• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tuore tupla-Grammy-voittaja laulaa Savoy JAZZFestissä 2. maaliskuuta8.2.2023 17:15:26 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Savoy JAZZFestissa 2. maaliskuuta esiintyvä Samara Joy palkittiin sunnuntaina kahdella Grammy-palkinnolla, kategorioissa Best New Artist ja Best Jazz Vocal Album levyllään Linger Awhile. Grammy-ehdokkuudet olivat Joyn ensimmäiset. Aiempia Best New Artist -kategorian voittajia ovat olleet mm. Adele (2009), Amy Winehouse (2008) ja Alicia Keys (2002). Vasta 23-vuotiaan newyorkilaislaulaja Samara Joyn ura on edennyt rakettimaisesti. Voitettuaan vuonna 2019 Sarah Vaughn -laulukilpailun vain 21-vuotiaana, laulaja on esiintynyt jazzikonien kuten Christian McBriden kanssa sekä kerryttänyt miljoonia Tiktok-tykkäyksiä lauluvideoillaan. Joyta onkin kutsuttu z-sukupolven ensimmäiseksi jazzvokalistitähdeksi. Joy on nostettu myös Spotify’s Guide to the Best New Artists of 2023 -suosituslistalle. Kasvaessaan Bronxissa Samara Joy varttui gospelin ympäröimänä, sillä sekä hänen isovanhempansa että isänsä olivat gospelartisteja. Jazz vei voiton gospelista, kun hän opiskellessaan kuuli Sarah Vaughnin vers
Taaleri Energia

Taaleri Energia investoi ensimmäiseen energian varastointijärjestelmään8.2.2023 15:45:00 EET | Taaleri Energia

TAALERI ENERGIA LEHDISTÖTIEDOTE 8.2.2023 KLO 15.45 Taaleri Energia investoi ensimmäiseen energian varastointijärjestelmään Taaleri Energia sijoittaa 30MW / 36 MWh energian varastointijärjestelmään Lempäälässä. Akkuteknologiaan perustuva järjestelmä on yksi Suomen suurimmista taajuusreservimarkkinoilla toimivista energiavarastoista. Lisäksi järjestelmän kapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa tulevaisuudessa. Suomen suurimpana tuulivoiman tuottajana Taaleri Energialla on laaja osaaminen uusiutuvasta energiasta ja sen vaikutuksista kotimaiseen sähköverkkoon. Toteutettava energian varastointijärjestelmä tukee Suomen sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamista osallistumalla Fingridin reservimarkkinoille. Samalla se tasapainottaa Taaleri Energian omaa tuuliportfoliota. Merus Power on toiminut hankkeen kehittäjänä ja vastaa energian varastointijärjestelmän kokonaistoimituksesta. Hanke valmistuu vuoden 2024 huhtikuuhun mennessä. Investointi on Taaleri Energian ensimmäinen energian varasto
Taaleri Energia

Taaleri Energia announces its first battery energy storage system investment8.2.2023 15:45:00 EET | Taaleri Energia

TAALERI ENERGIA PRESS RELEASE 8 FEBRUARY 2023 AT 15.45 (EET) Taaleri Energia announces its first battery energy storage system investment Taaleri Energia will invest in a 30 MW / 36 MWh battery energy storage system in Lempäälä, some 25 kms south of Tampere. The facility will be one of the largest battery energy storage systems operating in the Finnish frequency reserve market. The capacity of the system has the potential to be doubled in the future. As the largest wind power producer in Finland, Taaleri Energia has a comprehensive understanding of renewable energy production and its relationship with the country’s electricity grid. The battery energy storage facility will support the balancing of production and consumption in the main grid by participating in Fingrid's reserve market and help to balance Taaleri Energia’s own wind portfolio. Taaleri Energia has partnered with Merus Power, which is the developer of the project and is responsible for the turnkey delivery of the battery e
Ilmastorahasto Oy

Climate Fund: €6 million capital loan to Infrakit for the development and commercialisation of sustainability functionalities for boosting emissions reductions in infrastructure building8.2.2023 15:30:00 EET | Ilmastorahasto Oy

The Finnish Climate Fund has decided on a capital loan of up to 6 million euros to Infrakit Group Oy for the development of sustainability functionalities in their data management service, as well as for boosting the software’s international deployment. Improving the efficiency of transport and the utilisation of machines and materials can reduce the emissions of infrastructure construction sites by an estimated 5%.
Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden beviljar Infrakit ett kapitallån på 6 M€ för utveckling av programvaror och kommersialisering av hållbarhetsfunktioner som effektiverar utsläppsminskningarna inom infrabyggandet8.2.2023 15:30:00 EET | Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på högst 6 miljoner euro för utveckling av hållbarhetsfunktionerna och påskynda internationaliseringen hos Infrakit Group Oy:s informationshanteringsservice. Genom att effektivera användningen och transporterna av arbetsmaskiner och material kan man uppnå utsläppsminskningar på uppskattningsvis 5 % på infrabyggplatser.
Ilmastorahasto Oy

Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen8.2.2023 15:30:00 EET | Ilmastorahasto Oy

Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 6 miljoonan euron pääomalainan Infrakit Group Oy:n tiedonhallintapalvelun kestävyystoiminnallisuuksien kehittämiseksi ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Työkoneiden ja materiaalien käyttöä sekä kuljetuksia tehostamalla voidaan saavuttaa arviolta 5 % päästövähennykset infratyömailla
Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo’s recreational visions promote the utilisation of local nature as a source of mobility and well-being8.2.2023 14:21:36 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

The aim of the recreational visions is to create an overall picture of the need for sports and recreation services and to reserve sufficient space for recreation areas in land use planning. As the city grows and becomes more dense, it is important to ensure sufficient local nature and neighbourhood sports areas in residential areas in Espoo. The recreational visions for all major districts are aimed at the year 2050, and the recreational visions for the major districts of Leppävaara, Matinkylä and Tapiola are now being completed.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Rekreationsvisionerna för Esbo främjar utnyttjandet av närnaturen som källa för rörelse och välmående8.2.2023 14:18:22 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Målet med rekreationsvisionerna är att skapa en helhetsbild av behovet av motions- och rekreationstjänster och reservera tillräckligt med utrymme för rekreationsområdena i markanvändningsplaneringen. När staden växer och blir tätare är det viktigt att säkerställa en tillräcklig närnatur och närmotionsplatser för bostadsområdena i Esbo. Rekreationsvisionerna som utarbetas för alla storområden siktar mot år 2050. Nu färdigställs rekreationsvisionerna för storområdena Alberga, Mattby och Hagalund.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon virkistysvisiot edistävät lähiluonnon hyödyntämistä liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä8.2.2023 14:14:04 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Virkistysvisioiden tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa liikunta- ja virkistyspalveluiden tarpeesta ja varata virkistysalueille riittävästi tilaa maankäytön suunnittelussa. Kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä on tärkeää varmistaa riittävä lähiluonto ja lähiliikuntapaikat espoolaisille asuinalueille. Kaikille suuralueille laadittavat virkistysvisiot tähtäävät vuoteen 2050, ja nyt valmistuvat Leppävaaran, Matinkylän ja Tapiolan suuralueiden virkistysvisiot.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>