• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Täydenkuun Tanssit -festivaali / Full Moon Dance Festival

Alle viidentuhannen asukkaan Pyhäjärvelle saapuu tanssivieraita yhdeksästä eri maasta!6.7.2022 03:00:00 EEST | Täydenkuun Tanssit -festivaali / Full Moon Dance Festival

Pyhäjärven Täydenkuun tanssit -festivaalilla palataan vuosien tauon jälkeen kansainvälisiin tunnelmiin! Festivaalille saapuu tanssijoita Ranskasta (Ranska-Iran, Ranska-Vietnam), Espanjasta (Espanja-Nicaragua), Ukrainasta ja Sveitsistä. Presenttereitä saapuu San Franciscosta, Boliviasta, Mexicosta ja Ranskasta. Samalla valta vaihtuu taiteellisessa johdossa. Festivaalin pitkäaikainen taiteellinen johtaja Alpo Aaltokoski tarjoaa festivaalille läksiäisinä luopumisen ja menettämisen teemoja käsittelevän teoksensa Uoma, jossa tanssii festivaalin uusi, tuleva taiteellinen johtaja Johanna Ikola.
Suomen Vuokranantajat ry

Markkinavuokrien nousu pysähtynyt Mikkelissä – ara-vuokrissa nousu jatkuu5.7.2022 14:25:43 EEST | Suomen Vuokranantajat ry

Supistuvan väestön ja kasvavan asuntotarjonnan seurauksena vapaarahoitteisten vuokrien nousu on pysähtynyt Mikkelissä. Asia käy ilmi Suomen Vuokranantajien tuoreesta vuokramarkkinakatsauksesta. Ara-vuokrat sen sijaan nousivat vuodentakaisesta puoli prosenttia. Kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat ovat Mikkelin markkinoilla edullisemmat kuin tuetussa asuntokannassa.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat 31.8.2022 mennessä5.7.2022 13:54:14 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinten hyvinvointi ole enää tällä hetkellä välittömässä vaarassa, mutta havaitut epäkohdat on korjattava 31.8.2022 mennessä. Eläintarhalupaa ei peruta välittömästi. Aluehallintovirasto tekee lopullisen ratkaisunsa luvan peruuttamista koskevassa asiassa asetetun määräajan jälkeen.
Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia vesistöjen kunnostukseen5.7.2022 09:24:45 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt vesistökunnostushankkeisiin liittyviä avustuksia tänä vuonna 17 hankkeelle, joilla pyritään parantamaan vesistöjen käyttöä ja tilaa. Avusta jaettiin yhteensä noin 232 000 euroa. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 2 483 ja 39 250 euron välillä. Avustuksia myönnettiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien avustusmäärärahojen puitteissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>