto- ja vastuullisuustavoitteita”, sanoo rahaston salkunhoitaja Jukka Sjösten. Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt on kaikille avoin rahasto, joka sijoittaa suomalaisiin toimitilakiinteistöihin kuten toi
Suomen ympäristökeskus

Uudet kosteikkoviljelytuotteet vähentävät päästöjä koko elinkaarensa ajan6.7.2022 09:00:00 EEST | Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tutkijat selvittivät kahden lupaavan kosteikkoviljelytuotteen elinkaaren päästövaikutukset. Suomen oloissa ja suureen mittakaavaan soveltuvista kasveista tutkimukseen valittiin järviruokopohjainen kasvualusta ja osmankäämipohjainen rakennuslevy. Tutkimus osoitti, että uudet kosteikkoviljelytuotteet vähentävät päästöjä koko elinkaarensa ajan.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Euroopan datasääntely käy jo ylikierroksilla ja säädökset kuormittavat yrityksiä6.7.2022 08:00:00 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

EU:n asettama datasääntely uhkaa ylikuormittaa sääntelyn vaikutusta yrityksille ja samalla koko datan hyödyntämistä. Tämä ilmenee tuoreesta Etla Muistiosta. Digijättien vallan kaitsemiseen tähtäävien säädösten määrä on paisunut. Sääntelyviidakko edellyttääkin jatkossa lukuisten eri säädösten yhtäaikaista hahmottamista. Samalla sääntely asettaa yrityksille lukuisia velvoitteita, jotka nostavat kustannuksia. Pahimmillaan yritykset saattavat alkaa rajoittaa datan keräämistä ja avaamista, mikä olisi uhka digivihreän siirtymän etenemiselle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>