• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Espoon kaupunki - Esbo stad

Ämmässuolle suunniteltavan tuulivoimalan kaavoitus on käynnistynyt 27.1.2021 10:33:45 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valmistelee tuulivoimalan rakentamista Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Espooseen. HSY on hakenut Ämmässuon alueelle asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi tuulivoimalan rakentamisen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt tuulivoimalahankkeen kaavoitusprosessin, jonka arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta. Espoolaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavamuutokseen helmikuussa, kun se tulee ensimmäisen kerran nähtäville.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPers Paavola på Närvårdardagen 27.1: Arbetssäkerheten kritisk faktor för att hindra coronaspridning27.1.2021 10:26:19 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

I coronatider har arbetssäkerheten blivit ännu viktigare än tidigare. På många arbetsplatser inom social- och hälsovården och i den pedagogiska branschen är arbetet nämligen förknippat med stora risker. Om de anställda inte åtnjuter ordentlig arbetssäkerhet innebär det en fara för patienternas och klienternas säkerhet. I hanteringen av coronapandemin är det av central betydelse att effektiv skyddsutrustning finns att tillgå i tillräckliga mängder. – Ledningen måste mer aktivt än hittills engagera sig i att upprätthålla och främja en god arbetssäkerhet, säger ordföranden för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer Silja Paavola. Nationella närvårdardagen firas onsdagen den 27 januari.
ELY-keskukset

Under det första året av Helmi-programmet främjades den biologiska mångfalden i Sydvästra Finland aktivt (Satakunta, Egentliga Finland)27.1.2021 09:27:25 EET | ELY-keskukset

Syftet med Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi är att ta tag i de största orsakerna till utarmningen av Finlands natur och vidta effektiva åtgärder för den biologiska mångfalden. År 2020 inventerade NTM-centralen i Egentliga Finland bland annat hotade naturtyper i skogbevuxna livsmiljöer, gjorde artutredningar i anslutning till restaurering av fågelvatten, skyddade myrar och inventerade vårdbiotoper. I år utvidgas aktörsgruppen och verksamhetsområdena inom Helmi-programmet också utanför skyddsområdena och programmet har avtalats att sträcka sig fram till 2030.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskukselta maakunnan yritysten kehittämiseen 34 miljoonaa euroa27.1.2021 09:15:00 EET | Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskus myönsi vuonna 2020 Pohjois-Karjalan alueen yrityksille 20,1 miljoonaa euroa kehittämisrahoitusta. Noin 9,5 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) yrityksen kehittämisavustuksina, noin 5,6 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta ja 1,2 miljoonaa euroa yrityksen kehittämispalveluihin kansallisella rahoituksella. Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettiin yrityksiä 1,7 miljoonalla eurolla. Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi 2,1 miljoonaa euroa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>