• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maaseudun kuljetuksia uudistava KaikkiKyytiin voitti Kuntaliiton Klash-kilpailun23.1.2020 21:06:46 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK:n vetämä KaikkiKyytiin -yhteistyötiimi voitti tänään Kuntaliiton järjestämän valtakunnallisen Klash-haastekilpailun kuljetushaasteen. Tiimiin kuuluvat MTK, Kyyti Group, Coreorient, Sitowise sekä Vähikkälän kylä. Yhteistyötiimi esitti kilpailun tuomaristolle ratkaisun maaseudun kuljetusten uudistamiseksi. Ratkaisumallissa yhdistettiin kolmen yhtiön tarjoamat sovellukset tavalla, joka tunnistaa maaseudulla asuvien arjen ja tarpeet.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlande utlokaliseringen av Vindängens daghem, förskola och skola23.1.2020 21:05:02 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

På torsdagens möte beslutade nämnden Svenska rum att den grundläggande utbildningen vid Vindängens skola i Esbo anordnas i Karhusuon koulu läsåret 2020-2021. Nämnden godkände även behovsutredningen för daghemmets och förskolans lokaler under nästa verksamhetsår. Enligt nuvarande planer påbörjas renoveringen i Vindängens lokaler under sommaren 2020.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 23.1.202023.1.2020 17:37:44 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 23.1.2020. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 6.2.2020.
Suomen Pankki

ECB launches review of its monetary policy strategy23.1.2020 16:30:00 EET | Suomen Pankki

ECB press release 23 January 2020 Review will encompass quantitative formulation of price stability, monetary policy toolkit, economic and monetary analyses and communication practices Other considerations, such as financial stability, employment and environmental sustainability, will also be part of review Expected to be concluded by end of 2020 Review will be based on thorough analysis and open minds, engaging with all stakeholders The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today launched a review of its monetary policy strategy. The monetary policy strategy was adopted in 1998 and some of its elements were clarified in 2003. Since 2003 the euro area and the world economy have been undergoing profound structural changes. Declining trend growth, on the back of slowing productivity and an ageing population, as well as the legacy of the financial crisis, have driven interest rates down, reducing the scope for the ECB and other central banks to ease monetary policy by conve
Suomen Pankki

ECB launches review of its monetary policy strategy23.1.2020 16:30:00 EET | Suomen Pankki

ECB:s pressmeddelande 23.1.2020 Review will encompass quantitative formulation of price stability, monetary policy toolkit, economic and monetary analyses and communication practices Other considerations, such as financial stability, employment and environmental sustainability, will also be part of review Expected to be concluded by end of 2020 Review will be based on thorough analysis and open minds, engaging with all stakeholders The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today launched a review of its monetary policy strategy. The monetary policy strategy was adopted in 1998 and some of its elements were clarified in 2003. Since 2003 the euro area and the world economy have been undergoing profound structural changes. Declining trend growth, on the back of slowing productivity and an ageing population, as well as the legacy of the financial crisis, have driven interest rates down, reducing the scope for the ECB and other central banks to ease monetary policy by convent
Suomen Pankki

ECB launches review of its monetery policy stategy23.1.2020 16:30:00 EET | Suomen Pankki

EKP:n lehdistötiedote 23.1.2020 Review will encompass quantitative formulation of price stability, monetary policy toolkit, economic and monetary analyses and communication practices Other considerations, such as financial stability, employment and environmental sustainability, will also be part of review Expected to be concluded by end of 2020 Review will be based on thorough analysis and open minds, engaging with all stakeholders The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today launched a review of its monetary policy strategy. The monetary policy strategy was adopted in 1998 and some of its elements were clarified in 2003. Since 2003 the euro area and the world economy have been undergoing profound structural changes. Declining trend growth, on the back of slowing productivity and an ageing population, as well as the legacy of the financial crisis, have driven interest rates down, reducing the scope for the ECB and other central banks to ease monetary policy by convent
Suomen Pankki

ECB Monetary policy decisions23.1.2020 14:45:00 EET | Suomen Pankki

ECB press relase 23 January 2020 Monetary policy decisions At today’s meeting the Governing Council of the European Central Bank (ECB) decided that the interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to make net purchases under its asset purchase programme (APP) at a monthly pace of €20 billion. The Governing Council expects them to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of its policy rates, and to end shortly before it starts raising the key ECB interest rates.
Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut23.1.2020 14:45:00 EET | Suomen Pankki

ECB:s pressmeddelande 23.1.2020 Penningpolitiska beslut Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta att göra nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) i en månatlig takt på 20 miljarder euro. ECB-rådet förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna. ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfa
Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä23.1.2020 14:45:00 EET | Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä 23.1.2020 Rahapoliittisia päätöksiä Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto päätti, että perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Omaisuuserien osto-ohjelmassa jatketaan ostoja nettomääräisesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohja
Espoon kaupunki - Esbo stad

Antalet kunder på servicetorget i Iso Omena steg till över 1,5 miljoner23.1.2020 14:02:39 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Servicetorget i Iso Omena nådde år 2019 ett nytt besökarrekord. På servicetorget statistikfördes sammanlagt 1 546 133 kundbesök. Ökningen jämfört med året innan var cirka sex procent. Antalet besökare på servicetorget har ökat konstant efter att det öppnade i augusti 2016. På vardagarna har servicetorget upp till 5 000–6 000 besökare, på veckosluten i genomsnitt 2 000.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>