• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Finanssivalvonta

Financial sector capital position as at 30 September 2022: Gloomier outlook for operating environment highlights importance of solvency, risk management and internal control8.12.2022 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

The outlook for the Finnish financial sector's operating environment has become increasingly gloomy during the autumn. Weakening economic growth, high inflation and energy prices as well as rising interest rates are straining the ability of households to service their debts and consume, and are eroding business profitability. This increases the risk of significant investment losses and loan losses and also weakens the profitability outlook for the Finnish financial sector. In an environment of elevated risks, the strong risk-bearing capacity and preparedness of supervised entities is increasingly important.
Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.09.2022: De allt dystrare omvärldsutsikterna framhäver betydelsen av soliditet, riskhantering och internkontroll8.12.2022 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

Omvärldsutsikterna för den finansiella sektorn i Finland har blivit allt dystrare under höstens lopp. Svagare ekonomisk tillväxt, hög inflation och höga energipriser samt stigande räntor tynger hushållens skuldbetalnings- och konstumtionsförmåga och drar ner på företagens lönsamhet. Detta ökar risken för betydande investerings- och kreditförluster och försvagar lönsamhetsutsikterna också inom den finansiella sektorn i Finland. I en omvärld med ökade risker framhävs betydelsen av aktörernas starka riskhanteringsförmåga och beredskap.
Finanssivalvonta

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2022: Toimintaympäristön synkentyneet näkymät korostavat vakavaraisuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan merkitystä8.12.2022 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

Finanssisektorin toimintaympäristön näkymät ovat syksyn aikana muuttuneet Suomessa entistä synkemmiksi. Heikkenevä talouskasvu, korkea inflaatio ja energian hinnat sekä nousevat korot rasittavat kotitalouksien velanhoito- ja kulutuskykyä ja heikentävät yritysten kannattavuutta. Tämä lisää merkittävien sijoitus- ja luottotappioiden riskiä ja heikentää kannattavuusnäkymiä myös Suomen finanssisektorilla. Kohonneiden riskien ympäristössä toimijoiden vahvan riskinkantokyvyn ja varautumisen merkitys korostuu.
Tampereen yliopisto

Silmänpohjan ikärappeuman aiheuttama näkövammaisuus kääntynyt laskuun 2010-luvulla8.12.2022 10:54:03 EET | Tampereen yliopisto

Silmänpohjan ikärappeuma on merkittävin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus kehittyneissä maissa ja siitä aiheutunut näkövammaisuus on Suomessa väestön vanhetessa yleistynyt viimeisten 40 vuoden aikana. 2000-luvulla parantuneen diagnostiikan ja kehitettyjen uusien hoitomuotojen myötä ikärappeuman aiheuttama näkövammaisuus on kuitenkin kääntynyt laskuun.
Nordic Ren-Gas Oy

Allianz sijoittaa suomalaiseen vihreän vedyn ja power-to-gas- hankkeiden kehittäjään Ren-Gasiin8.12.2022 10:38:00 EET | Nordic Ren-Gas Oy

Yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöistä ja Euroopan suurin infrastruktuurisijoittaja Allianz sijoittaa 25 miljoonaa euroa suomalaiseen vihreän vedyn ja power-to-gas hankkeiden kehittäjään Nordic Ren-Gas Oy:hyn (Ren-Gas). Allianz tulee Ren-Gasin vähemmistöomistajaksi ja saa samalla oikeuden investoida Ren-Gasin power-to-gas- hankkeisiin Suomessa. Ren-Gasin tavoitteena on kehittää ja rakentaa portfolio uusiutuvan energian power-to-gas- hankkeita, jotka tuottavat 2.5 TWh (250 miljoonaa diesel litraa ekv.) uusiutuvaa kaasupolttoainetta, ja mahdollistavat yli miljoonan tonnin CO2 päästövähenemät vuosittain.
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kevään 2023 haku korkeakouluihin: TAMKissa on haettavana melkein 2500 aloituspaikkaa kahdeksalla koulutusalalla8.12.2022 10:25:24 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu

Olisiko uusi vuosi 2023 uuden oppimisen alku? Vuodenvaihteessa ja ensi keväänä avautuu haku Tampereen ammattikorkeakouluun. Hakukohteisiin ja opintosisältöihin voi tutustua jo nyt verkossa ja arvioida, millainen koulutus sopii omaan suunnitelmaan. Koulutustarjonta kattaa kaikki keskeiset toimialat, joissa TAMK on vakiinnuttanut asemansa luotettavana työelämäkouluttajana ja osaamisen kehittäjänä. Opinnot alkavat ensi syksynä.
Nordic Business Forum Oy

Nordic Business Forum järjestää neljännen vuosittaisen puhujakilpailun - voittajalle 50 000 euroa8.12.2022 10:12:39 EET | Nordic Business Forum Oy

Business Forum Groupiin kuuluva Nordic Business Forum järjestää yhteistyössä sisaryhtiöidensä Oslo Business Forumin sekä DenkProductiesin kanssa Speaker Contest 2023 - puhujakilpailun. Kilpailun voittaja saa mahdollisuuden puhua kaikissa kolmessa Business Forum Groupin vuoden 2023 tapahtumassa Oslossa, Helsingissä ja Amsterdamissa. Lisäksi voittajalle maksetaan 50 000 euron puhujapalkkio.
Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy

Kaija Saariahon juhlavuosi huipentuu Suomen Säveltäjät Ry:n kunniajäsenyyteen ja La Passion de Simonen esityksiin Musiikkitalossa8.12.2022 09:55:42 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy

Suomen Säveltäjät Ry on kutsunut Kaija Saariahon kunniajäsenekseen Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2022. Saariaho on ensimmäinen kunniajäseneksi kutsuttu naissäveltäjä yhdistyksen historiassa. Tänä vuonna 70-vuotissyntymäpäiviään viettävän Saariahon juhlavuosi saa vielä elävän musiikillisen kruunun ennen uutta vuotta, kun Musiikkitalossa nähdään 29.-30.12. näyttämöllisen La Passion de Simone -oratorion kaksi esitystä. Teos on Saariaholle yksi hänen henkilökohtaisesti tärkeimmistä sävellyksistään.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>