• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Ammattiliitto Jyty ry

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät8.6.2023 14:55:00 EEST | Ammattiliitto Jyty ry

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tänään torstaina 8.6.2023. Ammattiliitto Jytyn voimassa olevat työtaistelutoimet eli ylityö- ja vuoronvaihtokielto, hakusaarto ja keikkailukielto päättyvät heti. Lakkovaroitusten perumisesta päätetään vasta sitten, kun neuvottelutuloksen hyväksymisestä päätetään.
Työllisyysrahasto

Asiakkaan ääni – aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -seminaari 15.6.8.6.2023 14:35:01 EEST | Työllisyysrahasto

Tervetuloa Asiakkaan ääni – aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -seminaariin torstaina 15.6. klo 12 alkaen Pörssitaloon Helsinkiin. Seminaariin voi osallistua myös verkossa. Ensimmäistä kertaa aikuiskoulutustuen historiassa selvitimme, miksi tuen saajat ovat päättäneet lähteä opiskelemaan. Tutkimme mikä on heidän kokemansa aikuiskoulutustuen vaikutus työuralle ja miten he kokivat tavoitteidensa toteutuneen. Saimme lähes 5 000 vastausta! Aiemmista tutkimuksista on puuttunut aikuiskoulutustuen asiakkaan ääni, nyt tarjoamme uuden näkökulman keskusteluun. Aikuiskoulutustuen koettu vaikuttavuus -tutkimustuloksissa motivaatiosyinä korostuivat alanvaihtosuunnitelmat, nykytyön kuormittavuus sekä halu edetä uralla. Seminaarissa pureudumme näihin teemoihin asiantuntijoiden kanssa: mitä tutkimustulokset tarkoittavat yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Keskustelun eri näkökulmia avaavat aikuiskoulutustuen käyttäjät omilla kokemuksillaan tuen vaikutuksista elämäänsä. Seminaarin jälkeen tilaisuus jatku
Helsingin juhlaviikot

Helsingin juhlaviikot hakee taiteellista johtajaa8.6.2023 13:59:30 EEST | Helsingin juhlaviikot

Helsingin juhlaviikot hakee taiteellista johtajaa viisivuotiskaudelle 2025–2029. Marko Ahtisaari on toiminut Juhlaviikkojen taiteellisena johtajana syksystä 2018 lähtien ja vastaa kuluvan vuoden sekä vuoden 2024 festivaalin ohjelmasta. Uusi taiteellinen johtaja valitaan syksyn aikana ja hän aloittaa työnsä vuonna 2024. Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali ja Helsingin kesän päätösjuhla, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Festivaalin ja sen taiteellisen johtajan tehtävänä on tarjota helsinkiläisille sekä laajalle kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle ainutlaatuisia ja monimuotoisia taide-elämyksiä. Taiteelliselta johtajalta odotetaan laaja-alaista kokonaisnäkemystä taiteellisesta suunnittelusta, joten työhön voidaan valita myös työpari tai -ryhmä. Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja työskentelee festivaalia tuottavassa Helsingin tapahtumasäätiössä ja tekee läheistä yhteistyötä Juhlaviikkojen tuottajatiimin sekä festivaalin viestinnän, mar
Työllisyysrahasto

Ammattitutkintostipendi motivoi valmistumaan8.6.2023 13:44:55 EEST | Työllisyysrahasto

Keväällä 2023 Työllisyysrahasto teki kyselyn, jossa tutkittiin, miten ammattitutkintostipendin saaneet kokivat stipendin vaikuttaneen opintojen loppuun saattamiseen sekä miten ja missä vaiheessa he saivat tiedon stipendistä. Ammattitutkintostipendin yksi tavoite on kannustaa ammatillisen tutkinnon suorittavia saattamaan opintonsa loppuun. Ammattitutkintostipendin vaikutus opintojen loppuunsaattamiseen jakoi kyselyyn vastanneiden mielipiteet. Noin neljännes arvioi, että vaikuttavuutta opintojen loppuun saattamiseen ei ollut. Toisaalta 34,8 % arvioi vaikuttavuuden suureksi tai erittäin suureksi. Kuitenkin 73,4 % piti ammattitutkintostipendiä hyvin tai erittäin merkittävänä taloudellisesti. - Avoimien kommenttien perusteella moni kyselyyn vastanneista koki, että ammattitutkintostipendi paikkasi opiskeluaikana menetettyjä tuloja. Useat myös kertoivat kustantaneensa stipendillä esimerkiksi virallisia pätevyystodistuksia, joita tarvitaan ammatinharjoittamista varten, kertoo Työllisyysrahasto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>