• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Kansallinen kokoomus

HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen valtiosihteeriksi8.12.2023 13:18:20 EET | Kansallinen kokoomus

Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut hallintotieteen maisteri Mika Nykäsen, 57, valtiosihteeriksi. Nykänen siirtyy valtiosihteeriksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) toimitusjohtajan tehtävästä. Nykäsestä tulee ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen sekä työministeri Arto Satosen valtiosihteeri. Aikaisemmin Nykänen on toiminut muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajana, johtajana Teknologiateollisuudessa, toimitusjohtajana Metallinjalostajat ry:ssä ja Suomen Varustamoyhdistyksessä sekä Suomen Varustamot ry:n johdossa. Nykänen on myös toiminut kokoomuksessa useissa eri tehtävissä.
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio kutsuu mediainfoon ja salaattilounaalle keskiviikkona 13.12.2023 klo 11-13 Valtioneuvoston linnaan, Snellmaninkatu 1, neuvotteluhuone Konselji, kulku pääoven kautta Senaatintorin puolelta8.12.2023 13:03:38 EET | Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Valtioneuvosto päätti 23. marraskuuta pidetyssä istunnossaan jatkaa Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä. Komission työtä jatketaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti 31. joulukuuta 2025 asti. Komissio asetettiin valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta 2021. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. Valtioneuvoston kanslia nimesi komissiolle uuden seurantaryhmän 10.11. Seurantaryhmää johtaa pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoki. Komission työn jatkamista koskevat päätökset on valmisteltu yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa. Komissio käynnisti tärkeimmän työnsä, saamelaisten kuulemiset, kesäkuussa 2023. Vuoden loppuun mennessä se on kuullut noin 120 yksittäistä saamelaista, järjestänyt 10 keskustelutilaisuutta eri puolilla maata ja käynnistänyt erillisselvityksiä työlleen merkityksellisistä aiheista. Lisäksi komissio on kuullut noin 3
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad och Österbottens handelskammare reder ut möjligheten att sälja aktierna i VAMK till Vasa universitet8.12.2023 13:02:18 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad, Vasa universitet och Österbottens handelskammare reder ut möjligheten att utveckla högskolenätet i Vasa genom att förtäta ägarstrukturen runt Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (VAMK). Genom eventuella ändringar av ägarskapet eftersträvas en större, synligare och mera inflytelserik enhet med inflytande regionalt, nationellt och internationellt, vilken stärker högskoleundervisningen och FUI-verksamheten i regionen.
Osuuskauppa Arina

Antti Latolasta Arinan uusi hallintoneuvoston puheenjohtaja8.12.2023 13:02:07 EET | Osuuskauppa Arina

Osuuskauppa Arina on lähes 190 000 pohjoissuomalaisen henkilöjäsenen omistama osuuskunta. Asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajat sääntömääräisissä kokouksissa päätösvaltaa käyttäviin hallintoelimiin. Valitut edustajat toimivat lisäksi tärkeinä sanansaattajina asiakkaiden ja osuuskaupan välillä. Edustajisto valitsee keskuudestaan kokouskohtaisen puheenjohtajan ja hallintoneuvosto kalenterivuodeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolmivuotiskaudeksi jäsenet erovuoroisten tilalle.
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät VAMKin osakkeiden myymistä Vaasan yliopistolle8.12.2023 13:01:44 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät Vaasan korkeakouluverkoston kehittämistä tiivistämällä omistusrakennetta Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n (VAMK) ympärillä. Mahdollisilla omistajuusmuutoksilla tavoitellaan suurempaa, vaikuttavampaa ja näkyvämpää alueellista, kansallista ja kansainvälisesti vaikuttavaa yksikköä, joka vahvistaa korkeakouluopetusta ja TKI-toimintaa seudulla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>