• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Finanssivalvonta

Solvency of life and non-life insurance companies and pension insurance companies as at 31 March 2020: Life and non-life insurance companies’ solvency at a good level and pension sector’s at a moderate level2.6.2020 10:30:00 EEST | Finanssivalvonta

The solvency buffers of the life and non-life insurance companies and the flexibilities in the solvency framework helped to withstand the strong volatility in the investment markets in the first quarter of 2020. Despite the exceptional circumstances, the companies’ solvency position remained good. In the pension sector, the largest impacts on solvency materialised in March, following the negative developments in the investment markets. The changes in the operating environment caused by the coronavirus pandemic will become evident in the solvency of life and non-life insurance companies only in the longer term, whereas in pension insurance the impacts are already visible.
Finanssivalvonta

Liv- och skadeförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens 31.3.2020: Solvensen på en god nivå hos liv- och skadeförsäkringsbolagen och på en måttlig nivå i pensionssektorn2.6.2020 10:30:00 EEST | Finanssivalvonta

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar och flexibiliteten i solvenssystemet hjälpte bolagen att klara av de kraftiga fluktuationerna på investeringsmarknaden under det första kvartalet. Trots de exceptionella omständigheterna låg bolagens solvens kvar på en god nivå. De största konsekvenserna för pensionssektorns solvens realiserades i mars till följd av den negativa utvecklingen på investeringsmarknaden. Omvärldsförändringarna på grund av coronaviruspandemin återspeglas i liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens först på längre sikt, men märks redan nu inom pensionsförsäkringen.
Finanssivalvonta

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020: Henki- ja vahinkovakuusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla ja eläkesektorin kohtuullisella tasolla2.6.2020 10:30:00 EEST | Finanssivalvonta

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspuskurit ja vakavaraisuusjärjestelmän joustot auttoivat kestämään sijoitusmarkkinoiden voimakkaita heilahteluita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Eläkesektorilla suurimmat vaikutukset vakavaraisuuteen realisoituivat maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden negatiivisen kehityksen myötä. Koronapandemian aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä näkyvät henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa vasta pidemmällä aikavälillä, sen sijaan vaikutukset näkyvät jo eläkevakuutuksessa.

Alusten SO2-päästöjä tarkkailevan Sniffer-poijun pilotointi käynnistyy2.6.2020 10:25:24 EEST | KINE Robot Solutions Oy

Arctian tytäryhtiö Meritaito Oy ja Kine Robot Solutions Oy ovat kehittäneet yhdessä niin kutsutun Sniffer-poijun ilmanlaadun tarkkailuun merialueilla. Poijun avulla pystytään muun muassa seuraamaan, kuinka alukset noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn linjaamia SO2-päästörajoituksia. Ensimmäinen Sniffer-poijun pilotointijakso käynnistyi toukokuun lopussa Turun ja Naantalin saaristossa jatkuen loppusyksyyn 2020.
KIRA-InnoHub ry

Sähköinen allekirjoitus haastaa kiinteistö- ja rakennusalan tavoittelemaan kestävää digiloikkaa2.6.2020 10:00:00 EEST | KIRA-InnoHub ry

Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt tavoittelevat yhdessä koko toimialan laajuista kestävää kehitystä haastamalla toisensa digitalisoimaan läpinäkyvästi prosessejaan. Ensimmäinen koko toimialalle suunnattu haaste on #kynätpois-kampanja, joka kannustaa vähentämään sekä kustannuksia, työaikaa että päästöjä sähköisen allekirjoittamisen avulla.

Yhtiökokous onnistuu myös etänä2.6.2020 09:17:08 EEST | Kiinteistömedia Oy

Kevät on vilkasta yhtiökokousten aikaa taloyhtiöissä, mutta tänä keväänä fyysisiä kokouksia ei ole kokoontumisrajoitusten vuoksi voitu järjestää. Ratkaisuina ovat olleet kokouksen siirtäminen odottamaan parempia aikoja ja kokouksen järjestäminen etäyhteyksin. Nyt kun etäkokoustamisen makuun on monessa taloyhtiössä päästy ja perusasiat opeteltu, on hyvä tilaisuus ottaa etäosallistuminen pysyväksi osaksi taloyhtiökokoustamisen keinovalikoimaa. Etäkokouksen järjestämisessä opastaa uusi Etäkokoukset taloyhtiössä -kirja (Kiinteistöalan Kustannus).

Lukuromaanien kuningattaren Lucinda Rileyn uutuus on täydellinen lukuherkku kesään2.6.2020 09:15:12 EEST | Bazar Kustannus Oy

Lucinda Riley on Seitsemän sisarta -sarjallaan luonut kansainvälisen ilmiön, jossa sarjan jokainen kirja on rikkonut myyntiennätyksiä ja noussut bestsellerlistojen kärkipäähän. Myös Suomessa Rileyn romaanit ovat olleet alkuvuoden myydyintä käännettyä kaunokirjallisuutta: niitä on myyty jo lähes 70 000 kappaletta. Menestyskirjailijan nyt suomeksi ilmestyvä Perhosten huone tarjoaa viihdyttävän lukupaketin kesäpäiviin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>