• STT Info
  • Business Wire
Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Mepit äänestivät kellojen siirtelyn lopettamisesta vuodesta 2021 alkaen26.3.2019 15:58:35 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

2021 olisi viimeinen vuosi, kun kelloja siirretään EU:ssa Jäsenmaat päättävät oman aikavyöhykkeensä EU-jäsenmaat, jotka haluavat pitää kesäajan, siirtäisivät kelloja viimeisen kerran maaliskuussa 2021. Maat, jotka haluavat pitää talviajan, siirtäisivät kelloja viimeisen kerran lokakuussa 2021. Näin todetaan lainsäädäntömietinnössä, jonka mepit hyväksyivät äänin 410 puolesta, 192 vastaan, 51 poissa. Mepit tukivat komission ehdotusta kellojen siirtelyn lopettamisesta, mutta uudistuksen voimaanastumista lykättiin vuodesta 2019 vuoteen 2021. Sisämarkkinoiden suojaaminen Mepit haluavat EU-jäsenmaiden ja komission koordinoivan kellojen siirtelyn lopettamisen, jotta sisämarkkinoiden toiminnalle ei koituisi haittaa. Jos komissio havaitsee, että jäsenmaiden ehdottamat aikajärjestelyt voisivat merkittävästi ja pysyvästi haitata sisämarkkinoiden toimintaa, voi komissio esityksellään viivästyttää direktiivin voimaanastumista enintään 12 kuukaudella. Seuraavaksi Hyväksytty teksti on parlamentin neu
Messukeskus

ChemBio Finland 2019 etsii ratkaisuja kemian ja bioteknologian keinoin26.3.2019 15:55:08 EET | Messukeskus

ChemBio Finland 2019 -tapahtuman näyttelyyn osallistuu reilusti enemmän yrityksiä kuin kaksi vuotta sitten. Mukana on 144 yritystä, mikä on 30 % enemmän kuin viime kerralla. Näyttelyä ympäröi vahva ohjelma, joka tarjoaa ratkaisuja maailman erilaisiin ongelmiin. Avajaispäivän kruunaa kemian nobelistien puheenvuorot. Kemian ja bioalan ChemBio Finland 2019 -ammattitapahtuma järjestetään keskiviikosta torstaihin 27. – 28.3.2019 Messukeskuksessa Helsingissä.
HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n hallituksen päätöksiä 26.3.201926.3.2019 15:53:27 EET | HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma Hallitus päätti hyväksyä MAL 2019 -suunnitelman liikennesisältöjen osalta ja lähettää MAL 2019 –suunnitelman liikenneosion hyväksymiskäsittelyyn KUUMA-johtokunnan kautta niihin kuntiin, jotka eivät ole HSL:n jäseniä. Hallitus päätti myös, että liikenteen hinnoittelun osalta selvitykset optimaalisista malleista, vaikutusarvioinnit ja vaadittava lainsäädäntö laaditaan ensin ja päätökset seudulla tehdään näiden jälkeen. Lisäksi hallitus teki muutamia täsmennyksiä suunnitelmaraporttiin. Toimitusjohtajan valtuutettiin neuvottelemaan MAL-sopimuksesta liikenteen osalta yhteistyössä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan kanssa. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi MAL 2019 vaikutusten arviointiselostuksen ja lähettää sen MAL 2019 -suunnitelman liitteenä tiedoksi KUUMA-johtokunnalle. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki pöytäkirjaan: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019581-2 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymi

Juhana Moisander’s Ethology of a Man is a videoinstallation about power and human group behaviour26.3.2019 14:55:37 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Ethology of a Man (2019) examines models of human group behaviour that repeat themselves from one historical era to another. The video installation was created in cooperation with a contact improvisation group and features a strong soundscape. The new work was selected on the basis of an open call held in spring 2018. It received a coproduction funding of 40 000 euros from The Promotion Centre for Audiovisual Culture (AVEK) and EMMA – Espoo Museum of Modern Art.

