• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Teknologiateollisuuden työnantajat ry

SAK:n mielenosoitus hallitusta vastaan aiheuttaa suurta haittaa Suomen viennille7.12.2023 11:14:14 EET | Teknologiateollisuuden työnantajat ry

SAK ilmoitus aloittaa mittavat työtaistelutoimet mielenilmauksena hallituksen toimille aiheuttaa merkittävää haittaa Suomen vientiyrityksille ja sitä kautta koko maan taloudelle. SAK:n liittojen ilmoitusten mukaan suuri osa toimenpiteistä kohdistuu teknologiateollisuusyrityksiin, vaikka Teknologiateollisuuden työnantajat ry on parhaillaan neuvottelemassa muiden työnantajien ja palkansaajien kanssa uudesta työmarkkinamallista.

Väitös: Apraksia voi paljastaa etenevän aivosairauden7.12.2023 10:12:08 EET | Tampereen yliopisto

Moni etenevä aivosairaus alkaa muulla häiriöllä kuin muistin rappeutumisella. Väitöstutkimuksessaan psykologian lisensiaatti Aino Yliranta selvitti, miten apraksioita eli tahdonalaisten liikkeiden häiriöitä tutkimalla voidaan aiempaa täsmällisemmin tunnistaa alkava Alzheimerin tauti työikäisillä potilailla. Apraksia-testi osoittautui taudin tunnistukseen tarkemmaksi työkaluksi kuin perinteiset muistitestit.
Tampereen yliopisto

Väitös: Ammatilliset verkostoitumissovellukset tuottavat hedelmällisempiä kontakteja, kun suosittelussa annetaan sijaa sattumalle ja monimuotoisuudelle7.12.2023 10:00:00 EET | Tampereen yliopisto

Erilaiset ammatillista verkostoitumista edistävät sovellukset perustuvat kontaktien suositteluun erityisesti ihmisten samankaltaisuuden perusteella. Väitöskirjassaan Ekaterina Karjalainen esittää, että myös erilaisten ihmisten yhteen saattaminen voi tuottaa kannattavia kumppanuuksia. Siksi verkostoitumissovellusten suosittelustrategioissa tulisi hyödyntää enemmän moninaisuuden ja onnekkaiden sattumien voimaa.
Basam Books

Kaarina Kailon "Karhumytologia ja suuri äiti. Luolauskonnosta saunapyhäkköön" lumoaa lukijansa7.12.2023 09:22:00 EET | Basam Books

Karhumytologia sisältää lukemattomia kansainvälisiä karhutarinoita ja kansantaruja, joiden erottaminen historiallisesta muinaisuudesta on iso haaste. Kaukaa historiasta juontavia tarinoita karhujen kanssa avioituneista neidoista sekä karhunjumalattarista löytyy myös kautta maailman. Arkeomytologia ja sukupuolentutkimus ovat mullistaneet muinaisuuden tutkimuksen uusilla tulkinnoilla esipatriarkaalisista, jopa matriarkaalisista kulttuureista.
Vaasan yliopisto

Miksi kansainvälisiä yhteisyrityksiä lakkautetaan, ja miten se vaikuttaa emoyhtiön arvoon?7.12.2023 09:18:30 EET | Vaasan yliopisto

Roman Filenko on tutkinut väitöskirjassaan kansainvälisten yhteisyritysten lakkauttamisen syitä ja lakkauttamisen vaikutuksia emoyhtiöihin. Hän tarkasteli yhteisyrityksiä, joiden pääkonttori sijaitsi Pohjoismaissa. Tulosten mukaan tietty lakkauttamismuoto, kuten yritysosto, myynti tai likvidointi, ei vaikuta emoyhtiön arvoon samalla tavalla kuin esimerkiksi toimintaympäristön ominaisuudet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>