• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Tuomioistuinvirasto

År 2020 överbelastade coronaviruspandemin tingsrätterna3.3.2021 15:06:51 EET | Tuomioistuinvirasto

År 2020 förorsakade coronaviruspandemin målanhopning i synnerhet vid tingsrätterna. Antalet brottmål som kom in till tingsrätterna ökade också. Vid ingången av 2020 genomfördes en ur domstolarnas synvinkel betydande och historisk reform när Domstolsverket som inrättats för centralförvaltningsuppgifter inledde sin verksamhet. Domstolsväsendets första bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 har publicerats på Domstolsverkets webbplats.
Tuomioistuinvirasto

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti käräjäoikeudet3.3.2021 15:03:13 EET | Tuomioistuinvirasto

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti tuomioistuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosasioiden määrä kasvoi. Vuoden 2020 alussa toteutui tuomioistuinten kannalta merkittävä ja historiallinen uudistus, kun keskushallintotehtäviä varten perustettu Tuomioistuinvirasto aloitti toimintansa. Tuomioistuinlaitoksen ensimmäinen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu Tuomioistuinviraston verkkosivuilla.
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki rekrytoi koronasta huolimatta 611 ihmistä3.3.2021 14:30:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki rekrytoi vuonna 2020 yhteensä 611 ihmistä, luku on verrattain korkea ottaen huomioon varsinkin käynnissä olevan globaalin pandemian. Edellisvuonna Vaasan kaupunki rekrytoi 577 ihmistä. Eniten kaupunki rekrytoi tänä vuonna opettajia ja sairaanhoitajia sekä sivistystoimen alojen ohjaajia. Anonyymisti rekrytoitujen määrä kasvoi ja työnantajakuvaa kehitetään Vaasassa tehokkaasti.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>