• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Nuoret Kotkat

Nuoret Kotkat: Lasten oikeus osallistua vaatii aikuisten tekoja28.2.2020 14:56:16 EET | Nuoret Kotkat

Lasten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua silloin, kun heitä koskevista asioista päätetään, on yksi YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisistä määräyksistä. Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen, lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja kattavien kansallisten linjausten puute ovat ne haasteet, joiden kanssa on Suomessa vielä tehtävä töitä tämän oikeuden toteutumiseksi, katsoo lapsijärjestö Nuoret Kotkat.
SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Piritta Rantanen: Kaikille rintamaveteraaneille on varmistettava tasapuolinen oikeus etuuksiin28.2.2020 14:15:02 EET | SDP EDUSKUNTA

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantasen aloitteesta on toimitettu vastaavalle ministerille vastattavaksi kirjallinen kysymys rintamaveteraanien etuuksien myöntämisperusteista. Rintamaveteraanien etuuksista on käyty keskustelua jo menneinä vuosina, mutta silti aiemmin asiaan tehtyjen korjausten jälkeen osa veteraaneista on jäänyt etuuksien ulkopuolelle. Rantanen näkee tästä johtuvan veteraanien epätasa-arvoisen aseman suhteessa toisiinsa suurena ongelmana. - Virkamiehet ovat useissa eri lausunnoissa vuosien varrella myöntäneet, että rintamasotilastunnusten myöntämisessä on tapahtunut paljon virheitä, Rantanen toteaa. 1.11.2019 voimaantullut muutos rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettuun lakiin takaa rintamasotilastunnuksen omaaville henkilöille tulevaisuudessa kotipalvelut maksuttomina. Lisäksi rintamalisän määrä nousee 1.4.2020 alkaen. - Ihmisten oikeudenmukainen kohtelu on SDP:n tärkeimpiä arvoja. On tärkeää varmistaa kaikkien maamme itsenäisyyttä puolustaneiden henkilöiden tasapuol
Finanssiala ry

Finanssiala tarjoaa kymmenille opettajille harjoittelupaikkoja – Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tarvitaan28.2.2020 13:31:25 EET | Finanssiala ry

Finanssiala on tarjonnut opettajille kymmeniä harjoittelupaikkoja alan yrityksissä viime syksyn aikana. Finanssitietojen päivitys -harjoittelussa finanssialaa opettavat opettajat pääsevät yrityksiin päivittämään tietojaan nykypäivän finanssialan työstä. Hiljan alkanut yhteistyö on esimerkki yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä, jota soisi olevan enemmän. Tänään julkaistun palvelualojen yhteisen osaajabarometrin mukaan yli puolet palvelualojen yrityksistä kokee, etteivät oppilaitokset ole aktiivisia yritysten suuntaan.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Tehy ja SuPer: Alakohtainen sote-sopimus pelastaisi hoitoalan28.2.2020 13:00:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Tehy ja SuPer tavoittelevat kunta-alalle alakohtaista työehtosopimusta. Ns. sote-sopimuksen myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää nykyistä tehokkaammin. Muita järjestöjen keskeisiä tavoitteita neuvottelukierroksella ovat palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma ja kikytuntien poistaminen. Kunta-alan neuvottelut uudesta virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat 28. helmikuuta.
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Hyvinvoinnin vuosikooste Stadin hytebarometri 2019 julki28.2.2020 12:47:45 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä pyritään siihen, että helsinkiläisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus kohenevat ja arjen ympäristöt tukevat kaupunkilaisten hyvää elämää. Stadin hytebarometri on vuosittain tuotettava seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hytebarometrin sisältö perustuu Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä kerättyyn seurantatietoon vuodelta 2019.
Messukeskus

Sähköavustus ja älykkyys valtteina Vuoden pyörä -kisassa28.2.2020 11:00:00 EET | Messukeskus

Vuoden pyörät julkistettiin tänään GoExpo-messuilla. Vuoden urheilupyörä on Tunturin e260 nuorten maastosähköpyörä ja Vuoden arkipyörä Crescentin älyllä lisävarusteltu sähköpyörä ELLIE. GoExpossa on esillä ja koeajettavana myös kymmeniä muita pyörämerkkejä. Lisäksi tapahtumassa voi tutustua sähköpyörien vuokraustoimintaan. GoExpo on käynnissä Messukeskuksessa Helsingissä koko viikonlopun, 28.2.-1.3.

Väitös 6.3.2020: Pahan käsite haastaa nykyfilosofian perusoletuksia (Pitkänen)28.2.2020 10:20:00 EET | Jyväskylän yliopisto

Tiedeyhteisössä on perinteisesti ajateltu, että pahan käsite on kristillisen teologian jäänne, josta tulisi pyrkiä eroon tieteessä ja filosofiassa. Viimeisen 30 vuoden aikana pahasta on kuitenkin kirjoitettu paljon akateemisessa filosofiassa lähtökohtana ajatus siitä, että paha on moraalinen käsite, joka ei välttämättä edellytä minkäänlaista teologista tai metafyysistä perustaa.
Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietoviraston käsittelyaikoja kurotaan kiinni sähköisten palvelujen kehityksellä ja hiomalla sisäisiä toimintatapoja28.2.2020 10:09:19 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Osassa Digi- ja väestötietoviraston palveluja on ruuhkaa, mikä pidentää tällä hetkellä muun muassa väestötietojärjestelmästä saatavien todistusten käsittelyaikaa. Tuoreen viraston valtakunnallisten toimintatapojen muotoutuminen sujuviksi vie oman aikansa. Sähköisen palvelun kautta asiakas voi saada todistuksen jopa välittömästi.
Hyvinvointiala HALI ry

HALI, SOSTE ja Kuntaliitto: Sote-uudistuksen lakeihin saatava selkeät kirjaukset sote-järjestöjen osalta28.2.2020 10:00:00 EET | Hyvinvointiala HALI ry

Hyvinvointiala HALI ry, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Kuntaliitto luovuttivat tänään perjantaina Ateneumissa järjestetyssä tilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle yhteisen kannanoton. Järjestöt vaativat, että tuleviin sote-lakeihin kirjataan vihdoinkin järjestöjen työn hyödyntämisen mahdollistavat perusrakenteet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>