• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Laserkeilausaineistojen yhteinen prosessointialusta säästää kustannuksia31.5.2023 07:38:44 EEST | Maanmittauslaitos

Julkishallinnon yhteinen laserkeilausaineistojen prosessointialusta on otettu käyttöön tänä keväänä. Alustalla organisaatiot käsittelevät yhteisesti laserkeilausaineistoja. Alustan käyttöönotto vahvistaa aineistojen yhteiskäytön turvallisuutta ja mahdollistaa resurssien järkevän käytön. Prosessointialustan kehittämisen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot lastensuojelulaitoksissa ja päiväkodeissa alkoivat31.5.2023 07:03:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Yksityinen sosiaalipalveluala on edelleen ilman uutta työehtosopimusta. Tänään 31.5. ovat alkaneet lakot yksityisissä päiväkodeissa ja lastensuojelulaitoksissa. Huomenna 1.6. alkaa lakko palveluasumisen kohteissa. Lakot rajautuvat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille. Alalla on myös voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto 14.6. klo 15 asti.
Valokuitunen Oy

KKV julkaisi suosituksen valokuitualalle: "Hyvä alku, lisää kaivataan. Nyt on LVM:n ja Traficomin vuoro"31.5.2023 06:59:00 EEST | Valokuitunen Oy

Valokuitutoimialan yritykset ovat saaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) suosituksen markkinoilla toimimiseen kuluttajasuojan näkökulmasta. Alalta on puuttunut kokonaan toimialaa koskeva ohjeistus. Tällaisen perään Valokuitunen Oy on kysellyt monta kertaa. Yhtiö on nyt aidosti ilahtunut siitä, että KKV puuttuu toimialan käytänteisiin, mutta yksinään pelkkä ohjeistus on riittämätön. Traficomin ja Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi myös lisätä toimialaa koskevaa ohjausta ja valvontaa.
Seta Ry

Hengellisen sateenkaari-ihmisen ja hänen läheistensä voi olla vaikeaa saada tarvitsemaansa tukea31.5.2023 06:03:00 EEST | Seta Ry

Hengellisissä yhteisöissä elävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset saattavat kokea ristiriitaa uskonkäsityksensä ja sateenkaari-identiteettinsä välillä, mutta jäävät usein yksin tilanteensa kanssa. Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hanke on avannut vertaistukipalvelun heitä tukeakseen. Kahdenkeskisessä keskustelussa vertaistukihenkilön kanssa voi puhua sateenkaari-identiteettiin ja hengellisyyteen liittyvistä asioista etäyhteyden kautta.

Viidelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle Suomen Akatemian rahoitus30.5.2023 16:30:41 EEST | Jyväskylän yliopisto

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt akatemiatutkijan rahoituksen viidelle Jyväskylän yliopiston tutkijalle. Rahoituksen tarkoituksena on edistää suomalaisen tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta, sekä parantaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Rahoituskausi on 01.09.2023 - 31.08.2027. Kaikkiaan BTY-toimikunta osoitti yhteensä lähes 41 miljoonaa euroa 73 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan 91 osahanketta. Noin 18,5 prosenttia hakemuksista sai rahoituksen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>