• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Väitös: Apraksia voi paljastaa etenevän aivosairauden7.12.2023 10:12:08 EET | Tampereen yliopisto

Moni etenevä aivosairaus alkaa muulla häiriöllä kuin muistin rappeutumisella. Väitöstutkimuksessaan psykologian lisensiaatti Aino Yliranta selvitti, miten apraksioita eli tahdonalaisten liikkeiden häiriöitä tutkimalla voidaan aiempaa täsmällisemmin tunnistaa alkava Alzheimerin tauti työikäisillä potilailla. Apraksia-testi osoittautui taudin tunnistukseen tarkemmaksi työkaluksi kuin perinteiset muistitestit.
Tampereen yliopisto

Väitös: Ammatilliset verkostoitumissovellukset tuottavat hedelmällisempiä kontakteja, kun suosittelussa annetaan sijaa sattumalle ja monimuotoisuudelle7.12.2023 10:00:00 EET | Tampereen yliopisto

Erilaiset ammatillista verkostoitumista edistävät sovellukset perustuvat kontaktien suositteluun erityisesti ihmisten samankaltaisuuden perusteella. Väitöskirjassaan Ekaterina Karjalainen esittää, että myös erilaisten ihmisten yhteen saattaminen voi tuottaa kannattavia kumppanuuksia. Siksi verkostoitumissovellusten suosittelustrategioissa tulisi hyödyntää enemmän moninaisuuden ja onnekkaiden sattumien voimaa.
Basam Books

Kaarina Kailon "Karhumytologia ja suuri äiti. Luolauskonnosta saunapyhäkköön" lumoaa lukijansa7.12.2023 09:22:00 EET | Basam Books

Karhumytologia sisältää lukemattomia kansainvälisiä karhutarinoita ja kansantaruja, joiden erottaminen historiallisesta muinaisuudesta on iso haaste. Kaukaa historiasta juontavia tarinoita karhujen kanssa avioituneista neidoista sekä karhunjumalattarista löytyy myös kautta maailman. Arkeomytologia ja sukupuolentutkimus ovat mullistaneet muinaisuuden tutkimuksen uusilla tulkinnoilla esipatriarkaalisista, jopa matriarkaalisista kulttuureista.
Vaasan yliopisto

Miksi kansainvälisiä yhteisyrityksiä lakkautetaan, ja miten se vaikuttaa emoyhtiön arvoon?7.12.2023 09:18:30 EET | Vaasan yliopisto

Roman Filenko on tutkinut väitöskirjassaan kansainvälisten yhteisyritysten lakkauttamisen syitä ja lakkauttamisen vaikutuksia emoyhtiöihin. Hän tarkasteli yhteisyrityksiä, joiden pääkonttori sijaitsi Pohjoismaissa. Tulosten mukaan tietty lakkauttamismuoto, kuten yritysosto, myynti tai likvidointi, ei vaikuta emoyhtiön arvoon samalla tavalla kuin esimerkiksi toimintaympäristön ominaisuudet.
NYAB Oyj

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi7.12.2023 09:06:17 EET | NYAB Oyj

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonaan euron investointipäätöksen koskien Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa aurinkopuistoa. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston kapasiteetti on 102,5 MWp ja odotettu vuotuinen energiantuotanto 97 GWh. Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppanina toimii NYAB. Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä. Puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>