• STT Info
  • Business Wire
Demariopiskelijat

SONK-taustainen Yannick Lahti on valittu SDP:n eurovaaliehdokkaaksi19.1.2019 17:07 | Demariopiskelijat

Yannick Lahti valittiin viime torstaina SDP:n eurovaaliehdokkaaksi. Tällä hetkellä hän tekee Bolognassa väitöskirjaansa eurooppalaisesta populistisesta poliittisesta retoriikasta. Hän on valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan puheviestintä. Yannick on toiminut viime vuosina osaston puheenjohtajana sekä ollut vaikuttamassa muun muassa YESin kongressissa. "Minulle eurooppalaisuus ja kansainvälisyys ovat aina olleet tärkeitä asioita. Sosialidemokraattisten ja eurooppalaisten arvojen nostaminen vuonna 2019 on äärimmäisen tärkeää kun Euroopan unioni etsii suuntaansa. Lähdin eurovaaleihin koska haluan rakentaa huomisen Eurooppaa. Haluan esittää sosialidemokraattisten arvojen mukaisia vaihtoehtoja helpoille populistisille heitoille. Eurooppalaisuus on itselleni arvo jo sinänsä, voin olla paitsi flaamilainen, myös keskisuomalainen. Tämä on sitä, mistä eurooppalaisuus parhaimmillaan on", Lahti kertoo. Yannickia kiehtoi demariopiskelijoissa erityisesti kansainvälisyys ja eu
Keskuskauppakamari

Kauppakamarilta selviytymisvinkkejä suomalaisyrityksille Brexitin jälkeen19.1.2019 07:00 | Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari on koonnut yrityksille seitsemän kohdan Brexit-selviytymisvinkit Britannian mahdollisen EU-eron johdosta. Yrityksille pelkistetään, mitä Britannian ero 29.3.2019 ilman mitään erosopimuksia eli kova Brexit käytännössä tarkoittaisi ja miten se vaikuttaisi yrityksiin sekä brittikauppaan. Samalla annetaan tietoa keskeisistä, ajan tasalla olevista Brexit-neuvontapalveluista ja tietolähteistä.
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys

Vuoden 2018 tekijänoikeusteko -tunnustus myönnettiin Cuporelle ja tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimenetelmien kehittäjille18.1.2019 18:00 | Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry:n hallitus on myöntänyt vuoden 2018 tekijänoikeusteko -tunnustuksen monivuotisesta uraauurtavasta työstä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimenetelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tunnustus myönnettiin vuonna 2002 perustetulle Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiölle Cuporelle ja hankkeen kehittäjille ja toteuttajille Tiina Kautiolle, Nathalie Lefeverille ja Jukka Kortelaiselle. Vuosi 2018 oli tämän suurhankkeen avainvuosi: siirryttiin metodologian operatiiviseen käyttöön.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Finland to host a mediation breakfast during the Foreign Affairs Council18.1.2019 17:35 | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

The EU Foreign Affairs Council (FAC) will meet in Brussels on 21 January. Finland's representative at the meeting will be Minister for Foreign Affairs Timo Soini. On the morning of the day of the meeting, Finland will host an unofficial ministerial mediation breakfast, which will be attended by EU High Representative Federica Mogherini and representatives of African youth
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Privat daghem med verksamhet i en gammal industrifastighet stängs18.1.2019 17:27 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Den privata serviceproducenten Oy Ankkalampi Ab:s daghem Vattuniemi Ankkalampi-Duckies 2 (Hallonnäsgatan 17) har bedrivit verksamhet från och med augusti 2018. Vid ibruktagande av daghemslokaler krävs att man har beviljats ett bygglov innan man inleder verksamheten. I samband med att bygglovet handläggs säkerställs att lokalerna är hälsosamma och trygga. Dessutom ska de byggåtgärder som krävs i bygglovet och byggnadstillsynens slutsyn vara gjorda. Oy Ankkalampi Ab har efter att verksamheten inletts ansökt om tillfällig ändring av användningssyfte från gammal industrifastighet till daghem. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion förvägrade enhälligt Oy Ankkalampi Ab ett tillfälligt bygglov på sitt möte 18.1.2019. Daghemmets brandsäkerhetslösningar uppfyller inte gällande krav och brandsäkerhetsutredningen är delvis ogjord. I de planer som sökanden har lagt fram finns trots begäran om kompletteringar inte behöriga evakueringsväg- och avskiljningsarrangemang beskrivna. Ogjord är o
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vanhassa teollisuuskiinteistössä toimiva yksityinen päiväkoti suljetaan18.1.2019 17:19 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksityisen palveluntuottajan Oy Ankkalampi Ab:n päiväkoti Vattuniemi Ankkalampi-Duckies 2 (Vattuniemenkatu 17) on toiminut elokuusta 2018 alkaen. Päiväkotitilojen käyttöönotto edellyttää ennen toiminnan aloittamista rakennusluvan, jonka käsittelyn yhteydessä tilojen terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan. Lisäksi luvan mukaiset rakennustoimenpiteet ja rakennusvalvonnan loppukatselmus tulee olla tehtyinä. Oy Ankkalampi Ab on hakenut tilapäistä käyttötarkoituksen muutosta vanhasta teollisuuskiinteistöstä päiväkodiksi toiminnan aloittamisen jälkeen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto epäsi kokouksessaan 18.1.2019 tilapäisen rakennusluvan yksimielisesti. Päiväkodin paloturvallisuusratkaisut eivät täytä vaatimuksia, ja paloturvallisuusselvitys on keskeneräinen. Hakijan esittämissä suunnitelmissa ei täydennyspyynnöistä huolimatta ole osoitettu asianmukaisia poistumistie- ja osastointijärjestelyjä, ja aikaisemmin teollisuuskäytössä olleesta kiinteistöstä vaadittava hait
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>