Etelä-Savon ELY-keskus

Vieraslajien kasvukausi käynnissä - vielä ehtii tekemään torjuntaa25.7.2024 14:07:43 EEST | Etelä-Savon ELY-keskus

Pienelle alueelle levinnyt vieraslaji kannattaa yrittää torjua heti kokonaan, mutta laajojen kasvustojen tai hankalien lajien torjunta voi vaatia pitkäjänteistä työtä. Laajojen kasvustojen kohdalla voikin alussa keskittyä sen leviämisen estämiseen esimerkiksi niittämällä kasvit ennen kukintaa. Vaikeampienkin esiintymien torjuminen on usein mahdollista useiden vuosien torjuntatyön tuloksena.
Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.7.202425.7.2024 13:44:29 EEST | Pohjois-Savon ELY-keskus

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,02. Taso on 11 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta lopetettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Pinnan aleneminen on ollut silti huomattavan nopeaa. Kevään tulvahuipusta 82 cm. Iisalmen reitillä kesäkorkeudet on pystytty säilyttämään, kun juoksutukset on pienennetty pintojen säilyttämiseksi. Sama koskee myös Pohjois-Savon muita säännösteltyjä vesistöjä - Nilsiän reittiä ja Vuotjärveä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 27 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,66. Pinta on laskenut kevään tulvahuipusta 30 cm. Saimaallakin lisäjuoksutus on lopetettu ja nyt itseasiassa ollaan pyrkimässä luonnontilaista vesitasetta kohti juoksuttamalla luonnonmukaista purkautumista vähemmän. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä eteläinen Suontee -Paasivesi nousi poikkeuksellisen korkealle ja on
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan järvissä sinilevää (Pohjalaismaakunnat)25.7.2024 13:29:20 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Sisävesissä on havaittu hieman levää Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneen Kuortaneenjärvellä, Kauhavan Purmojärvellä ja Ähtärissä Ähtärinsalmella. Viime viikolla Pohjanlahdella tehtiin ensimmäiset sinilevähavainnot Pohjalaismaakuntien rannikolla. Tällä viikolla sinilevää on havaittu hieman Kaskisen edustalla ja Maalahdessa Rönnskärsgloppetin rannikkoalueella.
Suomen ympäristökeskus

Relatively small amount of blue-green algae have been observed in inland waters, but there are plenty of observations on the coast and in the open sea25.7.2024 13:17:22 EEST | Suomen ympäristökeskus

The blue-green algae situation has remained stable in inland waters, and slightly less blue-green algae than in previous monitoring years have been observed. Blue-green algae observations have increased on the coasts, and plenty of observations have also been made in the Bothnian Sea and the Åland Sea.
Pirkanmaan ELY-keskus

Haitalliset vieraskasvilajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle ja ihmiselle25.7.2024 12:51:55 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus

Monet puutarha- ja koristekasveina käytetyt haitalliset vieraskasvilajit leviävät tehokkaasti, syrjäyttäen alkuperäisiä kasvilajeja. Jotkut vieraslajit, kuten jättiputki, ovat myös haitallisia ihmisen terveydelle. Vieraskasvilajien torjunta vaatii pitkäjänteistä työtä. Varhainen tunnistaminen ja nopea reagointi ovat avainasemassa ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
VertaaEnsin.fi

Sähköverkkoyhtiöt vertailussa – siirtohintojen nousu jatkuu25.7.2024 12:12:47 EEST | VertaaEnsin.fi

Omakotiliiton toukokuussa 2024 julkaiseman selvityksen mukaan lähes puolet Suomen jakeluverkkoyhtiöstä on nostanut yleissiirron hintaa viime vuodesta. VertaaEnsin.fi kävi läpi kaikkien siirtoyhtiöiden verkkopalveluhinnastot heinäkuussa. Vertailussa ilmeni, että siirtohintojen kallistuminen on jatkunut myös kesällä. Kesä–heinäkuussa verkkopalvelumaksujaan ovat korottaneet kuusi yhtiötä ja vielä viisi ovat tiedottaneet tulevista hinnankorotuksista 1. syyskuuta 2024 alkaen. VertaaEnsin.fi-palvelu on koonnut eri kunnissa toimivat siirtoyhtiöt ja niiden ajankohtaiset hinnat kuntakohtaiselle kartalle.
ELY-keskukset

Sinilevätilanne jatkuu runsaana Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.7.2024 11:52:03 EEST | ELY-keskukset

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet Lounais-Suomen meri- ja sisävesialueilla viime viikkoon nähden. Sekä Saaristomerellä että Selkämerellä on havaittu runsaita sinileväesiintymiä. Saaristomerellä levää on havaittu hyvin runsaissa määrin aina sisäsaaristosta ulkosaaristoon, esimerkiksi Naantalissa, Kaarinassa, Kemiönsaarella ja Paraisilla sinilevää on ollut paljon.
Fingrid Oyj

Fingrid-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.202425.7.2024 11:51:39 EEST | Fingrid Oyj

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu konsernin vuoden 2023 tilinpäätöksessä esitettyjä laatimisperiaatteita. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli korkea 99,9995 (99,99991) prosenttia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 82 (81) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Suomen sähkön kulutus kasvoi 42,7 (39,9) terawattituntiin Yhtiön investointiohjelma etenee suunnitelmallisesti ja investoinnit olivat edellisvuotta korkeammat. Yhtiö arvioi seuraavan neljän vuoden bruttoinvestointien määrän olevan noin kaksi miljardia euroa, joista on sidottu vajaa puolet. Kantaverkkoon liitetyn uusiutuvan tuotantokapasiteetin määrä kasvoi 585 (772) MW. Uusien hankkeiden kantaverk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye