• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Wapice Oy

Wapicen energiapalvelut osaksi Helenin aurinkovoimaloiden valvomoja27.1.2021 11:54:47 EET | Wapice Oy

Helen ja Wapice ovat aloittaneet yhteistyön, jossa Helenin aurinkovoimaloiden etävalvonta ja hallinta on toteutettu Wapicen IoT-TICKET®-alustalla. Palvelun avulla Helen pystyy seuraamaan ja ohjaamaan aurinkovoimaloita ja niihin liittyvien laitteiden toimintaa eri puolella Suomea. Etävalvontaratkaisu on toteutettu avaimet käteen -periaatteella sisältäen etävalvontalaitteet ja pilvivalvomon.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Ämmässuolle suunniteltavan tuulivoimalan kaavoitus on käynnistynyt 27.1.2021 10:33:45 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valmistelee tuulivoimalan rakentamista Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Espooseen. HSY on hakenut Ämmässuon alueelle asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi tuulivoimalan rakentamisen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt tuulivoimalahankkeen kaavoitusprosessin, jonka arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta. Espoolaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavamuutokseen helmikuussa, kun se tulee ensimmäisen kerran nähtäville.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPers Paavola på Närvårdardagen 27.1: Arbetssäkerheten kritisk faktor för att hindra coronaspridning27.1.2021 10:26:19 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

I coronatider har arbetssäkerheten blivit ännu viktigare än tidigare. På många arbetsplatser inom social- och hälsovården och i den pedagogiska branschen är arbetet nämligen förknippat med stora risker. Om de anställda inte åtnjuter ordentlig arbetssäkerhet innebär det en fara för patienternas och klienternas säkerhet. I hanteringen av coronapandemin är det av central betydelse att effektiv skyddsutrustning finns att tillgå i tillräckliga mängder. – Ledningen måste mer aktivt än hittills engagera sig i att upprätthålla och främja en god arbetssäkerhet, säger ordföranden för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer Silja Paavola. Nationella närvårdardagen firas onsdagen den 27 januari.
ELY-keskukset

Under det första året av Helmi-programmet främjades den biologiska mångfalden i Sydvästra Finland aktivt (Satakunta, Egentliga Finland)27.1.2021 09:27:25 EET | ELY-keskukset

Syftet med Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi är att ta tag i de största orsakerna till utarmningen av Finlands natur och vidta effektiva åtgärder för den biologiska mångfalden. År 2020 inventerade NTM-centralen i Egentliga Finland bland annat hotade naturtyper i skogbevuxna livsmiljöer, gjorde artutredningar i anslutning till restaurering av fågelvatten, skyddade myrar och inventerade vårdbiotoper. I år utvidgas aktörsgruppen och verksamhetsområdena inom Helmi-programmet också utanför skyddsområdena och programmet har avtalats att sträcka sig fram till 2030.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>