• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Tampereen yliopisto

Väitös: Plasman suPAR on lupaava lisätyökalu haimasyövän havaitsemiseen4.10.2023 09:30:00 EEST | Tampereen yliopisto

Akuutin haimatulehduksen uusiutumisen ja kroonisen haimatulehduksen kehittymisen ennustaminen on tärkeää sekä potilaiden elämänlaadun että terveydenhuollon kustannusten optimoimiseksi. Samoin haimakasvaimen diagnostiikassa hyvän- ja pahanlaatuisen muutoksen toisistaan erottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Väitöskirjatutkimuksessaan LL Anu Aronen tutki suPAR-merkkiaineen käyttöä erilaisten haimasairauksien ennustetekijänä ja diagnostiikassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Suunnittelu käynnistyy kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen sillan kohdalla Haapajärvellä4.10.2023 09:27:49 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen ja suunnitelman vaatimat maastotyöt ja tutkimukset kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen sillan kohdalla Haapajärvellä. Uitonsalmen silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Suunnitteluun sisältyvät myös rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt siltapaikalla. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös kantatien 58 liikennejärjestelyjä sillan rakentamisen vaikutusalueella Karjalahdentien (maantie 7630) ja Rantakadun välillä. Suunnitelman tavoitteena on huonokuntoisen sillan uusiminen sekä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen suunnittelualueella. Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla lokakuussa 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2024. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua keväällä 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkk
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Suomi pärjää digivertailussa – massadatan hyödyntämisessä yrityksissä vielä paljon potentiaalia4.10.2023 09:04:32 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Vuoden 2023 Digibarometrin tulosten mukaan Suomi on palannut ykköseksi maiden välisessä vertailussa, kun verrataan yhteiskunnan digitalisaation astetta. Vaikka Suomi pärjää yleisellä tasolla vertailussa hyvin, on yritysten massadatan hyödyntämisessä vielä huomattavia mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan löytämiseen, kasvuun ja tuottavuuden parantamiseen.
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Supertietokone LUMI vauhdittaa yritysten tekoälyyn ja simulointiin liittyviä kehitysprojekteja4.10.2023 09:00:00 EEST | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Suurteholaskennalla on kasvava rooli osana yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja, joissa suurten data-aineistojen analyysilla on kasvava merkitys. Esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden kehittäminen vaatii usein järeitä laskentaympäristöjä. Euroopan tehokkaimman supertietokoneen LUMIn kapasiteetista jopa 20 prosenttia on varattu yritysten käyttöön – tämä on suomalaisille yrityksille merkittävä mahdollisuus, johon moni on jo tarttunut.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kuntien lakisääteiset ehkäisevän päihdetyön rakenteet pysyneet melko ennallaan Länsi- ja Sisä-Suomessa4.10.2023 09:00:00 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirastot ja THL tekivät huhti-toukokuussa valtakunnallisen kyselyn ehkäisevästä päihdetyöstä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vahvimmat ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa. Eniten kehitettävää ehkäisevän päihdetyön rakenteissa on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>