• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Pohjanmaalla yleisötilaisuudet avataan -edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun28.1.2022 17:42:02 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 1.2.-28.2.2022. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijoita toimimaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 1.2.202228.1.2022 16:15:29 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 1. helmikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslistalla on muun muassa yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa 1.6.2022 ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen. Tilahankkeista esityslistalla on lausunto Solakallion koulun vuokrasopimuksen uudistamisesta 1.1.2025 alkaen sekä leikkipuisto Sepän hankesuunnitelma Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Ministry for Foreign Affairs has solved suspected espionage case28.1.2022 15:20:55 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finnish diplomats have been targets of cyber espionage by means of the Pegasus spyware, developed by NSO Group Technologies, which has received wide publicity. The highly sophisticated malware has infected users’ Apple or Android telephones without their noticing and without any action from the user’s part. Through the spyware, the perpetrators may have been able to harvest data from the device and exploit its features.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesministeriet har rett ut fall av spionage28.1.2022 15:19:17 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finländska diplomater har utsatts för cyberspionage genom företaget NSO Groups spionprogram Pegasus, som fått mycket publicitet under den senaste tiden. Det är ett mycket avancerat sabotageprogram, som kan installeras på iOS- och Android-telefoner utan att användaren märker det eller gör någonting. Spionprogrammet gör det möjligt att utnyttja information och egenskaper i telefonen.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Avsevärd lindring av begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och stängningen av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta28.1.2022 15:10:00 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelar inte något nytt beslut om tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare eller väntsalar från och med 29 januari 2022. Det nu meddelade beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. I dem får i fortsättningen delta högst femtio (50) procent av det största deltagarantalet som får tas in i utrymmet. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta 29.1 - 15.2.2022.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät merkittävästi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa28.1.2022 15:10:00 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29.1.2022 alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ge respons på avlägsnandet av plogvallar från tomtanslutningarna28.1.2022 15:08:06 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vinter avlägsnas för första gången plogvallarna från tomtanslutningarna i Vasa. Enligt stadens egen kontroll och responsen från invånarna har det förekommit lite brister i plogningen och resultatet har varierat från område till område. Kontrollen har effektiverats inom samtliga områden och dessutom uppmanas invånarna meddela om tomtanslutningen har plogats bristfälligt.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tulossa ennätysmäärä Helsingin kaupungin tukemia lasten ja nuorten leirejä  28.1.2022 15:05:16 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Pandemia-aika on kutistanut lasten ja nuorten elämää, kun harrastusmahdollisuuksia on jouduttu karsimaan. Siksi erilaiset leirit ovat nyt supersuosittuja ja niihin osallistuu ennätysmäärä helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Nuorisojaosto myönsi 27.1.2022 kuluvan vuoden leiritoimintaan 630 000 euroa. Määräraha jaetaan 34 hakijan kesken.
Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK on vahvasti mukana Tampereen elokuvatuotantojen kehityksessä - Suomen ensimmäinen erikoistehosteiden erikoistumiskoulutus käynnistyy jo tänä vuonna28.1.2022 14:57:39 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu

Elokuva-ala on nyt voimakkaassa nosteessa erityisesti Tampereella, mutta osaajista on huutava pula. Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa, on tehty jo isoja, kansainvälisiä VFX-tuotantoja. Suomessakin tähän on erinomaiset valmiudet, mutta tuotantojen kasvun kannalta osaajia ei löydy riittävästi.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumoamassa tilasulun ja lieventämässä sisätilojen kokoontumisrajoitusta Uudellamaalla – myös Kymenlaakson rajoituksia kevennetään28.1.2022 14:54:53 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä, joilla kevennetään koronarajoituksia. Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla kevennetään Kymenlaakson alueen rajoituksia.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>