Juhana Moisanders Ethology of a Man är en videoinstallation som behandlar makt och människans gruppbeteende26.3.2019 14:55:00 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Ethology of a Man (2019) behandlar modeller för människans gruppbeteende – modeller som upprepar sig från den ena historiska epoken till den andra. Videoinstallationen består av scener som genomförts i samarbete med en kontaktimprovisationsgrupp samt en stark ljudvärld. Ethology of a Man har producerats med samproduktionsstöd från AVEK och EMMA. Verket valdes via en öppen utlysning våren 2018.

Juhana Moisanderin Ethology of a Man on videoteos vallasta ja ihmisen ryhmäkäyttäytymisestä26.3.2019 14:55:00 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Ethology of a Man (2019) käsittelee ihmisen ryhmäkäyttäytymisen malleja, jotka toistavat itseään historiallisesta aikakaudesta toiseen. Videoinstallaatio koostuu kontakti-improvisaatioryhmän kanssa toteutetuista kohtauksista ja vahvasta äänimaailmasta. Teos valittiin kesäkuussa 2018 avoimen haun perusteella AVEKin ja EMMAn 40 000 euron yhteistuotantotuen saajaksi ja on nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä.
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Puurakentamisen edistäminen ja omaisuuden suojan vahvistaminen metsänomistajille tärkeimpiä26.3.2019 14:45:25 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Oman metsätaloutensa harjoittamisen kannalta puurakentaminen ja puun käytön edistäminen sekä omaisuuden suojan vahvistaminen ovat metsänomistajille tärkeimpiä vaalitavoitteita. Tämän kertoo metsänomistajien keskuudessa tehty Metsätutka-kysely. Selvästi yli puolet metsänomistajista pitää myös metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista tärkeänä.
Messukeskus

Kevätmessuilta ajankohtaista tietoa asunnon ja mökin remontointiin ja rakentamiseen26.3.2019 14:32:39 EET | Messukeskus

Suomi rakentaa -markkinakatsauksen (2/2019) mukaan loma-asuntojen rakennusvauhti on noin 3 000 asuntoa vuodessa. Piharakennuksia tehdään vuosittain noin 80 000, joista valtaosa on valmiita tontille tullessaan. Kevätmessujen tuhansien neliöiden suuruinen piha- ja ulkorakennuksista koostuva kylä esittelee uusimmat piharakennusvaihtoehdot valmiiksi koottuina. Myös hirsitalo- ja talopakettivaihtoehtoihin voi tutustua paikan päällä. Kevätmessut 4.–7.4.2019 Messukeskuksessa Helsingissä.
Sinebrychoffin Taidemuseo

Taivaalliset värit - Sinistä ja kultaa -näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 28.3.-25.8.201926.3.2019 14:00:00 EET | Sinebrychoffin Taidemuseo

TIEDOTE 26.3.2019, klo 14.00. Sinebrychoffin taidemuseon Taivaalliset värit - Sinistä ja kultaa -näyttely kertoo kullan ja sinisen värin kiehtovan tarinan maalausten, veistosten ja esineiden kautta aina keskiajalta nykyaikaan saakka. Kullan takia on ryövätty, sodittu, valloitettu ja rakastettu. Se on vedonnut kaikkiin kansoihin kaikkina historian aikoina. Väreinä kulta ja sininen ovat loistokkuutensa myötä saaneet lukemattomia symbolisia merkityksiä. Kulta viittaa aurinkoon, Jumalaan, valtaan ja rikkauteen - keskiajan taiteessa kulta symboloi taivasten valtakuntaa. Sinistä taas pidetään kunnian ja arvokkuuden värinä, vallan vertauskuvana.
HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seutu löysi keinot liikenteen päästöjen puolittamiseen – HSL:n hallitus hyväksyi maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman26.3.2019 12:53:10 EET | HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seutu puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Ihmisten ja tavaroiden liikkumista helpotetaan neljän miljardin liikenneinvestoinneilla. Tiemaksuille etsitään Helsingin seudulle sopiva malli. Uusia asuntoja rakennetaan 16 500 vuosittain. Nämä tavoitteet ja konkreettiset keinot niiden saavuttamiseen sisältyvät Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 –suunnitelmaan. Sen pohjalta neuvotellaan MAL-sopimus valtion ja seudun kuntien kesken.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>