• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
SDP

Kimi Uosukainen SDP:n kunta- ja alueasioista vastaavaksi järjestösihteeriksi30.9.2022 16:16:45 EEST | SDP

SDP:n kunta- ja alueasioista vastaavaksi järjestösihteeriksi on valittu 1.10.2022 alkaen 26-vuotias politiikan tutkimuksen opiskelija Kimi Uosukainen. Työssään Uosukainen ohjaa ja neuvoo puolueen kunta- ja aluevaltuustoryhmiä sekä kehittää puolueen järjestötyötä. Hän vastaa myös valtakunnallisten kunta-alan järjestöjen, kuten Kuntaliiton ja Kevan, sd-ryhmien toiminnasta. Uosukainen on työskennellyt aiemmin muun muassa valtakunnallisen nuorisojärjestö Nuva ry:n puheenjohtajana sekä järjestösihteerinä Uudenmaan Demarinuorissa. Uosukainen toimii useissa kunnallisissa luottamustehtävissä Lahdessa. Hänellä on myös lukuisia paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä järjestökentällä. - Kimi on nostanut Lahdessa vaali- ja puoluetyön 2020-luvulle ja onnistunut saamaan vielä kaikki pysymään muutoksessa mukana. Hänellä on todella hyvä ymmärrys Suomen päätöksenteosta kaikilla asteilla. Tämän lisäksi hänellä on verkostot valmiina niin paikallis- kuin valtionhall
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Nordiska universitet: EU:s forsknings- och utbildningspolitik bör utvecklas utifrån hög kvalitet30.9.2022 16:12:48 EEST | Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Totalt 62 nordiska universitetsrektorer och representanter av universiteten samlades vid evenemanget Nordic University Days 2022 i Bryssel för att dela sina synpunkter på det europeiska kunskapsregion med EU:s beslutsfattare och EU-komissionen. Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, som talade vid evenemanget, betonade vikten av universitet och kunskap för att lösa världens stora utmaningar. Rektorerna uttryckte också sin oro över EU-ländernas förslag att anslå nedskärningarna på 663 miljoner euro till programmet Horisont Europa.
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen30.9.2022 16:03:17 EEST | Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi. Tapahtumassa puhunut Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager korosti yliopistojen ja osaamisen merkitystä maailman suurten haasteiden ratkaisemisessa. Rehtorit esittivät huolensa jäsenmaiden ehdotuksesta kohdentaa ensi vuonna yhteensä 663 miljoonan euron leikkaukset Horisontti Eurooppa -ohjelmaan.
Hämeen ELY-keskus

Jätekuljetukset olivat viranomaisten tehotarkkailussa Hämeessä30.9.2022 15:04:22 EEST | Hämeen ELY-keskus

Hämeen ELY-keskus ja Hämeen poliisilaitos järjestivät yhteisratsian jätekuljetusten valvomiseksi Päijät- ja Kanta-Hämeessä syyskuussa. Tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, kuljetettavina olleiden jätteiden ja kuljetuksiin liittyvien asiapapereiden tarkastus. Jätekuljetusten valvontaa tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ELY-keskuksen ympäristövalvonnan ja poliisin yhteistyönä. Tulosten perusteella yhteistyötä ja tämän kaltaisia valvontaiskuja ja -teemoja tullaan jatkamaan.
Pirkanmaan liitto

Pääradan peruskorjaushanke aloitettava välittömästi: Pirkanmaalle oleellista on laajasti ymmärretty, Helsingin ja Tampereen työmarkkinat yhdistävä hyvä saavutettavuus30.9.2022 14:56:45 EEST | Pirkanmaan liitto

Pääradan varren saavutettavuuden kehittäminen on valtavan monimutkainen ja edelleen melko epäselvä kokonaisuus, sanoo Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen. - Saavutettavuus ei ole vain nopeutta, vaan se on myös liikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta, välityskykyä ja riittävien yhteyksien tarjontaa operaattoreilta. Suomi-rata Oy:n selvitysten valmistuttua kaipaan vielä pikaista, kokoavaa tarkastelua, jossa myös operointi olisi kuvassa mukana.
Työeläkevakuuttajat Tela

Ikääntyneen yhteiskunnan haasteisiin on tartuttava – Tela tarjoaa keskustelunavauksessaan kestäviä ratkaisuja30.9.2022 13:55:20 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela

Väestön ikääntyminen muuttaa Suomea päivänpolttavien kriisien taustalla. Työeläkevakuuttajat Tela on koonnut verkkosivupaketiksi faktoja ja ratkaisuehdotuksia teemoista, joihin yhteiskunnassamme tulisi kiinnittää huomiota nyt matkalla eduskuntavaaleihin 2023 ja lähitulevaisuudessa. Telan koostamilla kestävillä ratkaisuilla on vaikutuksia sekä eläketurvaan että myös laajemmin koko yhteiskuntaan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>