• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 8.12.20228.12.2022 20:09:37 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 8.12.2022 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti, kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.1.2023 kello 16.15. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 8.12.20228.12.2022 19:19:19 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa kuultiin moniammatillisesta yhteistyöstä vaikeiden ja pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisemiseksi kouluympäristössä. Lisäksi esiteltiin nuorisopalveluiden toiminnan kärjet vuodelle 2023 sekä muutosehdotukset nuorisopalveluiden kesätoiminnan linjauksiin. Lisäksi kokouksessa kuultiin Gräsan taitojen talon toiminnan ja maksuttoman harrastetoiminnan jatkumisesta nuorisopalveluiden toteuttamana myös vuonna 2023.
STTK ry.

STTK-Opiskelijat: Nuorten mielenterveyden ongelmiin tartuttava vakavasti8.12.2022 17:49:14 EET | STTK ry.

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright toivoo lähestyvien eduskuntavaalien alla puolueiden kiinnittävän erityistä huomiota nuorten mielenterveysongelmien taltuttamiseen. - STTK:n teettämässä nuorisokyselyssä suuri osa nuorista (41 %) sanoo olevansa huolissaan omasta henkisestä hyvinvoinnistaan. Kun tiedämme tilastojenkin perusteella nuorten mielenterveysongelmien olevan kasvussa, asiaan on tartuttava vakavasti, Wright sanoo. STTK-Opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteissa painottuu nuorten mielenterveyden edistämisen ohella heidän toimeentulonsa ja työllisyytensä. - Haluamme varmistaa nykyisten nuorten työntekijöiden ja myös tulevaisuudessa työelämään siirtyvien voivan hyvin. Toimia tarvitaan nyt, jotta työvoima on työkykyistä tulevaisuudessakin. Wright jatkaa puheenjohtajana STTK-Opiskelijat valitsivat uuden puheenjohtajiston tänään. Markus Wright jatkaa puheenjohtajana, ja varapuheenjohtajiksi valittiin Santeri Salonen ja Valtteri Siljander. Markus Wright opiskelee kirkon nuo
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Regleringen av Perho å kan förändras under perioder med elbrist8.12.2022 17:00:32 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

På grund av eventuell elbrist kan det uppstå behov av förändringar i regleringen av Perho å. För att trygga tillgången på elektricitet har Kaitfors kraftverk, som ligger nedströms från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, enligt tillståndsbeslutet rätt att i skötseln av regleringen avvika från normalsituationen. Behovet av tilläggskapacitet kan röra sig från en timme upp till flera dygn i fall det blir elbrist. För att uppnå tilläggskapacitet fordrar det att vattenmängden som strömmar genom kraftverket ökar.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Perhonjoen säännöstely saattaa muuttua sähköpulan aikana8.12.2022 17:00:31 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Perhonjoella varaudutaan mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin muutoksiin vesistön säännöstelyssä. Sähkön saannin turvaamiseksi Perhonjoen keskiosan järviryhmän alapuolella sijaitsevalla Kaitforsin voimalaitoksella on lupapäätöksen mukaan oikeus hoitaa säännöstelyä normaalitilanteesta poiketen. Sähköpulan sattuessa lisätehontarve voi olla tunnista jopa vuorokausiin. Lisätehon saaminen edellyttää voimalaitoksen läpi virtaavan vesimäärän lisäämistä
Schneider Electric

Acti 9 K -sarjan komponentit on valmistettu 56-prosenttisesti kierrätysmuovista sähköturvallisuudesta tinkimättä8.12.2022 14:57:39 EET | Schneider Electric

Tiesitkö, että nykyiseltä tuotantolinjalta maailmalle vapautetut Acti 9 iK60 -sarjan johdonsuojakatkaisijat on tehty 56-prosenttisesti kierrätysmuovista? Valmistuksessa käytettyä kierrätysmuovia valmistetaan vanhoista autonrenkaista ja muusta kuluttajien muovijätteestä. Elinkaarensa päässä olevat autonrenkaat ovat loistava kierrätysmuovin lähde, sillä kaatopaikalla ne aiheuttavat merkittäviä ympäristöhaittoja mm. hajoamisprosessinsa ja tulipaloriskin (haitalliset päästöt) vuoksi. Kierrätysmuovin käytöllä neitsytmuovin sijaan on monia eri hyötyjä – johdonsuojakatkaisijan valmistus tällä kierrätysmuovin ja neitsytmuovin suhteella säästää 40 % CO2-ekv. tehtaan tuotantoprosessin hiilidioksidipäästöissä. Aina, kun komponentin tuotantoprosessissa käytetään 1 kilo kierrätysmuovia neitsytmuovin sijaan, säästetään 30 % CO2-ekv. hiilidioksidipäästöissä. Kierrätysmuovin käyttö vähentää syntyvää muovijätettä ja jätteen loppusijoitusta kaatopaikalle sekä päästää muovin takaisin kiertoon hyötykäytet
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>