• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Observationerna av blågröna alger har minskat i de österbottniska landskapen (NTM-centralen i Södra Österbotten)5.8.2021 13:48:27 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vecka 31 observerades blågröna alger (cyanobakterier) vid två av de officiella observationsplatserna på NTM-centralen i Södra Österbottens område, som omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Vid observationsplatserna i Sillankorva i Evijärvi och Mustaniemi i Ähtärinjärvi observerades små mängder alger. Utöver den riksomfattande alguppföljningen gjordes en myndighetsobservation av blågröna alger, då miljöskyddsbyrån i Etseri meddelade om små mängder alger i Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Sinilevähavainnot vähentyneet pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)5.8.2021 13:48:26 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viikolla 31 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen virallisista leväseurantapisteistä sinilevää havaittiin kahdessa havaintopaikassa. Levää havaittiin hieman Evijärven Sillankorvan ja Ähtärinjärven Mustaniemen havaintopisteillä. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisena viranomaishavaintona sinilevää havaittiin hieman Ähtärinjärven Ähtärinsalmesta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoittamana.
Kainuun ELY-keskus

Kainuun kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa5.8.2021 11:39:09 EEST | Kainuun ELY-keskus

Talven 2021–2022 aikataulut astuvat voimaan Kainuun kuntien välisessä joukkoliikenteessä 10.8.2021. Kaikki kesäaikataulukauden vuorot ajetaan myös talviaikataulukaudella, mutta vuorojen määrä arkipäivinä lisääntyy. Samalla on tehty aikataulumuutoksia, joilla mm. parannetaan vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Kajaanin matkakeskuksessa. Talviaikataulut ovat voimassa 5.6.2022 asti. Uudet, aiempaa edullisemmat matkaliput ovat tulleet käyttöön kesäaikataulukauden alussa 7.6.2021.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Heinäkuun 2021 vesitilannekatsaus: Lämmin ja kuiva heinäkuu vaikutti vesistöjen virkistyskäyttöön (Pohjalaismaakunnat)5.8.2021 09:33:49 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vähäsateinen ja lämmin heinäkuu on lisännyt haihdunnan vaikutusta ja aiheuttanut järvien ja jokien vesipintojen selvää laskua. Järvien pinnoilta haihtuu helteen aikana noin sentti vuorokaudessa ja kuukaudessa 20–35 cm. Lisäksi tekojärvien ja säännösteltyjen järvien pintaa laskee, kun vettä juoksutetaan, jotta alapuoliseen jokeen saadaan minimivirtaama. Pintavedet ovat olleet tavanomaista lämpimämpiä, mikä lisää kalakuolemien riskiä ja hajuhaittoja.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för juli 2021: Juli månad var varm och torr, vilket inverkade på rekreationsbruket i vattendragen (Landskapen i Österbotten)5.8.2021 09:33:48 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I juli regnade det lite och vädret var varmt, vilket har gjort att avdunstningen har ökat och lett till att vattenståndet i sjöar och åar har sjunkit betydligt. Under heta sommardagar motsvarar avdunstningen från sjöarna ungefär en centimeter i dygnet och 20–35 cm i månaden. Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna minskar också genom avtappningen av vatten för att minimivattenföringen i ån nedanför sjön ska kunna bibehållas. Ytvattnet har varit varmare än vanligt, vilket ökar risken för fiskdöd och luktolägenheter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>