• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s 75-årsjubileumsession den 21 september 202021.9.2020 19:24:37 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Herr generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser! I dag firar vi Förenta nationernas 75-årsjubileum. Vi hedrar med rätta dess prestationer och ansträngningar för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Men vi måste vara ärliga: jubileumsdagen kommer vid en svår tidpunkt för FN. Vår mänsklighet konfronteras med gemensamma fiender – från covid-19-pandemin till klimatförändringen. Samtidigt har vår förmåga att hitta gemensamma svar försvagats. De normer och institutioner som vi har byggt tillsammans under årtionden är utsatta för allt större press. Internationella avtal utmanas och tolkas på ett sätt som försvagar både deras möjligheter och legitimitet. Denna utveckling måste brytas. De globala utmaningar som hotar mänsklighetens existens kräver ett effektivt multilateralt samarbete. Vi behöver nu Förenta nationerna mer än någonsin. *** Finland anslöt sig till Förenta nationerna 1955. Vid ceremonin för att fira vårt medlemskap sade den finska representanten, oc

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the UN, 21 September 202021.9.2020 19:23:50 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Mr Secretary-General, Mr President, your Excellencies, Today, we are celebrating the seventy-fifth anniversary of the United Nations. We are rightfully honoring its achievements and efforts for peace and security, development and human rights. But we have to be honest: this anniversary comes at a difficult moment for the UN. Not only is our humankind confronted with common enemies – from the COVID-19 pandemic to climate change. At the same time, our ability to form common responses has been weakening. The norms and institutions, built together over decades, are under increasing pressure. International agreements are challenged and interpreted in ways which weaken both their potential and their legitimacy. This tide must turn. Global challenges that threaten the very existence of humanity require effective multilateral cooperation. We now need the United Nations more than ever. *** Finland joined the United Nations in 1955. In the ceremony celebrating our membership, the Finnish represe

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n 75-vuotisjuhlaistunnossa 21.9.202021.9.2020 19:23:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Herra pääsihteeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osanottajat, Juhlistamme tänään Yhdistyneiden kansakuntien 75-vuotisjuhlavuotta. Kunnioitamme perustellusti sen saavutuksia ja ponnisteluja rauhan ja turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Mutta meidän on oltava rehellisiä: tämä juhlavuosi osuu YK:n kannalta vaikeaan hetkeen. Ihmiskunnalla ei ainoastaan ole vastassaan yhteisiä vihollisia – koronaviruspandemiasta ilmastonmuutokseen. Samaan aikaan kykymme muodostaa yhteisiä vastauksia on heikentynyt. Normeihin ja instituutioihin, joita olemme yhdessä vuosikymmenten saatossa rakentaneet, kohdistuu yhä kasvava paine. Kansainvälisiä sopimuksia haastetaan ja tulkitaan tavoilla, jotka heikentävät sekä niiden potentiaalia että legitimiteettiä. Tämä suunta on käännettävä. Globaalit haasteet, jotka uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa, vaativat tehokasta monenkeskistä yhteistyötä. Tarvitsemme Yhdistyneitä kansakuntia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. *** Suomesta tuli Yhdis
Demariopiskelijat

Tiedote: Heidi Miettinen hakee jatkokautta SONKin puheenjohtajana21.9.2020 15:09:10 EEST | Demariopiskelijat

Syksyllä 2019 kun pohdin uskaltaako hakea SONKin puheenjohtajaksi, en todella olisi voinut arvata mitä kaikkea vuosi toisi tullessaan. SONKissa olen uskaltanut haastaa itseäni myös aiemmin, asettunut mukavuusalueeni ulkopuolelle ja oppinut valtavasti niin politiikasta, järjestöstä kuin itsestänikin. Puheenjohtajan työ, alkaneet sosionomiopinnot ja koronaepidemian mukaan tuomat muutokset ovat ajoittain kuormittaneet mutta enemmän on jäänyt harmittamaan mitä kaikkea emme ole päässeet SONKissa tekemään. Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja haastava vallitsevan koronatilanteen takia emmekä ole päässeet toteuttamaan kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja uudistuksia. Toisaalta on hyvä että se on pakottanut meidät myös SONKissa etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, esimerkiksi etätapahtumien muodossa tai kokoamaan osastotoimijoitamme etänä toteutettaville osastokahveille vaihtamaan kuulumisia ja hyviä käytänteitä. Ensi vuonna SONK hyväksyy uuden strategiansa ja haluan tarjota myös tä
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

SSO palasi uuden mission myötä juurilleen – ”tehdään yhdessä parempi paikka elää”21.9.2020 14:32:27 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO palaa juurilleen uudistaessaan strategisen perustehtävän eli mission, joka on nyt ”tehdään yhdessä parempi paikka elää”. Uutta missiota toteutetaan nykyaikaisin keinoin uutta tekniikkaa ja innovaatioita hyödyntäen. SSO:n juuret ulottuvat vuoteen 1903, kun paikalliset maanviljelijät toivat omat tuotteensa paikalliseen osuuskauppaan myyntiin ja samalla tulivat perustaneeksi osuuskaupan. Juurille palaaminen tarkoittaakin ennen kaikkea yhdessä tekemistä - yhteistyötä asiakkaiden ja henkilökunnan sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Se tarkoittaa myös ympäristön huomioimista enemmän kuin koskaan. ”Mission ytimessä on ajatus siitä, että osuuskaupan toiminnassa tärkeintä on asiakkaan saama paras mahdollinen hyöty - ei niinkään aina maksimaalinen tulos. Paikallisena toimijana haluamme vahvasti olla mukana voimistamassa alueen elinvoimaa, jotta kilpailukykyiset palvelut pysyvät alueella myös tulevaisuudessa”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
Kustannusosakeyhtiö Otava

Ekologista, taloudellista ja trendikästä – Suosittu bloggaaja opastaa uutuuskirjassaan vaatteiden korjaamisen ja huoltamisen saloihin21.9.2020 14:02:51 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava

Aina ei kannata ostaa uutta! Vaatteiden korjaaminen säästää aikaa, rahaa ja luontoa. Shoppailua inhoavilta se säästää myös hermoja. Suosittu bloggaaja Anni Ignatius paljastaa uutuuskirjassaan Korjaa kauniiksi seikkaperäiset ohjeet eri vaatekappaleiden korjaustapoihin käsin ja koneella ommellen ja antaa myös paljon vinkkejä vaatehuoltoon.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>