• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Digi- ja väestötietovirasto

Not all users have received email notifications for new Suomi.fi Messages17.1.2020 17:30:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Due to a technical fault affecting Suomi.fi Messages, not all users have received email notifications of new messages arriving in the service. The fault affected around 150,000 messages. For these messages, no separate email notification was sent to the user. The problem is now fixed, and the Digital and Population Data Services Agency is taking action to prevent this problem from happening again.
Digi- ja väestötietovirasto

Alla användare av Suomi.fi-meddelanden har inte fått e-postnotifikationer17.1.2020 17:30:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

På grund av en störning i tjänsten Suomi.fi-meddelanden har en del av användarna blivit utan e-postnotifikationer om mottagna meddelanden. Ungefär 150 000 meddelanden gick ut utan att mottagarna fick e-postnotifikationer om dem. Störningen är nu över, ochMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inlett åtgärder för att förhindra att felet upprepas.
SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitus panostaa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseen17.1.2020 16:52:03 EET | SDP EDUSKUNTA

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa Sosiaali- ja terveysministeriön jakaa yhteensä 190 miljoonaa euroa valtionavustuksia sote-palveluiden kehittämiseen. Avustusta myönnetään terveydenhuollon järjestämistehtävien ja palveluiden sisällölliseen kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen ja saatavuuden parantamiseen. Vuonna 2020 alueille jaetaan 70 miljoonaa euroa valtionavustusta. Tänä vuonna painotus kohdistuu perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, mielenterveyspalveluiden ja kuntoutus palveluiden saatavuuden parantamiseen. Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituksen toimenpiteisiin peruspalveluiden saatavuuden vahvistamisessa. - Olen tyytyväinen, että hallitus panostaa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseen. Suomessa palvelujen alueelliset erot ovat kasvaneet aivan liian suuriksi. Ongelmia ei ole pelkästään palveluiden saatavuudessa vaan myös hoitoon pääsyssä. Useasti ihmiset voivat joutua matkustamaan hyvinkin pitkiä matkoja tarvittavaa
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Minister for Foreign Affairs Haavisto to attend the Holocaust Ministerial Conference and Foreign Affairs Council in Brussels17.1.2020 16:12:54 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Foreign Minister Haavisto will represent Finland at the Ministerial Conference of the International Holocaust Remembrance Alliance in Brussels on 19 January. On the following day, 20 January, the Minister will attend the EU Foreign Affairs Council. The Foreign Affairs Council will focus on the Sahel and climate diplomacy.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Haavisto deltar i ministermöte om förintelsen och utrikesrådets möte i Bryssel17.1.2020 16:11:28 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesminister Haavisto åker till Bryssel för att den 19 januari företräda Finland vid ett ministermöte ordnat av organisationen International Holocaust Remembrance Alliance, som arbetar för att vårda minnet av förintelsen. Följande dag deltar han i EU:s utrikesråd. Frågor som kommer att behandlas i utrikesrådet är läget i Sahel och klimatdiplomati.
Demariopiskelijat

Opiskeluaikojen lyhentäminen ei onnistu opiskelijoita painostamalla17.1.2020 13:59:54 EET | Demariopiskelijat

Helsingin Sanomien eilisessä (16.1.2020) uutisessa kerrottiin hallituksen mahdollisten työllistämistoimien listalla olevan myös opiskeluaikojen lyhentäminen, mikä voi sinänsä olla tavoiteltavaa, mutta sen kannatettavuus riippuu paljon käytettävistä keinoista. Jos suunnitelmissa on opintotuen vaatimusten kiristäminen entisestään esimerkiksi vähentämällä opintotukikuukausia tai kiristämällä entisestään opintopistevaatimuksia, tulee vaikutus olemaan pahimmillaan jopa päinvastainen. Tällaiset toimet vain lisäävät opiskelijoilla jo nyt olevia paineita valmistua ja suoriutua, mikä lisää mielenterveydellisiä ongelmia ja rasitusta. Opintotuen vaatimusten tiukentaminen lisää myös painetta hankkia tuloja työskentelemällä opintojen ohelle, mikä entisestään pitkittää opintoja. Tällä hetkellä opiskeluaikoja pitkittävät eniten työnteko opintojen ohella sekä mielenterveydelliset ongelmat kuten masennus. Tämän takia opiskeluaikojen lyhentämiseen parhaat toimenpiteet olisivat opintorahan merkittävä tas
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>