• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Statement by the President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the SDG Moment convened by the UN Secretary-General, 18 September 202018.9.2020 17:59:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Madame Deputy Secretary-General, Mr. President, Ladies and Gentlemen, Excellencies, We are in the middle of a global crisis, caused by the COVID-19 pandemic. The crisis has also brought challenges to many of the Sustainable Development Goals. In addition to the ones focusing on health and poverty, I would like to stress the importance of gender equality. When our societies face turmoil, the rights of women and girls, particularly Sexual and Reproductive Health and Rights, are often eroded. We need to be decisive in safeguarding these rights. In order to build a sustainable future, we need the full contribution of women and girls, too. *** The current crisis also brings us an opportunity we cannot afford to miss. Across the world, we see governments and institutions responding to it with enormous financial stimulus packages. We must make sure that these funds are used cleverly. In order to truly “Build Back Better and Greener”, our recovery now needs to align with the 2030 Agenda, the P

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN-evenemanget SDG Moment för hållbar utveckling den 18 September 202018.9.2020 17:58:40 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Fru vice generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser, Mina damer och herrar! Vi befinner oss mitt i en global kris orsakad av covid-19-pandemin. Krisen har medfört utmaningar också för många av målen för hållbar utveckling. Förutom de mål som är inriktade på hälsa och fattigdom vill jag betona vikten av jämställdhet mellan könen. När våra samhällen står inför kaos urholkas ofta kvinnors och flickors rättigheter, särskilt vad gäller området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi måste beslutsamt skydda dessa rättigheter. För att bygga en hållbar framtid behöver vi också kvinnors och flickors fulla bidrag. *** Den nuvarande krisen ger oss också en möjlighet som vi inte har råd att missa. Över hela världen ser vi hur regeringar och institutioner svarar på krisen med enorma finansiella stimulanspaket. Vi måste se till att dessa medel används på ett klokt sätt. För att verkligen kunna ”Build Back Better and Greener” måste vår återhämtning nu anpassas till Agenda 2030,

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n kestävän kehityksen SDG Moment -tilaisuudessa 18.9.202018.9.2020 17:57:09 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisa apulaispääsihteeri, hyvä puheenjohtaja, naiset ja herrat, arvoisat valtionpäämiehet, Elämme parhaillaan COVID-19-pandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Kriisi on tuonut haasteita myös monien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Terveyteen ja köyhyyteen keskittyvien tavoitteiden lisäksi haluaisin painottaa sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä. Kun yhteiskuntamme kohtaavat myllerryksiä, merkitsee se usein naisten ja tyttöjen oikeuksien – erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien – rapautumista. Meidän on suojeltava näiden oikeuksien toteutumista päättäväisesti. Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, tarvitsemme siihen myös naisten ja tyttöjen täyden panoksen. *** Tämän hetken kriisi tarjoaa meille myös mahdollisuuden, jota meillä ei ole varaa hukata. Näemme kuinka hallitukset ja instituutiot ympäri maailmaa vastaavat kriisiin valtavien taloudellisten elvytyspakettien avulla. Meidän on varmistettava, että nämä varat käy
Suomen kansallismuseo

Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin18.9.2020 17:17:05 EEST | Suomen kansallismuseo

Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila on tavannut torstaina 17.9.2020 Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa Washingtonissa. Tapaaminen liittyi matkaan, jonka aikana Suomen kansallismuseon Mesa Verde -kokoelmasta luovutettiin Yhdysvaltain alkuperäiskansojen edustajille takaisin esivanhempien jäänteet ja hautaesineet. Tapaamisessa oli läsnä repatriaation toteutukseen osallistuneiden osapuolten edustajia, Suomesta Elina Anttila sekä uusi Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala. Kulttuuri ja kulttuuriperintökysymykset ovat osa kansainvälistä politiikkaa, vaikka aiheet eivät usein näy poliittisen uutisoinnin yhteydessä. Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila sanoo: ”On erityistä ja tärkeää, että kulttuurisiin oikeuksiin liittyvät kysymykset tunnistetaan korkeimmalla poliittisella tasolla. Suomen kansallismuseon ja Yhdysvaltain alkuperäiskansojen välinen repatriaatio oli kansainvälisesti ainutlaatuinen prosessi ja tapahtuma, joka ei olisi tot
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Salonen: Koronakriisin hoito vaatii määrätietoisia toimia: nyt on turvattava ihmisten hyvinvointi ja kasvun edellytykset18.9.2020 15:32:34 EEST | SDP EDUSKUNTA

Oppositiopuolueet jättivät tänään yhteisen välikysymyksensä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Välikysymyksessä arvostellaan hallitusta voimakkain sanankääntein tulevien vuosien velanotosta. Kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen muistuttaa, että hallitus ottaa velkaa lieventääkseen koronakriisin aiheuttamia taloudellisia vahinkoja muun muassa kunnille ja yrityksille. Näin on toimittu poikkeuksetta myös muualla Euroopassa, mikä kertoo velanoton välttämättömyydestä kriisissä. - Oppositio jättää tarkoitushakuisesti sanomatta, että lähes kaikki maailman valtiot ovat joutuneet ottamaan lisävelkaa raivatakseen tietä ulos kriisistä. Ei Suomikaan voi antaa massamittaisesti yritystensä ajautua konkurssiin ja kuntia välttämättömien palveluiden leikkausten kierteeseen. Esimerkiksi Saksa, joka on tunnettu budjettikuristaan, on elvyttänyt talouttaan tähän mennessä jo 218 miljardin velaksi otetun euron edestä. Lisäksi he suunnittelevat lisäävänsä vi
Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EEST | Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.
Demariopiskelijat

SONK lähtee edustajistovaaleihin arvot edellä18.9.2020 14:21:59 EEST | Demariopiskelijat

Tänä syksynä edustajistovaalit käydään Tampereen ja Helsingin ylioppilaskunnissa sekä kaikissa opiskelijakunnissa. SONK on laatinut valtakunnalliset edustajistovaaliteemat ja ne julkaistiin 18.9.2020 Facebook Livessä. Vaaliteemat ovat rakentuneet sosialidemokraattisten perusarvojen ympärille: tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus. SONK pitää tärkeänä että vaaliteemat edistävät feminismiä sekä antirasismia. Valtakunnallisen vaalikampanjan sloganiksi valikoitui tämän takia “Arvosi edustettuna”.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>