• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Vaasan yliopisto

Professori Harri Jalonen palkittiin Vaasan yliopiston Vuoden tiedeviestijänä22.3.2023 17:25:51 EET | Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto on nimennyt sosiaali- ja hallintotieteiden professori Harri Jalosen Vuoden tiedeviestijäksi. Palkinto myönnettiin kiitoksena ansiokkaasta tieteen yleistajuistamisesta ja aktiivisesta osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän lisäksi yliopisto jakoi kolme kunniamainintaa onnistuneesta tiedeviestinnästä. Kunniamaininnan saivat professori Peter Gabrielsson sekä tutkijat Leena Kunttu ja Niranjan Sapkota. Palkinnot jaettiin Vaasan yliopiston Mission Possible -tiedepäivässä 22. maaliskuuta.

Tony Brander ajaa ravintoille parempaa huomista – etujärjestö jarruna22.3.2023 15:12:28 EET | Deluxe Food Oy

Tony Brander äänestettiin eduskuntaan nuorten varjovaaleissa, ravintoloiden etujärjestö MARA ei kuitenkaan koe ravintoloitsijaehdokkaiden olevan päteviä ajamaan ravintoloiden asioita. MARA jakaa vaalitukia muille ehdokkaille yli 130 000€ - jäsenravintoloidensa rahoja. Ravintola-ala on laitettu koville hallituksen toimesta viime vuosien kriisien aikana, nyt uudet haasteet repivät alaa. Ravintoloita tulee häviämään katukuvista entistä enemmän, mikäli muutoksia ei saavuteta nopealla aikataululla.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pyöräilyn pääväylä siirtyy Hakaniemessä kiertoreitille välillä Sörnäisten rantatie – Hakaniemenranta22.3.2023 14:48:40 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hakaniemen alueen uudistumisessa varaudutaan työalueiden laajenemiseen kevään 2023 aikana. 24.3.2023 alkaen Sörnäisten rantatien ja Hakaniemenrannan yhdistävä pyöräilyn väylä siirtyy Hakaniemenkadulta kiertoreitille. Myös jalankulun reitteihin tulee muutoksia. Järjestely on voimassa arviolta vuoden 2023 loppuun.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on päättynyt22.3.2023 14:35:25 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kaupungin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haettiin vilkkaasti kevään 2023 yhteishaussa. Erityisesti Matinkylän uusi lukio kiinnosti hakijoita tänä keväänä. Ammatillisessa koulutuksessa Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä Laboratorioalan perustutkinto kiinnostivat eniten yhteishaussa. Kotikunnan vastuuna on varmistaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle opiskelupaikka.
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Päästöttömät kuljetusketjut22.3.2023 14:19:20 EET | Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin Liikenne ja logistiikkavaliokunnan kokouksessa Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi EU:n raskaan kaluston raja-arvoasetuksista ja päästövähennystavoitteista uusille raskaan kaluston ajoneuvoille. PP Kuljetuslinja Oy:n Ari Torvinen avasi ajoneuvojen seurantajärjestelmän hyötyjä ja SSAB-Tibnorin Sami Nummela kuljetusketjun päästöttömyyttä.
Tesi

Tesi’s fiscal year 2022: The economic framework changed22.3.2023 14:00:00 EET | Tesi

In 2022, the venture capital and private equity industry experienced a decline in the valuations of startups and growth companies, complications in funds’ fundraising, and a slowdown in the IPO market. Despite the challenging year, international investors stayed in Finland, and preliminary estimates show Finnish startups and growth companies likely succeeded in raising record volumes of growth financing compared to previous years. Startups are now looking more at improving profitability, however, rather than being strongly focused on growth. Tesi’s investment volume totalled almost EUR 300 million.
Tesi

Tesin vuosi 2022: Talouden perusasetukset muuttuivat22.3.2023 14:00:00 EET | Tesi

Pääomasijoitusalalla vuosi 2022 näkyi startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen laskuna, pääomasijoitusrahastojen varainkeruun vaikeutumisena ja listautumismarkkinan hiljentymisenä. Haastavasta vuodesta huolimatta ulkomaiset sijoittajat pysyivät Suomessa, ja suomalaiset startup- ja kasvuyritykset onnistuivat keräämään kasvurahoitusta alustavien ennusteiden mukaan aikaisempien vuosien ennätystahdissa. Startup-yrityksissä katse on nyt voimakkaan kasvun tavoittelun sijaan kuitenkin entistä enemmän kannattavuudessa. Tesin sijoitusvolyymi oli lähes 300 miljoonaa euroa.
Museovirasto

Museovirastolta liki puoli miljoonaa euroa avustuksina museoille toiminnan kehittämiseen ja yhteisöllisyyttä vahvistaviin hankkeisiin22.3.2023 12:55:29 EET | Museovirasto

Museoviraston jakamaa museoiden innovatiivisten hankkeiden avustusta myönnettiin päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden hankkeille yhteensä 444 000 euroa. Avustuksen saaneissa 15 hankkeessa museot muun muassa tuottavat uusia toimintamalleja ja palvelukonsepteja, lisäävät osallisuutta sekä edistävät kestävän kehityksen teemoja.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laskutuspalvelun käyttäminen – olivatko työntekijät työsuhteessa vastaajayhtiöön22.3.2023 12:51:16 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi asbestipurkutyötä suorittavan yhtiön toimitusjohtajalle 40 päiväsakkoa. Yhtiölle esitetty yhteisösakkovaatimus hylättiin. Käräjäoikeus arvioi asbestipurkutyössä esiin tulleiden laiminlyöntien lisäksi sitä, tulkittiinko laskutuspalvelua käyttäneet asbestinpurkajat kevytyrittäjiksi vai työstä vastanneen yhtiön tai työn laskuttaneen yrityksen työntekijöiksi. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.3.2023.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Centret för stora rovdjur i Kuusamo ska ordna nödvändig tandvård för djuren senast 31.5.202322.3.2023 12:39:14 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I juli i fjol ålade Regionförvaltningsverket i Norra Finland centret för stora rovdjur i Kuusamo att rätta till de missförhållanden som observerats i skötseln av djuren senast 31.8.2022. Utifrån regionförvaltningsverkets begäran om utredning i november har centret för stora rovdjur inte inom utsatt tid, och inte heller därefter, ordnat en lämplig veterinärbesiktning av alla djur och inte skaffat vård för alla djur som behöver den.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kuusamon Suurpetokeskuksen on järjestettävä eläimille tarvittava hammashoito 31.5.2023 mennessä22.3.2023 12:35:30 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on viime vuoden heinäkuussa määrännyt Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan eläinten hoidossa havaitut epäkohdat 31.8.2022 mennessä. Aluehallintoviraston marraskuussa tekemän selvityspyynnön perustella suurpetokeskus ei ole määräaikaan mennessä, eikä sen jälkeenkään, aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti järjestänyt kaikille eläimille asianmukaista eläinlääkärin tekemää terveystarkastusta, eikä hankkinut hoitoa kaikille sitä tarvitseville eläimille.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>