• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Aito Talotekniikka Oy

Sähkösaneerausyritys Aito Talotekniikka löytää vuosittain satoja hiiriä vanhojen omakotitalojen sähkötauluista28.2.2024 13:03:14 EET | Aito Talotekniikka Oy

Suomessa sähköjen peruskorjaus on lähivuosina tarpeellinen arviolta yli 500 000 omakotitaloon tai vapaa-ajan asuntoon. Vanhoissa taloissa sähköremontti jää kuitenkin usein katto-, viemäri- tai ikkunaremontin jalkoihin. Aito Talotekniikan liki 300 omakotitaloa sisältävän selvityksen mukaan vanhojen talojen sähköjärjestelmissä on keskimäärin 4 sähköiskun ja tulipalovaaran paikkaa, jotka ovat omakotitaloasujille usein näkymättömiä.
FCG Finnish Consulting Group

Suurille kaupunkiseuduille tarvitaan jopa yli puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä – heikoimmissa kunnissa jopa viidesosaa asunnoista uhkaa autioituminen28.2.2024 13:00:00 EET | FCG Finnish Consulting Group

Väestörakenteen ennakoidut muutokset ja yksinasumisen lisääntyminen lisäävät huomattavasti asuntojen tarvetta suurilla kaupunkiseuduilla vuoteen 2040 mennessä. Suurimmassa osassa Suomen kuntia uusia asuntoja tarvitaan lähinnä korvaamaan purettavia asuntoja. Samoilla alueilla sivistyskiinteistöjä on jäämässä tyhjilleen. Hoivakiinteistöjä tarvitaan kaikkialla lisää.
Finanssiala ry

Liikennevakuutuslain muutos toisi vuokrattavat sähköpotkulaudat vakuutusturvan piiriin – taustalla EU-direktiivi28.2.2024 12:57:12 EET | Finanssiala ry

Hallitus esittää muutoksia lakisääteisen liikennevakuutuksen soveltamisalaan. Lakimuutoksen myötä yksityiskäytössä olevat sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos välineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa. Vakuutusvelvollisuus koskisi myös vuokrattavia sähköpotkulautoja painosta riippumatta. Taustalla on EU-direktiivi, jonka mukaan liikennevakuutus on oltava ajoneuvoilla, jotka painavat yli 25 kiloa tai kulkevat yli 25 kilometriä tunnissa.
Akava ry

Akava: Osaajien maahanmuuton lasku voi uhata kasvun edellytyksiä28.2.2024 12:00:23 EET | Akava ry

Erityisasiantuntijoille myönnettiin vuonna 2023 lähes puolet vähemmän oleskelulupia kuin vuonna 2022, osoittaa tuore Akava Works -maahanmuuttokatsaus. Se merkitsee, että hallituksen tavoite kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi on loittonemassa. Akava painottaa, että maahantuloprosessia pitää nopeuttaa edelleen, panostaa kotoutumiseen ja tehdä tehokasta syrjinnän ja rasismin vastaista työtä, jotta Suomi on kansainvälisille osaajille kiinnostava maa tulevaisuudessa.
Suomen Pankki

Drawdowns of student loans decreased in January year on year28.2.2024 10:00:00 EET | Suomen Pankki

In January 2024,1 drawdowns of student loans totalled EUR 279 million, representing a decline of 17% on the corresponding period last year. This was the lowest level of new student loan drawdowns in January since 2018. The average interest rate on student loans drawn down in January 2024 was 4.46%, which was 2.22 percentage points higher than in January last year. This is the highest average interest rate on new student loan drawdowns since November 2008. Euribor-linked loans accounted for 86% of all student loan drawdowns, and the average interest rate on these loans was 4.52%. Banks’ own reference rates have become more popular in new student loan drawdowns. In January 2024, 14% of new student loan drawdowns were linked to prime rates, or banks’ own reference rates, as opposed to 5% in January 2022. The average interest rate on new drawdowns linked to banks’ own reference rates (4.04%) was slightly lower than that on Euribor-linked ones. The rapid growth of the student loan stock has
Suomen Pankki

I januari utbetalades mindre studielån än för ett år sedan28.2.2024 10:00:00 EET | Suomen Pankki

I januari 20241 utbetalades studielån för 279 miljoner euro, vilket är 17 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av studielån i januari har senast varit mindre än så 2018. Genomsnittsräntan på utbetalda studielån var 4,46 %, vilket var 2,22 procentenheter högre än i januari 2023. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av studielån har senast varit högre i november 2008. De Euriborbundna lånens andel var 86 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 4,52 %. Användningen av bankernas egna referensräntor vid nya utbetalningar av studielån har blivit allmännare. I januari 2024 var 14 % av de nya utbetalningarna av studielån bundna till primräntor, dvs. bankernas egna referensräntor, då deras andel ännu i januari 2022 var 5 %. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar som bundits till bankernas egna referensräntor var något lägre än på utbetalningar av studielån som bundits till Euribor (4,04 %). Den kraftiga ökningen av det utestående beloppe
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye