• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Pankki

Penningpolitiken stramas åt för att stabilisera inflationen kring sitt mål – hantering av energikrisen spelar en nyckelroll29.9.2022 11:00:00 EEST | Suomen Pankki

Hösten 2021 var ekonomin i euroområdet på väg att återhämta sig och också coronapandemin höll på att ge vika. Rysslands grymma anfall mot Ukraina i februari 2022 framtvingade omprioriteringar inom den internationella politiken. De ekonomiska utsikterna överskuggas av kriget och den energikris som har följt i dess spår. ”Energikrisen och fluktuationerna i ekonomin påverkar nu allas vår vardag. Ryssland använder gasvapnet som redskap för energikriget. Europeiska unionen måste på nytt få ordning på sina led för att lösa energikrisen”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Energikrisens negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten ligger ännu huvudsakligen framför oss. Ekonomin i euroområdet får inte stöd av världshandeln. Den ekonomiska tillväxten har bromsat in i USA och Kina, vilket försvagar exportutsikterna för euroområdet. Möjligheterna för en recession i euroområdet har ökat. Inflationstrycket har ökat under sommaren 2022 i takt med att energikrisen i Europa har förvär
Suomen Pankki

Monetary policy tightening to bring inflation down to target – Managing energy crisis takes key role29.9.2022 11:00:00 EEST | Suomen Pankki

In autumn 2021 the euro area economy was picking up as the COVID-19 pandemic began to ease. Russia’s brutal attack on Ukraine in February 2022 necessitated a reordering of priorities in international politics. The Ukraine war and the energy crisis arising from it have darkened the economic outlook. “The energy crisis and swings in the economy are now affecting everyday life for all of us. Gas supplies have clearly been weaponised by Russia in an energy war. So the European Union must bring order to its ranks once again and resolve this energy crisis,” says Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. The adverse growth impact of the energy crisis is largely still to come.The euro area economy will be unable to rely on world trade to bolster it. Economic growth has slowed in both the United States and China, and this adversely affects the export outlook for the euro area. The prospect of a recession in the euro area has grown more likely. Inflationary pressures gathered momentum over the
Suomen Pankki

Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseensa – energiakriisin hallinta avainasemassa29.9.2022 11:00:00 EEST | Suomen Pankki

Syksyllä 2021 euroalueen talous oli elpymässä ja koronapandemiakin oli talttumaan päin. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 pakotti kansainvälisen politiikan prioriteetit uuteen järjestykseen. Sota ja sen seurauksena syntynyt energiakriisi synkentävät talouden näkymiä. ”Energiakriisi ja talouden heilahtelut vaikuttavat nyt kaikkien arkeen. Venäjä käyttää kaasuasetta energiasodan välineenä. Euroopan unionin on saatava uudelleen rivinsä järjestykseen energiakriisin ratkomiseksi”, sanooSuomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Energiakriisin kasvua heikentävät vaikutukset ovat vielä pääosin edessäpäin. Maailmankaupasta ei tule tukea euroalueen taloudelle. Talouskasvu on hidastunut Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mikä heikentää euroalueen vientinäkymiä. Taantuman mahdollisuus euroalueella on kasvanut. Inflaatiopaineet ovat kesän 2022 aikana voimistuneet, kun energiakriisi on pahentunut Euroopassa. Etenkin maakaasusta ja sähköstä on tullut kallista ja energiasta on pulaa. Inflaatio oli
Hankook Tire Europe GmbH

Hankook iON Winter: uudet talvirenkaat sähköautoihin29.9.2022 11:00:00 EEST | Hankook Tire Europe GmbH

Neu-Isenburg, Saksa, 29. syyskuuta 2022 – Hankook iON evo -kesärenkaan jälkeen uusi Hankook iON Winter on uuden maailmanlaajuisen ”iON”-rengasperheen toinen jäsen, joka on suunniteltu erityisesti sähköajoneuvoihin. Premium-renkaiden valmistaja pyrkii näin edistämään sähköistä liikkuvuutta myös kylmänä vuodenaikana. Uuden renkaan ominaisuuksia ovat alennettu vierintävastus ja alhainen vierintämelu. Perinteisiin renkaisiin verrattuna tämä tarkoittaa pidempää toimintamatkaa akun latausta kohden ja nautinnollisempaa ajokokemusta. Lisäksi uudet Hankook iON -tuotteet on erityisesti suunniteltu kestämään voimakkaiden sähköajoneuvojen välitöntä suurta vääntömomenttia. Erityinen haaste: talvirenkaat sähköautoille Hankook iON Winterissä on erikoisvalmisteinen kulutuspinnan seos, joka varmistaa pienimmän mahdollisen vierintävastuksen heikentämättä kuitenkaan suorituskykyä märillä ja lumisilla teillä. Luonnonöljyt takaavat tarvittavan pidon myös matalissa lämpötiloissa. Poikkeuksellinen joustavuus
Lastensuojelun Keskusliitto

Osallisuusviikko käynnistyy: kuuluuko jokaisen ääni?29.9.2022 09:11:22 EEST | Lastensuojelun Keskusliitto

Toimittaja, päätoimittaja, kustantaja – miten sinun tiedotusvälineessäsi toteutuu eri ihmisryhmien osallisuus? Nostatteko aktiivisesti esille esimerkiksi vammaisten, työttömien, etnisten tai kulttuuristen vähemmistöjen, vanhusten tai pienten lasten ääntä toiminnassanne? Osallisuusviikko 3.-7.10.2022 kutsuu jokaista pohtimaan sitä, miten osallisuus toteutuu oman toiminnan piirissä ja miten itse kukin voi edistää osallisuuden toteutumista tasapuolisesti yhteiskunnassa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>